Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Dolnośląskiego w 2009 rHarmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Dolnośląskiego w 2009 r
Harmonogram konkursów organizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2009 r
109.61 Kb. 1
czytać
Xiii kongres Organizacji Narodów Zjednoczonych nt. „Zapobieganie… sprawozdania I informacjeXiii kongres Organizacji Narodów Zjednoczonych nt. „Zapobieganie… sprawozdania I informacje
Emil W. Pływaczewski XIII kongres Organizacji Narodów Zjednoczonych nt. „Zapobieganie przestępczości
72.38 Kb. 1
czytać
Agresja i przemoc w szkolnych działaniach profilaktycznychAgresja i przemoc w szkolnych działaniach profilaktycznych
Dodatkowo agresywne wzorce upowszechniają środki masowego przekazu, które zamiast piętnować negatywne zachowania, często nagłaśniają je szukając taniej sensacji
127.19 Kb. 1
czytać
Wykaz księgozbioru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej PodlaskiejWykaz księgozbioru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej
Zarządzanie opieką pielęgniarska w reformowanym systemie ochrony zdrowia, wyd. Rehabilitacja Medyczna
413.24 Kb. 2
czytać
Prawo europejskiePrawo europejskie
We- jej zasadniczym celem jest stworzenie wspólnego rynku poprzez realizację czterech swobód: przepływu towarów, przepływu usług, przepływu kapitału oraz prowadzenie wspólnych polityk
29.65 Kb. 1
czytać
Jerzy Wojciech Wójcik Konferencja Naukowa pt. „Cyberterroryzm – nowe wyzwania XXI wieku”Jerzy Wojciech Wójcik Konferencja Naukowa pt. „Cyberterroryzm – nowe wyzwania XXI wieku”
Wydziałem Prawa I administracji I wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższą Szkołą Policji, Akademią Obrony Narodowej I agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego zorganizowała w dniu 18 maja 2009 r
53.54 Kb. 1
czytać
Publikacje naukowePublikacje naukowe
Polskiej Ryszardowi Kaczorowskiemu, pod red. M. Szczerbińskiego i T. Wolszy, Gorzów
0.59 Mb. 8
czytać
W Rzeszowie w składzieW Rzeszowie w składzie
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, zwanej w dalszej treści protokołu „Wojewódzką Stacją”
1.02 Mb. 10
czytać
Halina Ognik, Barbara Wizimirska organizacja bezpieczeństwa I wspóŁpracy w europieHalina Ognik, Barbara Wizimirska organizacja bezpieczeństwa I wspóŁpracy w europie
88.01 Kb. 1
czytać
Przedszkole Miejskie Nr 200 w Łodzi Materiały zebrały i opracowałyPrzedszkole Miejskie Nr 200 w Łodzi Materiały zebrały i opracowały
Każdy człowiek jest istotą rozumną, wolną, zasługującą na szacunek, miłość, pełnię przysługujących mu praw i obowiązków. Nikt nie rodzi się jednak doskonały
412.51 Kb. 10
czytać
I. cel I załOŻenia planu 7 II. Ocena zagrożenia powodziowego województwa pomorskiego 9I. cel I załOŻenia planu 7 II. Ocena zagrożenia powodziowego województwa pomorskiego 9
Zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, jakie realizują organy władzy funkcjonujące na obszarze województwa 23
256.85 Kb. 12
czytać
Położnictwo na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 katedra zdrowia matki I dzieckaPołożnictwo na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 katedra zdrowia matki I dziecka
Ocena wiedzy związanej z profilaktyką i wczesym wykrywaniem nowotworów narządu rodnego
80.75 Kb. 1
czytać
Lucjan Grochowski, Brunon Hołyst Steganografia a zagrożenia cyberterrorystyczne1Lucjan Grochowski, Brunon Hołyst Steganografia a zagrożenia cyberterrorystyczne1
Shanonna. Artykuł dyskutuje także problemy ścigania przestępstw internetowych i wiarygodność dowodową analiz steganografii oraz aspekty i formy organizacji państwowych i międzynarodowych agend zwalczania cyberterroryzmu implikowanych między innymi
150 Kb. 10
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna