Uchwała Nr iii/15/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej I innych stałych komisji Rady m st. WarszawyUchwała Nr iii/15/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej I innych stałych komisji Rady m st. Warszawy
Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) Rada m st. Warszawy uchwala, co następuje
21.18 Kb. 1
czytać
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Nr F. III. 0932-34/10 Protok ó łPodkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Nr F. III. 0932-34/10 Protok ó ł
Kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Lesku ulica Rynek 1, kod. 38 – 600 Lesko, nip 688-12-31-718; Regon 371034974 zwanym w dalszej części protokołu „ Starostwem „
1.29 Mb. 14
czytać
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta oleśnicySprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta oleśnicy
Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) – Burmistrz Miasta Oleśnicy przedkłada
2.41 Mb. 18
czytać
Zarządzenie nr 289/10 Burmistrza ŁapZarządzenie nr 289/10 Burmistrza Łap
Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1247 w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
3.05 Mb. 18
czytać
O przebiegu wykonania budżetu gminy gostyńO przebiegu wykonania budżetu gminy gostyń
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych
1.12 Mb. 7
czytać
Wydział Finansów i BudżetuWydział Finansów i Budżetu
Bieszczadzka 1,kod. 38 – 400, Województwo Podkarpackie zwanym w dalszej części protokołu „ Powiatem „. Kontrolę przeprowadził pracownik Oddziału Kontroli Gospodarki Finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura
0.63 Mb. 7
czytać
Kierunki misja I główne funkcjeKierunki misja I główne funkcje
Proj zmiany Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania – 29. 05. 06r. Kierunki
2.28 Mb. 18
czytać
1. misja i główne funkcje1. misja i główne funkcje
Proj zmiany Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania – 15. 02. 07r. Kierunki
2.5 Mb. 18
czytać
Porządek obrad Rady Miasta Krakowa 2012-07-11 Sesja nr: 6052Porządek obrad Rady Miasta Krakowa 2012-07-11 Sesja nr: 6052
Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Marta Witkowicz
112.63 Kb. 1
czytać
Informacja o przebiegu wykonaniaInformacja o przebiegu wykonania
Budżet Miasta I gminy Staszów został uchwalony Uchwałą Nr xliii/357/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta I gminy Staszów na 2009 rok w następujących wysokościach
1.73 Mb. 13
czytać
Samorząd terytorialnySamorząd terytorialny
Administracja publiczna to zespół organów administracyjnych I obsługujących je urzędów, które są powołane do praktycznego realizowania zadań państwa. W polsce administracja publiczna dzieli się na administrację rządową I administrację
46.56 Kb. 1
czytać
Rozdział I administracja publiczna I jej kompetencje Pojęcie I struktura administracji publicznej w Polsce. Termin „administracja”Rozdział I administracja publiczna I jej kompetencje Pojęcie I struktura administracji publicznej w Polsce. Termin „administracja”
Mówiąc o administracji w kontekście podziału władzy jest ona działalnością, nie będącą ani ustawodawstwem, ani sądownictwem. 1 Administracja zatem będzie należała do władzy wykonawczej
76 Kb. 1
czytać
Administracja państwowaAdministracja państwowa
Nie ogranicza się ona zatem do kwestii dekoncentracji administracyjnej (o której była mowa w rozdziale IV). Zarządzanie w skali terytorialnej posiada bowiem także szczególne aspekty polityczne
76.02 Kb. 1
czytać
Administracja publiczna Miejsce Konstytucji w hierarchii źródeł prawa administracyjnegoAdministracja publiczna Miejsce Konstytucji w hierarchii źródeł prawa administracyjnego
Oprócz tego można wskazać zasadę rozdziału źródeł prawa powszechnie obowiązującego I wewnętrznego oraz zasadę zupełności konstytucyjnego systemu źródeł prawa. System źródeł prawa normuje Konstytucja R
104.89 Kb. 1
czytać
1. Rachunkowość organów podatkowych Kontrola gospodarki budżetowej1. Rachunkowość organów podatkowych Kontrola gospodarki budżetowej
Obecnie są to przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa
57.58 Kb. 1
czytać

  1   2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna