Karta charakterystykiKarta charakterystyki
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I rady z dnia 18 grudnia 2006r ws. Reach)
66.92 Kb. 1
czytać
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznegoKarta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
Odświeżacz powietrza o wydłużonym działaniu przeznaczony do toalet, łazienek, szatni, natrysków, poczekalni, palarni. Eliminuje odory
56.84 Kb. 1
czytać
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznegoKarta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
Preparat do czyszczenia mocnych zanieczyszczeń z wodoodpornych powierzchni. Wnika głęboko w pory, usuwając brud z szorstkich powierzchni mikroporowatych (gresy)
58.38 Kb. 1
czytać
Pakiet nr 2- hematologia i koaguologia Pakiet nr 2 część 2 Automatyczny analizator do oznaczania parametrów krzepnięcia krwi (koagulologia) wraz z odczynnikamiPakiet nr 2- hematologia i koaguologia Pakiet nr 2 część 2 Automatyczny analizator do oznaczania parametrów krzepnięcia krwi (koagulologia) wraz z odczynnikami
Automatyczny analizator do oznaczania parametrów krzepnięcia krwi (koagulologia) wraz z odczynnikami
131.7 Kb. 1
czytać
Karta charakterystykiKarta charakterystyki
Zastosowanie zidentyfikowane: Olej Axenol Mix przeznaczony jest do stosowania w silnikach dwusuwowych do smarowania mieszankowego
59.75 Kb. 1
czytać
Identyfikator produktuIdentyfikator produktu
Benzyna lekka obrabiana wodorem, niskowrzącafrakcja naftowa obrabiana wodorem, benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna nr rejestracji 01-2119475133-43-0011
83.64 Kb. 1
czytać
Pasta cynkowaPasta cynkowa
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
188.02 Kb. 1
czytać
Karta charakterystyki na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20. 05. 2010rKarta charakterystyki na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20. 05. 2010r
Granulki do udrażniania rur oraz syfonów. Nie stosować do instalacji wykonanej z aluminium
96.32 Kb. 1
czytać
Identyfikacja preparatu. Identyfikacja przedsiębiorstwaIdentyfikacja preparatu. Identyfikacja przedsiębiorstwa
Numer Tel.: (033) 8101806, Numer Fax: (033) 8101806, Numer Tel. Alarmowego: (033) 8101806
69.22 Kb. 1
czytać
Karta charakterystykiKarta charakterystyki
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji ue nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws reach
76.43 Kb. 1
czytać
Komunikat prasowy 2941. posiedzenie Rady Edukacja, młodzież I kulturaKomunikat prasowy 2941. posiedzenie Rady Edukacja, młodzież I kultura
Rada przyjęła nowe strategiczne ramy europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia, które mają być stosowane do 2020 roku
103.32 Kb. 1
czytać
Karta charakterystykiKarta charakterystyki
Nazwa handlowa: hydroplast – h /kompleksowa domieszka zwiększająca wodoodporność betonu
32.97 Kb. 1
czytać
Legato 500 S. C. sporządzona zgodnie z RozporządzeniemLegato 500 S. C. sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem
Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń I stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (reach)
60.82 Kb. 1
czytać
Karta charakterystyki preparatu kohinor 200 slKarta charakterystyki preparatu kohinor 200 sl
Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń I stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (reach)
58.31 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna