Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnegoPostępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
Sieć kanalizacji sanitarnej z rur pvc dn200mm sn12 o wydłużonym kielichu – odcinki A13 do A13. 2, A18 do A18. 6, A20 do A20. 5 – łączna długość ok. 303,00 mb
33.21 Kb. 1
czytać
Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichMiasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. (0 22) 620-10-21 fax: (0 22) 620-91-71 nip 527-021-07-44
314.96 Kb. 3
czytać
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2006 r. Nfi empik Media & Fashion S. A. WstępŚródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2006 r. Nfi empik Media & Fashion S. A. Wstęp
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna (zwany dalej „nfi empik Media & Fashion S. A.” lub „Spółką”), spółka prawa polskiego z siedzibą przy ulicy Żurawiej 8, 00-503 Warszawa
101.72 Kb. 1
czytać
Radom, dnia 5 listopada 2009 rRadom, dnia 5 listopada 2009 r
Dostawę konsolety do programowania i realizacji świateł teatralnych dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu”
130.82 Kb. 1
czytać
Sz. S. P. O. O. Szpigm 3821/55/2009 specyfikacja istotnych warunków zamówienia przedmiot zamówienia: dostawa odczynnikówSz. S. P. O. O. Szpigm 3821/55/2009 specyfikacja istotnych warunków zamówienia przedmiot zamówienia: dostawa odczynników
Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza
57.16 Kb. 1
czytać
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici w 2011 rokuSprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici w 2011 roku
Ul. Gagarina 11, powstała w dniu 3 marca 1989 roku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 18 lipca 2001 roku, nr krs 0000027675
40.66 Kb. 1
czytać
Narodowe Centrum Badań Jądrowych ul. Andrzeja Sołtana 7Narodowe Centrum Badań Jądrowych ul. Andrzeja Sołtana 7
Unii Europejskiej z Projektu „Rozwój specjalizowanych systemów wykorzystujących akceleratory i detektory promieniowania jonizującego do terapii medycznej oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych odpadów toksycznych” w ramach Programu Operacyjnego
112.63 Kb. 1
czytać
Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju utp I społeczeństwa opartego na wiedzy”Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju utp I społeczeństwa opartego na wiedzy”
168.83 Kb. 2
czytać
Dostawy wkładek metalowo gumowych typu megi do wózków ngt6, wkładek z łącznikiem I bez łącznika do kół tramwajowych typu bochum 54 oraz odbijaków do wózków ngt6Dostawy wkładek metalowo gumowych typu megi do wózków ngt6, wkładek z łącznikiem I bez łącznika do kół tramwajowych typu bochum 54 oraz odbijaków do wózków ngt6
138.8 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia subskrypcja z usłUGĄ serwisową oprogramowania vmware, subskrypcja oprogramowania abbyy recognition serveSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia subskrypcja z usłUGĄ serwisową oprogramowania vmware, subskrypcja oprogramowania abbyy recognition serve
Będących w posiadaniu Zamawiającego. W celu umożliwienia składania w postępowaniu ofert częściowych przedmiot niniejszego zamówienia podzielono na 2 zakresy
203.06 Kb. 2
czytać
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego do wywozu śmieci oraz samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnychPrzetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego do wywozu śmieci oraz samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Tarnowska Gospodarka Komunalna tp- kom sp z o o z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne
39.99 Kb. 1
czytać
Spis treści: Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości sms I mms międzynarodowe połączenia głosowe oraz wiadomości sms I mmsSpis treści: Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości sms I mms międzynarodowe połączenia głosowe oraz wiadomości sms I mms
Opłata za wysłanie jednej wiadomości sms do wszystkich krajowych sieci komórkowych
182.34 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego przez komendanta głÓwnego ochotniczych hufców pracy ul. Kolejowa 19/21, 01-217 WarszawaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego przez komendanta głÓwnego ochotniczych hufców pracy ul. Kolejowa 19/21, 01-217 Warszawa
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 20. 11. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn zm.), zwanej dalej ustawą
254.54 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego przez komendanta głÓwnego ochotniczych hufców pracySpecyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego przez komendanta głÓwnego ochotniczych hufców pracy
253.81 Kb. 4
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Prenumerata 1041 tytułów czasopism polskich na 2016 zgodnie z załączonymi wykazami – zadania 1, 2, 3, 4
2.16 Mb. 12
czytać

  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna