Nowy Targ: Szkolenie dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu pn: abc przedsiębiorczości. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany Nowy Targ: Szkolenie dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu pn: abc przedsiębiorczości. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Aktywność i praca- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 1 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej
28.13 Kb. 1
czytać
Warszawa 2014 Redakcja merytoryczna Alicja Twardowska Ewa Kowar-Mikołajczyk sWarszawa 2014 Redakcja merytoryczna Alicja Twardowska Ewa Kowar-Mikołajczyk s
Nagrodą Ministra Kultury, odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodą Rektora, nagrodą Dyrektora cea. Od 2006 r. Sekretarz Generalny European String Teachers Associacion Poland, a od 2009 r
118.97 Kb. 1
czytać
Przetwarzania danych osobowych w publicznym przedszkolu w wieprzu I. WprowadzeniePrzetwarzania danych osobowych w publicznym przedszkolu w wieprzu I. Wprowadzenie
Celem niniejszego dokumentu jest opisanie zasad ochrony danych osobowych oraz dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu ich ochrony w Publicznym Przedszkolu w Wieprzu
134.8 Kb. 3
czytać
Dostawa „leków onkologicznych I leku specjalistycznego Abciximab„Dostawa „leków onkologicznych I leku specjalistycznego Abciximab„
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Nmp, 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118, tel. 34 / 367-37-53, fax 34 / 365-17-56
78.56 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euroSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r nr 223 poz. 1655 z późn zm.), zwaną dalej ustawą Pzp
315.97 Kb. 4
czytać
Ubezpieczenie grupoweUbezpieczenie grupowe
C.  Dane uprawnionych do otrzymania świadczenia z tytułu zgodnu ubezpieczonego
37.53 Kb. 1
czytać
Dla zbioru podsystem monitorowaniaDla zbioru podsystem monitorowania
Polityki Bezpieczeństwa I instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, po odpowiednim ich uzupełnieniu I dostosowaniu do pefs 2007
152.48 Kb. 1
czytać
Gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego opis przedmiotu zamGospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego opis przedmiotu zam
Opracowanie dokumentacji projektowej Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.”
158.06 Kb. 4
czytać
Regulamin organizacyjnyRegulamin organizacyjny
Rozdział I. Postanowienia ogólne
241.84 Kb. 3
czytać
Ministra zdrowiaMinistra zdrowia
Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn zm.) zarządza się, co następuje
1.2 Mb. 25
czytać
Warszawa: sukcesywna dostawa część I alkoholi część II piwa część III napojów bezalkoholowych numer ogłoszenia: 85380 2014; data zamieszczenia: 13. 03. 2014Warszawa: sukcesywna dostawa część I alkoholi część II piwa część III napojów bezalkoholowych numer ogłoszenia: 85380 2014; data zamieszczenia: 13. 03. 2014
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
35.38 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Rozszerzenie funkcjonalności użytkowanego w imgw pib systemu Wsparcia Synoptyków –leads I usługa utrzymania systemu leads przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy
490.71 Kb. 4
czytać
Realizowanych w ramach projektu „Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy”Realizowanych w ramach projektu „Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy”
Kapitał Ludzki, Priorytet IV szkolnictwo wyższe I nauka, Działanie 1 Wzmocnienie I rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
79.08 Kb. 1
czytać
O wyborze najkorzystniejszej ofertyO wyborze najkorzystniejszej oferty
Część III. Kursy: baristyczny z elementami Latte Art., barmana I stopnia, carvingu, flair-free-style
46.47 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Nazwa oferenta: Adres oferenta: nip: Data przygotowania oferty: Data ważności ofertyZałącznik nr 1 Formularz ofertowy Nazwa oferenta: Adres oferenta: nip: Data przygotowania oferty: Data ważności oferty
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
18.52 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna