D020967/02 decyzja komisji z dnia XXX r upoważniająca Republikę Francuską do zastosowania odstępstwa od rozporządzenia Komisji (UE) nr 1332/2011 w odniesieniu do stosowania nowej wersji oprogramowania pokładowego systemu zapobiegania kolizjomD020967/02 decyzja komisji z dnia XXX r upoważniająca Republikę Francuską do zastosowania odstępstwa od rozporządzenia Komisji (UE) nr 1332/2011 w odniesieniu do stosowania nowej wersji oprogramowania pokładowego systemu zapobiegania kolizjom
Nr 1332/2011 w odniesieniu do stosowania nowej wersji oprogramowania pokładowego systemu zapobiegania kolizjom (acas II) w przypadku niektórych nowo zbudowanych statków powietrznych
13.13 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części I wyposażeniaRozporządzenie komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części I wyposażenia
Nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego1
3.01 Mb. 38
czytać
Komisja europejskaKomisja europejska
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/ewg, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 I dyrektywę 2004/36/WE1, w szczególności jego art. 7 ust. 6, art. 8 ust. 5 oraz art. 10 us
2.27 Mb. 24
czytać
D021888/02 rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne I procedury D021888/02 rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne I procedury
Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008
44.5 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa I gospodarki morskiej1Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa I gospodarki morskiej1
Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków
1.68 Mb. 15
czytać
Medycyna transportuMedycyna transportu
Kodeksie pracy (Dz. U. 69 poz. 332 z późn zm) w zakresie medycyny kolejowej I drogowej, specjalizacja ta pokrywa się całkowicie z medycyną pracy
159.75 Kb. 1
czytać
2011 r w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska2011 r w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska
Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn zm. 2)) zarządza się, co następuje
84.78 Kb. 1
czytać
Komunikat prasowy 3024. posiedzenie Rady Transport, telekomunikacja I energiaKomunikat prasowy 3024. posiedzenie Rady Transport, telekomunikacja I energia
Rada przyjęła decyzję w sprawie podpisania I tymczasowego stosowania protokołu zmieniającego umowę ue–usa o „otwartym niebie”. Protokół został podpisany przez ue I usa przy okazji posiedzenia Rady
74.23 Kb. 1
czytać
Ministra transportu, budownictwa I gospodarki morskiejMinistra transportu, budownictwa I gospodarki morskiej
Na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późń. zm. 2)) zarządza się, co następuje
75.62 Kb. 1
czytać
Ministra transportu, budownictwa I gospodarki morskiejMinistra transportu, budownictwa I gospodarki morskiej
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r poz. 933 i 951) zarządza się, co następuje
147.74 Kb. 1
czytać
Prawo lotnicze. (Dz. U. Nr 130, poz. 1112)Prawo lotnicze. (Dz. U. Nr 130, poz. 1112)
Art. Przepisy Prawa lotniczego regulują stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego
459.85 Kb. 10
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna