Dyrektywa rady 92/43/ewg z dnia 21 maja 1992 r w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny I flory dyrektywa parlamentu europejskiego I rady 2009/147/we z dnia 30 listopada 2009 r w sprawie ochrony dzikiego ptactwaDyrektywa rady 92/43/ewg z dnia 21 maja 1992 r w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny I flory dyrektywa parlamentu europejskiego I rady 2009/147/we z dnia 30 listopada 2009 r w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
Dyrektywa rady 92/43/ewg z dnia 21 maja 1992 r w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny I flory
0.9 Mb. 8
czytać
Plan pracy zarządu rod gaje we Wrocławiu na 2013 rokPlan pracy zarządu rod gaje we Wrocławiu na 2013 rok
Remont bram, z uwzględnieniem możliwości ich wymiany na nowe, na terenie kolonii „Pszczółka”
54.65 Kb. 1
czytać
Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 rDz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r
Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r o rybactwie śródlądowym
26.62 Kb. 1
czytać
Ministra rolnictwa I rozwoju wsiMinistra rolnictwa I rozwoju wsi
Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r o rybactwie śródlądowym
50.06 Kb. 1
czytać
W sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzieW sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r o rybactwie śródlądowym
78.09 Kb. 1
czytać
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii1Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii1
Parlamentu Europejskiego I rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. We L 047 z 18. 02. 2004), zwanego dalej "rozporządzeniem 273/2004"
0.57 Mb. 7
czytać
1. Zalecenia i propozycje1. Zalecenia i propozycje
Dnia 14 lutego 2013 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny postanowił, zgodnie z art. 29 ust. 2 regulaminu wewnętrznego, sporządzić opinię z inicjatywy własnej w sprawie
73.3 Kb. 1
czytać
Uchwała Nr 8188/2013 Zarządu Dzielnicy Wola m st. Warszawy z dnia 3 grudnia 2013 r w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację Uchwała Nr 8188/2013 Zarządu Dzielnicy Wola m st. Warszawy z dnia 3 grudnia 2013 r w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację
Dz. U. z 2013r poz. 594 tj z późn zm. 1)art. 15 ust. 2a-b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn zm. 2), uchwala się, co następuje
10.07 Kb. 1
czytać
Anons projektu Projekt „Wypracowanie metod transferu technologii w dziedzinie ochrony środowiska w regionie Mazowsza”Anons projektu Projekt „Wypracowanie metod transferu technologii w dziedzinie ochrony środowiska w regionie Mazowsza”
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
9.81 Kb. 1
czytać
I. Działalność w zakresie naukowo-badawczym elektroniczna księga inwentarzowa zbiorów muzealnychI. Działalność w zakresie naukowo-badawczym elektroniczna księga inwentarzowa zbiorów muzealnych
W celu zweryfikowania danych zawartych w tradycyjnych kartach katalogowych, zabytki zostały dokładnie zwymiarowane I opisane. Uzyskane w ten sposób informacje wprowadzono następnie do systemu musnet
136.71 Kb. 3
czytać
Rady gminy w sterdyniRady gminy w sterdyni
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków I dóbr kultury wspóŁczesnej
479.1 Kb. 7
czytać
Opieki nad zabytkami gminy kozieniceOpieki nad zabytkami gminy kozienice
Zbiorcze zestawienie stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w granicach gminy Kozienice po weryfikacji
191.3 Kb. 3
czytać
P rogram opieki nad zabytkami gminy KuźnicaP rogram opieki nad zabytkami gminy Kuźnica
Uwarunkowania formalno-prawne oraz podział kompetencji w zakresie ochrony zabytków
274.44 Kb. 5
czytać
Międzynarodowe prawo ochrony środowiskaMiędzynarodowe prawo ochrony środowiska
Przedmiotem zagadnień są tu regulacje wynikające ze źródeł prawa międzynarodowego hard Iow czy soft law w zależności od przyjętej konwencji, których to przedmiotem jest środowisko lub ochrona środowiska
91.7 Kb. 1
czytać
Prezydent Miasta SzczecinPrezydent Miasta Szczecin
Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta szczecin
389.49 Kb. 12
czytać

  1   2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna