Umowa nr umw /az / pn- 74 / 14 częśćUmowa nr umw /az / pn- 74 / 14 część
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wymienionych pod względem lokalizacji, rodzaju pomieszczeń, metrażu, oraz częstotliwości sprzątania w Załączniku nr 1 do umowy, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do umowy
178.94 Kb. 1
czytać
OGŁoszenie o zamówieniu – robota budowlana ogłoszenie dotyczyOGŁoszenie o zamówieniu – robota budowlana ogłoszenie dotyczy
OGŁoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
49.65 Kb. 1
czytać
Znak: B. 271 2012 bki zagnańsk, dnia 23 stycznia 2012r zamawiaj ą c yZnak: B. 271 2012 bki zagnańsk, dnia 23 stycznia 2012r zamawiaj ą c y
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią ścieków pd a1 w msc. Kajetanów Dolny, gm. Zagnańsk’’
69.25 Kb. 1
czytać
ŁÓDŹ ul. Wólczańska 55/59, IV p. Konto: 03 2490 0005 0000 4500 5665 8994 0 223 000 222ŁÓDŹ ul. Wólczańska 55/59, IV p. Konto: 03 2490 0005 0000 4500 5665 8994 0 223 000 222
50.07 Kb. 1
czytać
Deklaracja przynależności doDeklaracja przynależności do
Oddział ksn aw
13.97 Kb. 1
czytać
Nr etapu z harmonogramu Kategorie kosztówNr etapu z harmonogramu Kategorie kosztów
Kategorie kosztów kwalifikowalnych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i
52.13 Kb. 1
czytać
Katalog kosztów kwalifikowanychKatalog kosztów kwalifikowanych
Koszty kwalifikowane są to koszty spełniające warunki określone w umowie na wykonanie projektu, zwanej dalej „Umową”
25.55 Kb. 1
czytać
Zp-10/TZ/2014 Urząd Zamówień PublicznychZp-10/TZ/2014 Urząd Zamówień Publicznych
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27. 11. 2014r
150.95 Kb. 1
czytać
Choroby zawodoweChoroby zawodowe
Choroby z wykazu chorób zawodowych podlegają uwzględnieniu przy zgłaszaniu podejrzenia, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób zawodowych, jeśli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić
48.27 Kb. 1
czytać
Wypełniać drukowanymi literami !!!Wypełniać drukowanymi literami !!!
Zajęcia odbywają się w hali sportowej w wynajmowanej przez członków sekcji azs łódź w następujących terminach
16.54 Kb. 1
czytać
Wykaz osóB, które bęDĄ uczestniczyć w wykonaniu zamówienia świadczenie usług w zakresie koordynacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie sieci lądowych korytarzy ekologicznych na terenie Polski”Wykaz osóB, które bęDĄ uczestniczyć w wykonaniu zamówienia świadczenie usług w zakresie koordynacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie sieci lądowych korytarzy ekologicznych na terenie Polski”
Nazwa usługi (zamówienia), opis wykonywanych zadań, w których dana osoba nabyła doświadczenie/posiadane umiejętności
15.19 Kb. 1
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z następujących rozdziałów
170.18 Kb. 1
czytać
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30. 000 euroZapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30. 000 euro
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30. 000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest
72.08 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Dostawa urządzeń oraz oprogramowania na potrzeby rozbudowy i modernizacji zintegrowanego systemu łączności dyspozytorskiej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli
375.3 Kb. 5
czytać
Warszawa: Utrzymanie porządku na cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i Kirgistanie Numer ogłoszenia: 88616 2011; data zamieszczenia: 21. 04. 2011Warszawa: Utrzymanie porządku na cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i Kirgistanie Numer ogłoszenia: 88616 2011; data zamieszczenia: 21. 04. 2011
I. 1 nazwa I adres: Rada Ochrony Pamięci Walk I męczeństwa, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, woj mazowieckie, tel. 022 6284504, faks 022 6280375
15.82 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna