Krosno: Dostawa poleasingowego i fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie Numer ogłoszenia: 341412 2011; data zamieszczenia: 18. 10. 2011Krosno: Dostawa poleasingowego i fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie Numer ogłoszenia: 341412 2011; data zamieszczenia: 18. 10. 2011
I. 1 nazwa I adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10, 38-404 Krosno, woj podkarpackie, tel. 13 4365564, faks 13 4365564
20.01 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 Nazwa i adres WykonawcyZałącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy
Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
89.89 Kb. 1
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych
0.57 Mb. 5
czytać
Specyfikacja techniczna wstęP 1 Przedmiot opracowaniaSpecyfikacja techniczna wstęP 1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna związana z serwisem urządzeń technicznych w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica Sp z o o przy ul. Bukowskiej 285 w Poznaniu w obiektach
262.89 Kb. 1
czytać
Dostawa flokulantu proszkowego do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków w Kosorowicach” Postępowanie : rz – 252 – 26 /15Dostawa flokulantu proszkowego do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków w Kosorowicach” Postępowanie : rz – 252 – 26 /15
Dostawa flokulantu proszkowego do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków
92.16 Kb. 1
czytać
Anna Olszewska Edward TomczykAnna Olszewska Edward Tomczyk
Akty prawne regulujące instytucję mediacji w polskim systemie prawnym
324.42 Kb. 5
czytać
Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2A 02-517 Warszawa specyfikacja istotnych warunków zamówienia naWładza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2A 02-517 Warszawa specyfikacja istotnych warunków zamówienia na
Usługę przygotowania i publikacji w mediach elektronicznych 7 artykułów sponsorowanych na temat działania 3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion” oraz działania 4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu
195.34 Kb. 4
czytać
Polska-Gniezno: Produkty farmaceutyczne 2015/S 184-333737 Ogłoszenie o zamówieniu DostawyPolska-Gniezno: Produkty farmaceutyczne 2015/S 184-333737 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
S184 Państwa członkowskie Zamówienie publiczne na dostawy Ogłoszenie o zamówieniu Procedura otwarta
64.53 Kb. 1
czytać
Piszemy polski dokument ujawniająCY!Piszemy polski dokument ujawniająCY!
Polsce ustawowego obowiązku ujawniania informacji przedkontraktowych warto, aby każdy organizator sieci robił to z własnej woli. W tym celu
173.8 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertowe „wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, płotów wraz z obsługą podczas imprezy masowej Dni Gołdapi 2013”Zapytanie ofertowe „wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, płotów wraz z obsługą podczas imprezy masowej Dni Gołdapi 2013”
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 117 z późń. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy
54.07 Kb. 1
czytać
Program wychowawczy III l. O. im. Marynarki Wojennej rp w Gdyni Podstawa prawnaProgram wychowawczy III l. O. im. Marynarki Wojennej rp w Gdyni Podstawa prawna
Zadania i cele wychowawcze szkoły oraz sposoby ich realizacji
61.56 Kb. 1
czytać
Dz. Urz. Nbp. 04. 15. 25 Uchwała nr 4/2004 Komisji Nadzoru BankowegoDz. Urz. Nbp. 04. 15. 25 Uchwała nr 4/2004 Komisji Nadzoru Bankowego
Na podstawie art. 128 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 141j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn zm. 2), zwanej dalej ustawą Prawo bankowe, uchwala się, co następuje
433.38 Kb. 6
czytać
Załącznik nr 1 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego na organizację Otwarcia Sezonu Żeglarskiego 2014 na Marinie Pogoń jako wydarzenia promującego Zachodniopomorski Szlak Żeglarski w ramach projektu pnZałącznik nr 1 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego na organizację Otwarcia Sezonu Żeglarskiego 2014 na Marinie Pogoń jako wydarzenia promującego Zachodniopomorski Szlak Żeglarski w ramach projektu pn
W ramach projektu pn. „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poig 2007- 2013, Działanie 4
24.36 Kb. 1
czytać
Umowa o wykonanie prac projektowychUmowa o wykonanie prac projektowych
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do opracowania program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej pfu) na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Płóczki Górne”
44.31 Kb. 1
czytać
Znak sprawy: zp/86/PN/2007Znak sprawy: zp/86/PN/2007
Szczegółowy wykaz oraz ilość określona jest w dokumentacji zgodnie z załączonym przedmiotem zamówienia wg treści załącznika nr 3 siwz – oznaczonym wg Wspólnego Słownika Zamówień tzw. Cpv: 24 40 00 00 – 0
89.72 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna