Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 NysaGmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
Opracowanie I wydanie promocyjnego folderu w ramach Projektu,,fortyfikacje nyskie transgranicznym dziedzictwem kulturowym” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej interreg iiia
205.61 Kb. 1
czytać
R. Zarządzanie w systemach i sieciach komputerowych – opis projektuR. Zarządzanie w systemach i sieciach komputerowych – opis projektu
Przedstawić projekt ilustrujący rozwiązanie wybranego problemu zarządzania zasobami i procesami w systemach i sieciach komputerowych z użyciem odpowiednich metod, oraz technik badań operacyjnych
22.94 Kb. 1
czytać
Biuro karier wszBiuro karier wsz
Osoby prowadzące firmę w aip otrzymują m in zwolnienia z zus-u oraz szeregu podatków
37.62 Kb. 1
czytać
Realizowanego w trybie przetargu nieograniczonegoRealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
Dni i godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 00 do 15. 00
0.51 Mb. 5
czytać
Spis treści 1 Założenia do obliczeń emisji hałasu oraz omówienie wyników obliczeń klimatu akustycznego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych akustycznie i ostoi Natura 2000 \"Dolny Dunajec\" 4Spis treści 1 Założenia do obliczeń emisji hałasu oraz omówienie wyników obliczeń klimatu akustycznego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych akustycznie i ostoi Natura 2000 "Dolny Dunajec" 4
Aneks do roś przedsięwzięcia pn. Budowa obwodnicy Wojnicza na kierunku północ-południe w ciągu drogi wojewódzkiej dw975
157.94 Kb. 1
czytać
OGŁoszenie o udzielanym zamówieniuOGŁoszenie o udzielanym zamówieniu
Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r o zasadach finansowania nauki
66.02 Kb. 1
czytać
Realizator projektu: Wielkopolski Związek InwalidówRealizator projektu: Wielkopolski Związek Inwalidów
Niepełnosprawny na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
32.06 Kb. 1
czytać
Dane uczestnikaDane uczestnika
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w każdej z sesji należy wskazać warsztat preferowany
31.86 Kb. 1
czytać
OGÓlnopolski konkurs na esej „literatura I film w usa – MŁodzież pisze eseje”OGÓlnopolski konkurs na esej „literatura I film w usa – MŁodzież pisze eseje”
Dla organizujących konkurs istotne jest nawiązanie twórczego dialogu pomiędzy społecznościami szkolnymi na poziomie ponadpodstawowym I uniwersyteckim
60.58 Kb. 1
czytać
Formularz aplikacji do certyfikatu w ramach Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” I stopnia – Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej II stopnia Zielonej FlagiFormularz aplikacji do certyfikatu w ramach Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” I stopnia – Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej II stopnia Zielonej Flagi
284.38 Kb. 4
czytać
Fundacja „Rodzić Po Ludzku”Fundacja „Rodzić Po Ludzku”
Poprawa poziomu opieki perinatalnej oraz warunków panujących w placówkach położniczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
81.01 Kb. 1
czytać
Stanowisko Rządu Metryka dokumentuStanowisko Rządu Metryka dokumentu
Dokument nawiązuje również do wyników ewaluacji Planu Działań w celu wdrożenia ram prawnych dla elektronicznych zamówień publicznych (przyjętego w 2004 r.), przeprowadzonej na zlecenie Komisji Europejskiej
56.41 Kb. 1
czytać
Biuro Projektu: ul. Nadbystrzycka 36ABiuro Projektu: ul. Nadbystrzycka 36A
Bzp/PN/73/2013 na „Usługa szkoleniowa/edukacyjna – Przygotowanie materiałów e-learningowych dla studentów 45+ wyrównujących poziom studiów podyplomowych: Współczesne Technologie Informatyczne – Tworzenie Aplikacji Mobilnych (tam)”
37.55 Kb. 1
czytać
Opisprzedmiotuzam ó wieni aOpisprzedmiotuzam ó wieni a
Kontynuacja prac rekultywacyjnych środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego produktami ropopochodnymi wraz z prowadzeniem monitoringu lokalnego wód podziemnych na terenie lotniska Poznań-Krzesiny w okresie od 01
136.42 Kb. 2
czytać
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa fapa ul. Wspólna 30 00-930 WarszawaFundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa fapa ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa
Wszczętego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 R. Prawo zamówień publicznych
318.91 Kb. 7
czytać

1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna