Granicznej w gdańsku (1991–2012) streszczenieGranicznej w gdańsku (1991–2012) streszczenie
W artykule przedstawiono noty biograficzne czterech kolejnych komendantów Oddziału Straży Granicznej (SG) w Gdańsku, którzy kierowali tą jednostką w latach 1991–2012: ppłka sg tadeusza Kaczyńskiego, kontradmirała sg stanisława Lisaka
55.23 Kb. 1
czytać
DzierżAWĘ systemu informatycznego do obsługi szpitala wraz z serweramiDzierżAWĘ systemu informatycznego do obsługi szpitala wraz z serwerami
Oświadczam, iż w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w siwz, dysponuję następującymi osobami do realizacji niniejszego zamówienia
18.98 Kb. 1
czytać
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego pod nazwą [ ]Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego pod nazwą [ ]
Usług dostępnych w ramach tego serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności właściciela Serwisu przedsiębiorcy pod firmą [ ] jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego
85.16 Kb. 1
czytać
Aneks do Ramowej Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania eulaAneks do Ramowej Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania eula
Umowa Licencyjna eula”) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy firmą Microsoft Corporation („Microsoft ) a Uprawnioną Placówką Edukacyjną zatwierdzoną przez Microsoft do udziału w Programie „Microsoft Developer Network Academic Alliance
32.67 Kb. 1
czytać
Zakres projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego I planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Gorczańska” plh 120018Zakres projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego I planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Gorczańska” plh 120018
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
387.74 Kb. 8
czytać
§ postanowienia ogólne organizatorem Konkursu jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce”§ postanowienia ogólne organizatorem Konkursu jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce”
Konkurs ten nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19. 11. 2009 r o grach hazardowych
21.1 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sukcesywne tłumaczenie specjalistycznych tekstów naukowychSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na sukcesywne tłumaczenie specjalistycznych tekstów naukowych
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
287.17 Kb. 4
czytać
Załącznik do zarządzenia nr 32/14Załącznik do zarządzenia nr 32/14
Celem Polityki Bezpieczeństwa jest zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Uczelni przed wszelakiego rodzaju zagrożeniami, tak wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, świadomymi lub nieświadomymi
37.95 Kb. 1
czytać
Ministra administracji I cyfryzacjiMinistra administracji I cyfryzacji
Na podstawie art. 36a ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r poz. 1182 i 1662) zarządza się, co następuje
22.13 Kb. 1
czytać
Regulamin cmentarzy komunalnych w gminie barlinekRegulamin cmentarzy komunalnych w gminie barlinek
Cmentarze komunalne w Barlinku przy ulicy Gorzowskiej i Szosowej oraz cmentarze komunalne w Dziedzicach, Mostkowie i Rychnowie stanowią mienie Gminy Barlinek
84.94 Kb. 1
czytać
Traktat o unii europejskiej tekst skonsolidowanyTraktat o unii europejskiej tekst skonsolidowany
Prezydent republiki francuskiej, prezydent irlandii, prezydent republiki włoskiej, jego królewska wysokośĆ wielki ksiąŻĘ luksemburga, jej królewska mośĆ królowa niderlandóW, prezydent republiki portugalskiej
127.45 Kb. 1
czytać
Traktat o unii europejskiej tekst skonsolidowanyTraktat o unii europejskiej tekst skonsolidowany
Prezydent republiki francuskiej, prezydent irlandii, prezydent republiki włoskiej, jego królewska wysokośĆ wielki ksiąŻĘ luksemburga, jej królewska mośĆ królowa niderlandóW, prezydent republiki portugalskiej
128.38 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: 6/10 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Nr sprawy: 6/10 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn zm.), zwana dalej ustawą
81.01 Kb. 1
czytać
Do Zaproszenia do składania ofert z dnia 15 stycznia 2015 roku, nr dfe/0030/01Do Zaproszenia do składania ofert z dnia 15 stycznia 2015 roku, nr dfe/0030/01
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
53.23 Kb. 1
czytać
Gp-or. 0050. 5923. 2014 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach Gp-or. 0050. 5923. 2014 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 104, poz. 2968 i Nr 132, poz. 3936 oraz z 2014 r., poz. 2807, zarządza się, co następuje
80.54 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna