Zaproszenie do złOŻenia ofertyZaproszenie do złOŻenia oferty
Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na usługę wyceny własności intelektualnej Uczelni w postaci prawa z patentu na wynalazek, na potrzeby udzielenia licencji
46.54 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 8 do siwz umowa nr /2013 – projektZałącznik nr 8 do siwz umowa nr /2013 – projekt
Zamościu pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego ul. Szczebrzeska 102 22-400 Zamość, reprezentowanym przez
41.62 Kb. 1
czytać
Zasady wystawiania recept na środki psychotropowe – akty prawneZasady wystawiania recept na środki psychotropowe – akty prawne
Rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
1.09 Mb. 16
czytać
Śląski Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65 tel. (32) 258-20-61, tel./fax. (32) 258-68-10 Regon: 276712880 nip: 954-23-14-260Śląski Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65 tel. (32) 258-20-61, tel./fax. (32) 258-68-10 Regon: 276712880 nip: 954-23-14-260
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
213.57 Kb. 1
czytać
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod nazwą: „Przygotowanie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod nazwą: „Przygotowanie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030”
Przedmiotem postępowania jest zamówienie na „Przygotowanie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030”, w zakresie określonym w punkcie 3 siwz oraz w załączniku nr 8 do siwz
499.81 Kb. 8
czytać
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz ) Załącznik nr 1Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz ) Załącznik nr 1
Wykaz stanów chorobowych uniemożliwiających wykonywanie czynności z zakresu produkcji i obrotu żywnością
39.13 Kb. 1
czytać
Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: SłoweniaWykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Słowenia
L 0083: Dyrektywa 2001/83/we parlamentu Europejskiego I rady z dnia 6 listopada 2001 r w sprawie wspólnotowego kodeksu dotyczącego produktów leczniczych stosowanych u ludzi
75.16 Kb. 1
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Prenumerata 1146 drukowanych tytułów czasopism polskich I zagranicznych na 2013 wraz z dostępem do elektronicznej bazy issn w 2013 roku
4.49 Mb. 20
czytać
Zarządzenie 1/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi z dnia 18. 03. 2013r w sprawie wprowadzenia Regulaminu PracyZarządzenie 1/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi z dnia 18. 03. 2013r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998r. Dz. U. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami ) zarządzam co następuje
205.69 Kb. 2
czytać
Pl-stalowa Wola: Produkty farmaceutyczne 2012/S 208-342429 Ogłoszenie o zamówieniu DostawyPl-stalowa Wola: Produkty farmaceutyczne 2012/S 208-342429 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
S208 Państwa członkowskie Zamówienie publiczne na dostawy Ogłoszenie o zamówieniu Procedura otwarta
33.6 Kb. 1
czytać
Numer sprawy 2/2007 Rajcza 2007-07-03Numer sprawy 2/2007 Rajcza 2007-07-03
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy 140 ŁÓŻkowego pawilonu zAKŁadu opiekuńczo leczniczego w rajczy
234.74 Kb. 2
czytać
Rys historycznyRys historyczny
Adam Smith (1723-1790) – wydał w 1776 r książkę pt: „Badania nad naturą i przyczyną bogactwa narodów”, był prekursorem i twórcą przełomowej koncepcji gospodarki wolnokonkurencyjnej
30.91 Kb. 1
czytać
Patronat honorowy prezydent miasta chełm agata fisz patronat medialny sponsorzyPatronat honorowy prezydent miasta chełm agata fisz patronat medialny sponsorzy
Tadeusza Kościuszki lub dorobkiem własnej szkoły powiązanej z patronem Tadeuszem Kościuszko w poszczególnych kategoriach
49.8 Kb. 1
czytać
Regulamin Konkursu Ortograficznego „Eurodyktando” dla uczniówRegulamin Konkursu Ortograficznego „Eurodyktando” dla uczniów
Organizatorem Konkursu Ortograficznego „Eurodyktando” – zwanego dalej „Konkursem” jest Województwo Śląskie Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach
19.36 Kb. 1
czytać
Podzakładka: Dostęp do dokumentacji medycznejPodzakładka: Dostęp do dokumentacji medycznej
Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru
14.42 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna