OGŁoszenie o zamówieniu – robota budowlana ogłoszenie dotyczyOGŁoszenie o zamówieniu – robota budowlana ogłoszenie dotyczy
OGŁoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
49.65 Kb. 1
czytać
Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Oryginał siwz jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w siwz wynikające z działania osób trzecich po zamieszczeniu
298.77 Kb. 4
czytać
Umowa nr /2015 zawarta w dniu roku w Komarowie – Osada pomiędzy Gminą Komarów Osada, Rynek 15, 22-435 Komarów Osada, nip 922 27 36 172 zwaną dalej „ZamawiającymUmowa nr /2015 zawarta w dniu roku w Komarowie – Osada pomiędzy Gminą Komarów Osada, Rynek 15, 22-435 Komarów Osada, nip 922 27 36 172 zwaną dalej „Zamawiającym
Komarowie – Osada pomiędzy Gminą Komarów Osada, Rynek 15, 22-435 Komarów Osada, nip 922 27 36 172 zwaną dalej „Zamawiającym”
52.88 Kb. 1
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Zarządzenia nr 3/10 Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z o o w Suszcu
179.18 Kb. 1
czytać
Załącznik do siwz umowa nr (wzór)Załącznik do siwz umowa nr (wzór)
Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 00-922, przy ulicy Wawelskiej 52/54, nip 526-16-47-453, regon 001064858, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez
51.88 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia siwz „Budowa warsztatowo – dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia siwz „Budowa warsztatowo – dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”
O wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
2.08 Mb. 17
czytać
Wzór Załącznik nr 11 umowa /2011 Zawarta w dniu r., pomiędzy Powiatem ZielonogórskimWzór Załącznik nr 11 umowa /2011 Zawarta w dniu r., pomiędzy Powiatem Zielonogórskim
Zawarta w dniu r., pomiędzy Powiatem Zielonogórskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z upoważnienia którego działa Pani Agnieszka Stelmasik Dyrektor Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Cigacicach ul
63.57 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna