Specyfikacj aSpecyfikacj a
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na
400.18 Kb. 5
czytać
Zatwierdza mZatwierdza m
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, ze zmianami
0.9 Mb. 17
czytać
Wstęp z żałobnej kartyWstęp z żałobnej karty
Zalecenia dla organizatorów zawodów klasy m I mm korzystających z komputerowego pomiaru czasu oraz aparatury wykrywającej falstart – Centralne Kolegium Sędziów
249.09 Kb. 5
czytać
Decyzja komisji z dnia 28 kwietnia 1995 r zmieniająca decyzję Komisji 93/494/ewg ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Wysp OwczychDecyzja komisji z dnia 28 kwietnia 1995 r zmieniająca decyzję Komisji 93/494/ewg ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Wysp Owczych
Uwzględniając dyrektywę Rady 92/493/ewg z dnia 22 lipca 1991 r ustanawiająca warunki zdrowotne dotyczące produkcji I wprowadzania na rynek produktów rybołówstwa1, ostatnio zmienioną Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii I szwecji
114.64 Kb. 1
czytać
Bielskie Centrum Kultury 43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 27 tel. 033/82-816-47, fax. 033/82-816-65 nip: 547-004-60-60Bielskie Centrum Kultury 43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 27 tel. 033/82-816-47, fax. 033/82-816-65 nip: 547-004-60-60
Przedmiotem przetargu „na zakup biletów lotniczych dla 34 osób członków zpiT „Bielsko” na trasie Polska – Indonezja( Banda Aceh)Polska ”
44.94 Kb. 1
czytać
Informacje podstawoweInformacje podstawowe
Brief ma charakter informacyjny. Informacje w nim zawarte będą traktowane jako dane poufne firmy i zostaną wykorzystane jedynie do określenia konkurencji i przewidywanych kosztów kampanii. Proszę o krótkie
18.58 Kb. 1
czytać
Decyzja komisji z dnia 21 lutego 2002 r zmieniająca załącznik d do dyrektywy Rady 90/426/ewg w odniesieniu do badań diagnostycznych dotyczących afrykańskiego pomoru koniDecyzja komisji z dnia 21 lutego 2002 r zmieniająca załącznik d do dyrektywy Rady 90/426/ewg w odniesieniu do badań diagnostycznych dotyczących afrykańskiego pomoru koni
Uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/ewg z dnia 26 czerwca 1990 r w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, regulujących przemieszczanie I przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich1, ostatnio zmienioną decyzją
139.54 Kb. 1
czytać
Agencja Oceny Technologii Medycznych i TaryfikacjiAgencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”
187.54 Kb. 4
czytać
Agencja Oceny Technologii Medycznych i TaryfikacjiAgencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”
183.47 Kb. 4
czytać
Agencja Oceny Technologii Medycznych i TaryfikacjiAgencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”
166.25 Kb. 4
czytać
Agencja Oceny Technologii Medycznych i TaryfikacjiAgencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”
227.43 Kb. 4
czytać
Agencja Oceny Technologii MedycznychAgencja Oceny Technologii Medycznych
Dostawa 8 wieczystych licencji na użytkowanie oprogramowania do tworzenia I weryfikacji modeli ekonomicznych zawartych w raportach hta treeAge Pro Healthcare 2011 dla Agencji Oceny Technologii Medycznych”
164.08 Kb. 2
czytać
Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji budowy „Centrów pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – kampusów edukacyjnych”Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji budowy „Centrów pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – kampusów edukacyjnych”
Zamawiającym – Organizatorem Konkursu jest Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, ul. Gabrieli Zapolskiej 4 lok. 131, 50 -032 Wrocław
180.81 Kb. 1
czytać
Agencja Oceny Technologii MedycznychAgencja Oceny Technologii Medycznych
Wykonanie oceny w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego-ii”
212.03 Kb. 4
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna