Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawę urządzeń vpn wraz z ich instalacją I konfiguracją, przeszkoleniem 3 pracowników Zamawiającego oraz zapewnieniem wsparcia technicznego dla części I, dla części II dostawa
365.04 Kb. 4
czytać
Dyspozycja rezygnacji z ubezpieczenia do karty kredytowej dla klientów indywidualnychDyspozycja rezygnacji z ubezpieczenia do karty kredytowej dla klientów indywidualnych
Pojęcia użyte w dyspozycji pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie
34.26 Kb. 1
czytać
Wniosek o wydanie karty debetowej dla posiadacza rachunkuWniosek o wydanie karty debetowej dla posiadacza rachunku
Pojęcia użyte w dyspozycji pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie
52.04 Kb. 1
czytać
Centrum NurkoweCentrum Nurkowe
Spółka pod firmą „Biuro Podróży Alfa Star” posiadająca zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego dokonanym pod numerem 0211
56.33 Kb. 1
czytać
Oznaczenie sprawy: zp/49/2011 Narodowe Centrum Badań JądrowychOznaczenie sprawy: zp/49/2011 Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 4 845 000 euro
318.25 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawa systemów obrazowania wraz wyposażeniem na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej I Komórkowej w Warszawie Znak sprawy adz-23-05/2015Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawa systemów obrazowania wraz wyposażeniem na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej I Komórkowej w Warszawie Znak sprawy adz-23-05/2015
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów unijnych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r
384.93 Kb. 5
czytać
Warmia I Mazury regionem zjednoczonej Europy” zamawiająCY: Investcom Szymon FiedorowiczWarmia I Mazury regionem zjednoczonej Europy” zamawiająCY: Investcom Szymon Fiedorowicz
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument jest oznaczone numerem Investcom/2015/1
231.47 Kb. 3
czytać
Zatwierdza mZatwierdza m
280.57 Kb. 2
czytać
Wniosek o wydanie / zmianę / przedłUŻenie* licencji na obsłUGĘ techniczną statku powietrznego (aml) określonej w part-66Wniosek o wydanie / zmianę / przedłUŻenie* licencji na obsłUGĘ techniczną statku powietrznego (aml) określonej w part-66
181.98 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup I dostawę zestawu do nurkowania w obiegu otwartym nr referencyjny zp/60/2011Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup I dostawę zestawu do nurkowania w obiegu otwartym nr referencyjny zp/60/2011
W dniu 10. 11. 2011r odbyło się ponowne posiedzenie komisji przetargowej powołanej do rozpatrzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę zestawu do nurkowania w obiegu otwartym
14.94 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr 80 /2009 rektora warszawskiego uniwersytetu medycznego z dnia 16 listopada 2009 r zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego UniwersytetuZarządzenie nr 80 /2009 rektora warszawskiego uniwersytetu medycznego z dnia 16 listopada 2009 r zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
110.56 Kb. 1
czytać
OGŁoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Ogłasza przetarg nieograniczony naOGŁoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Ogłasza przetarg nieograniczony na
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp z o o kompleksowej usługi sprzątania powierzchni szpitalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń biurowych, socjalnych
483.78 Kb. 5
czytać
Spzoz/ZP/13/2015 Bielsk Podlaski, 04. 05. 2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpzoz/ZP/13/2015 Bielsk Podlaski, 04. 05. 2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przetarg nieograniczony na dostawę o łącznej wartości zamówienia powyżej kwoty 207 000 euro
0.59 Mb. 6
czytać
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy
Kraków: Przetarg nieograniczony apt-29/11/zp na dostawę materiałów szewnych dla zoz mswiA w Krakowie
32.61 Kb. 1
czytać
Gdynia: Kompleksowa wymiana 3 szt wyłączników apu 50 w stacji transformatorowej sp 1 oraz 2 szt wyłączników Compact c 801N w stacji transformatorowej sp 5 Numer ogłoszenia: 183614 2010; data zamieszczenia: 25. 06. 2010Gdynia: Kompleksowa wymiana 3 szt wyłączników apu 50 w stacji transformatorowej sp 1 oraz 2 szt wyłączników Compact c 801N w stacji transformatorowej sp 5 Numer ogłoszenia: 183614 2010; data zamieszczenia: 25. 06. 2010
Gdynia: Kompleksowa wymiana 3 szt wyłączników apu 50 w stacji transformatorowej sp 1 oraz 2 szt wyłączników Compact c 801N w stacji transformatorowej sp 5
23.76 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna