Cele projektuPobieranie 15.96 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar15.96 Kb.
Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „SZKOLNE ZAWODY Z PIŁKI SIATKOWEJ-KSZTAŁTOWANIE WYTRWAŁOŚCI W DĄŻENIU DO CELU”

TERMIN realizacji projektu – 01 listopad 2012r.-31 marzec 2013r.CELE PROJEKTU:

 • Upowszechnianie piłki siatkowej w szkole

 • Przygotowanie młodzieży do organizacji imprez sportowych

 • Nabycie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł

 • Kształtowanie umiejętności stosowania teorii w praktyce

 • Podejmowanie grupowych pomysłów i umiejętność współpracy w zespole

 • Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób

 • Nauka samodzielności i podejmowania aktywności

 • Rozwój samoorganizacji i kreatywności

 • Przygotowanie do publicznych wystąpień

 • Rozwijanie świadomego udziału w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnych oraz we współzawodnictwie sportowym

 • Poznanie systemu rozgrywek i ich odpowiedni dobór

 • Opracowanie programu zawodów oraz poznanie zasad sędziowania i protokołowania

 • Poznanie sylwetki Agaty Mróz - kształtowanie ambicji i wytrwałości w dążeniu do celu

PROBLEM:

 • W jaki sposób w dobie gier komputerowych zainteresować młodzież sportową grą na boisku szkolnym

 • Jak dążyć do celu mimo przeciwności losu

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 1. Poznanie historii piłki siatkowej na świecie

 2. Poznanie historii polskiej piłki siatkowej kobiet

 3. Wykonanie gazetki szkolnej i prezentacja zebranych informacji

 4. Poznanie postaci polskiej siatkarki Agaty Mróz – obejrzenie filmu o jej życiu

 5. Prezentacja postaci Agaty Mróz na gazetce szkolnej

 6. Poznanie systemu rozgrywek i ich odpowiedni dobór do warunków szkolnych

 7. Zapoznanie się z przepisami gry w piłkę siatkową

 8. Zapoznanie się z zasadami sędziowania rozgrywek piłki siatkowej

 9. Nauka sędziowania i sygnalizacji sędziowskiej przez wybraną grupę uczniów

 10. Spotkanie i trening pod okiem trenera piłki siatkowej Mateusza Szipa z zaprzyjaźnionego klubu z Maciejkowic

 11. Towarzyski mecz z klubową drużyną z Maciejkowic

 12. Organizacja eliminacji szkolnych rozgrywek w piłkę siatkową

 13. Wykonanie plakatów informacyjnych, zapisy drużyn chcących wziąć udział w zawodach, wykonanie ulotek promujących turniej, wystrój sali

 14. Przygotowanie dyplomów i pucharów

 15. Przygotowanie krótkich układów tanecznych i występy zespołu tanecznego podczas turnieju jako atrakcja w przerwach meczu

 16. Przygotowanie prezentacji multimedialnej pokazującej pracę całego zespołu uczniów podczas realizacji projektu i przedstawienie jej na zebraniu z rodzicami

Dnia 5 listopada 2013r. 14 uczniów z klasy II A zawarło kontrakt z opiekunem projektu mgr Sabiną Hentisz, nauczycielem wychowania fizycznego. Opiekun zapoznał uczniów z metodą projektu edukacyjnego, razem z uczniami ustalił harmonogram oraz zasady oceniania. Uczestnicy dobrali się w grupy zadaniowe, odpowiedzialne za realizację ustalonych zadań.

Na konsultacje przychodzili w każdy czwartek, a czasami również w innym terminie, w miarę potrzeb. Nauczyciel na bieżąco weryfikował postępy poczynione przez uczniów, a osobom które nie dotrzymywały terminów przypominał o konieczności wykonania podjętych się zadań.

Wszystkie ustalone w harmonogramie zadania udało się zrealizować. Efektem niektórych działań były gazetki szkolne, na których uczniowie przedstawiali zebrane i przygotowane materiały, prezentacje multimedialne, plakaty i plansze naukowe. Grupa projektowa przeszła prawdziwy trening siatkarski pod okiem trenera piłki siatkowej oraz spotkała się na sparingu z klubową drużyną siatkarek z Maciejkowic. Zorganizowany został również wyjazd na ich mecz rozgrywany w ramach klubowych rozgrywek , gdzie jako grupa kibiców mogliśmy obserwować organizację zawodów na poziomie klubowym oraz nauczyć się kulturalnego kibicowania i dobrej zabawy w prawdziwej sportowej atmosferze.

Efektem końcowym jak i głównym celem projektu było zorganizowanie szkolnych zawodów z piłki siatkowej.

W finale znalazły się cztery drużyny z klasy IA, IB, IC i IIIA.

Na finałowe zmagania zostali zaproszeni wychowawcy, którzy bardzo energicznie dopingowali swoje klasy, Dyrekcja Szkoły oraz kibice.

Podczas zawodów mecze sędziowały dwie uczennice jako sędziowie główni: Victoria Buchwald i Daria Holewik i dwie jako sędziowie liniowi: Paulina Szewioła i Dominika Bartman.

W przerwach rozgrywek kibicom umilały czas występy grupy tanecznej, w skład której wchodziły: Victoria Buchwald, Dominika Hyrnik, Monika Michalak, Anna Wojtal, Patrycja Jańczyk, która dodatkowo pełniła rolę maskotki zawodów.

Na zakończenie zawodów puchary i słodkie nagrody wręczyła zawodnikom Pani Dyrektor mgr Teresa Guzera.

Nad wystrojem sali i oprawą plastyczną całego projektu czuwała grupa, w skład której wchodziły: Dominika Bartman, Daria Holewik, Iwona Sochacka, Sandra Szafarczyk.

Przez cały czas trwania projektu, Monika Michalak prowadziła dokumentację fotograficzną, którą później wykorzystała w prezentacjach multimedialnych Kinga Tabała.

Po zakończeniu projektu uczniowie wypełnili: kartę samooceny, kartę ewaluacji projektu oraz kartę obserwacji zachowań w grupie.

Z analizy wyżej wymienionych kart wynika, że tematyka zainteresowała uczestników projektu, poszerzyła i uporządkowała wiadomości na temat piłki siatkowej i organizacji zawodów sportowych. Uczestnicy rozwijali umiejętność pracy zespołowej , samodzielnego poszukiwania informacji, ich selekcji, analizy i przetwarzania. Grupa stwierdziła, że w projekcie były jasno określone cele i wspólne podejmowanie decyzji. Zaangażowanie przeważało u większości uczniów, raczej wszyscy czuli się włączeni do pracy w grupie. Uczestnicy mieli możliwość podawania własnych pomysłów i dobrze im się współpracowało z dorosłymi.

Pojawiły się również problemy.

Nie zawsze młodzież umiała się dogadać, czasami niektóre osoby czuły, że nie szanuje się ich zdania, ale równocześnie uczniowie mówili o większym zgraniu się, wzmacnianiu więzi, lepszym poznaniu się.

Większość osób nie miało problemu z żadnym zadaniem, którego się podjęły.

Z analizy Karty Ewaluacji Projektu wynika, że uczniowie wysoko ocenili projekt, chwalili atmosferę panującą między uczestnikami, odpowiadał im sposób prowadzenia zajęć.

Opiekun wraz z uczniami dokonał wspólnej oceny i tak też projekt według kryteriów oceniania tj: załącznika nr 4, został oceniony na ocenę bardzo dobrą ponieważ: • Uczestnicy projektu wybrali temat przy wykorzystaniu sugestii nauczyciela

 • Samodzielnie ustalili zagadnienia istotne dla wykonania projektu

 • Wybrali trafne i różnorodne źródła informacji

 • Samodzielnie dokonali podziału pracy w grupie

 • W większości (12 na 14 osób) czynnie uczestniczyli w pracy zespołu

 • Wykazywali wysoki stopień kreatywności

 • Prace w większości wykonywane były w terminie

Należy dodać, że oceny wystawiono każdemu uczniowi za pracę i wkład w realizację projektu. Dlatego też 9 osób zasłużyło na ocenę celującą, gdyż wykazały się ogromnym zaangażowaniem, dużą ilością podjętych zadań oraz wielką odpowiedzialnością za swoją pracę. Jedna osoba została oceniona na ocenę bardzo dobrą, jedna na ocenę dobrą, dwie na ocenę dostateczną. Jednemu uczestnikowi projekt nie został w ogóle zaliczony. Na moją decyzję wpłynęły: bardzo niska frekwencja na spotkaniach, oraz bardo małe zaangażowanie i ilość podjętych zadań.

Reasumując, jako nauczyciel opiekujący się projektem, podobnie jak uczniowie jestem przekonana o wielu pozytywach projektów edukacyjnych w szkole, głownie jako czynnik podnoszący atrakcyjność danego zagadnienia a tym samym przedmiotu, z którego projekt jest realizowany.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna