Cele zajęć: UczeńPobieranie 67.78 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar67.78 Kb.

grupa 3
Klasa 3 – maj – blok 2 – dzień 3

Scenariusz zajęć

Blok tygodniowy: Dalekie wyprawy.

Temat dnia: Na kontynencie australijskim.

Cele zajęć:

Uczeń:

-wypowiada się na temat treści piosenki,

-uzupełnia metryczkę kontynentu,

-czyta tekst informacyjny,

-rzuca i łapie ringo,

-kreśli linie prostopadłe i równoległe do podanych,

-oblicza obwody figur geometrycznych,

-respektuje reguły podczas gier dydaktycznych.

Metody: aktywizujące, pogadanka, działanie praktyczne, burza mózgów, metoda gier dydaktycznych.

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna zróżnicowana, grupowa.

Środki dydaktyczne: piosenka ,,Szafy z koralowej rafy", albumy, atlasy, encyklopedia, Internet, animacja, nagranie, ilustracje zwierząt australijskich, karta pracy, gra dydaktyczna, tekst popularnonaukowy, ringo.

Przebieg zajęć

Część wstępna

Uwagi
  1. Czynności organizacyjno – porządkowe (powitanie,

kontrola obecności, przygotowanie do zajęć).

Wprowadzenie do zajęć poprzez wysłuchanie piosenki Majki Jeżowskiej ,,Szafy z koralowej rafy"1 ukierunkowane pytaniem:

Gdzie znajduje się szafa, o której mówią słowa piosenki?

„W środku morza stoją jak wyspy


Pełne skarbów podwodnych szafy
Najdziwniejsze chyba z szaf wszystkich
Całe z koralowej rafy

Kto do szafy się zajrzeć odważy


Ośmiornice ujrzy straszliwe
A przy drzwiach są zawsze na straży
Kraby-szczypki i papugoryby...

Ref.
Kiedyś wsiądziesz do wielkiej muszli


l mijając. groźne mureny
Żółtą łodzią podwodną wyruszysz
Na wyprawę jak kapitan Nemo

Dziwy morza poznasz bez strachu


I przywieziesz na imieniny
Swojej mamie bursztyn z dna szafy
Której strzegą błękitne rekiny...

Poprzez łąki morskich koników


Płyną ryby w welonach na głowach
Wielkie płaszczki i igielniki
W grzebieniach z masy perłowej

Wśród zielonych fal oceanów


W labiryntach, głębinach i grotach
Znajdziesz tajemnicze sezamy
I syreny w lśniących klejnotach

Ref.
Kiedyś wsiądziesz do wielkiej muszli...”

Po wysłuchaniu piosenki uczniowie odpowiadają na postawione pytanie. Stwierdzają, że szafy z piosenki znajdują się w Rafie Koralowej

2. Podanie celu zajęć: Na dzisiejszych zajęciach
poznamy kontynent, wokół którego znajduje się
największa Rafa Koralowa na świecie.

3. Zapis tematu zajęć: Na kontynencie australijskim.
Część główna

Uwagi


1. Praca w grupach-tworzenie metryczki kontynentu.

Każda grupa otrzymuje kartę metryczki kontynentu, którą ma za zadanie uzupełnić o konieczne informacje.

W atlasach, albumach, książkach, encyklopediach itp. źródłach informacji, uczniowie samodzielnie wyszukują potrzebne informacje.

Są to: flaga, stolica, język, najważniejsze miejsca.


Następnie poszczególne grupy odczytują zgromadzone informacje. Metryczka zawiera też zagadnienie: inne. Tę część metryczki będą uczniowie uzupełniali później.
Przykładowa metryczka (mini):


AUSTRALIA-

KONTYNENT, KTÓRY STANOWI JEDNO PAŃSTWO


FlagaStolica
Język
Zwierzęta
Inne informacje
2. Oglądanie filmu przedstawiającego rafę koralową2 oraz zdjęć rafy3.

Australia 2013 Wielka Rafa Koralowa (7 min. 55 s.).

Film zrealizowany został przez Tarnobrzeskie Centrum Naukowe.

3. Wypowiedzi uczniów na temat treści filmu.

Uczniowie wypowiadają sie na temat swoich wrażeń po obejrzeniu filmu. Wymieniają rośliny i zwierzęta, które widzieli na filmie. Wypowiadają się na temat rafy, jej kolorów, budowy, roślin i zwierząt rafy.


4. Czytanie tekstu informacyjnego na temat Australii. Ciąg dalszy uzupełniania metryczki kontynentu.

Przykładowy tekst:

Australia jest najmniejszym kontynentem, a jednocześnie jednym państwem. Stolicą jest Canberra. Największe miasta, to Sydney i Melbourne. Australijczycy mówią po angielsku.

Pierwszymi mieszkańcami Australii byli Aborygeni. Zawsze żyli zgodnie z naturą. Prowadzili koczowniczy tryb życia. Rozbijali obozowiska w pobliżu wody. Kiedy w okolicy kończyły się zapasy żywności, wtedy przenosili się dalej.

Aborygeni podczas polowań na zwierzynę używali bumerangów. Były to wygięte kawałki drewna, które wracały do rzucającego, kiedy uderzyły w przeszkodę. Charakterystycznym instrumentem, na którym grają Aborygeni, to didgeridoo.

W samym środku Australii znajduje się przedziwna skała. Jest ona olbrzymia i płaska. Dla Aborygenów jest to Święta Góra Uluru. Według legendy, góra ta została zrobiona przez dwóch chłopców, którzy bawili się gliną. Góra ta zmienia kolor w zależności od pory dnia i pogody. Aborygeni wierzą, że w środku tej góry śpią ich przodkowie. Do tej pory Aborygeni nie zgadzają się, aby po Uluru chodzili turyści.

W Australii hoduje się najwięcej owiec na świecie. Zwierzęta, które żyją dziko, to: kangury, misie koala, dziobaki, strusie Emu.
Po przeczytaniu tekstu uczniowie uzupełniają metryczkę kontynentu.
5. Nagranie muzyki Aborygenów z Australii.

Nagranie przedstawia muzykę rdzennych mieszkańców Australii, czyli Aborygenów. Po wysłuchaniu muzyki uczniowie wypowiadają się na temat swoich wrażeń.

Interpretacja ruchem słuchanego utworu. Gra na instrumentach perkusyjnych.
6. Zabawy z ringiem.

1) Podrzucanie ringa w górę i łapanie prawą ręką.

2) Podrzucanie ringa w górę i łapanie go lewą ręką.

3) Podrzucanie prawą, a łapanie lewą ręką.

4) Podawanie ringa w parach.

5) minigra w ringo: drużyny dwuosobowe rzucają do siebie ringo; wygrywa ta drużyna, która częściej złapie ringo i nie pozwoli mu upaść na ziemię; gramy do 10 punktów.


7. Oglądanie animacji przedstawiającej kangury.

Nauczyciel wprowadza uczniów do oglądania animacji poprzez czytanie informacji o zwierzętach mieszkających w Australii.

Podczas czytania prezentuje zdjęcia zwierząt (np. na stronie www.google.pl)4.
Kangury żyją w stadach. Przemierzają duże odległości skacząc na tylnych, bardzo silnych nogach. Młode po urodzeniu wspina się do torby matki i przebywa tam 5 miesięcy. Kangury żywią się trawą i liśćmi krzewów.

Dziobak żyje w pobliżu wody. Żywi się larwami owadów i skorupiakami. Młode wylęgają się z jaj, a potem ssą mleko matki.

Koala przypomina małego, pluszowego misia. Jego młode (podobnie jak małe kangury) dorastają w brzuchu mamy. Żywi się liśćmi drzewa eukaliptusowego, na które wspina się bardzo wysoko.

Struś emu, to największy ptak na świecie. Nie fruwa, ale za to bardzo szybko biega. Żywi się owocami i owadami.


Po prezentacji zwierząt, uczniowie ponownie uzupełniają metryczki kontynentu.
8. Zadanka Liczmanka.

Praca w karcie pracy. Kreślenie linii prostopadłych i równoległych do podanych.


9. Zadania. Obliczanie obwodów figur geometrycznych.
Zadanie 1

Narysuj kwadrat o boku 4 cm. Zaznacz na żółto parę boków prostopadłych, a na czerwono parę boków równoległych. Oblicz obwód tego kwadratu.


Zadanie2

W trójkącie ABC jeden bok ma 12 cm długości, drugi jest dwa razy dłuższy od pierwszego, a trzeci jest o 7 cm krótszy od drugiego. Oblicz obwód tego trójkąta.


Zadanie 3

Prostokąt ma obwód 20 cm. Jakie wymiary może mieć ten prostokąt?


Zadanie 4

Narysuj prostokąt o obwodzie 40 cm. Podaj jego wymiary. Ile takich rysunków możesz wykonać?


10.Gra dydaktyczna ,,Szlakiem Aborygenów”.
Wygrywa gracz, który pierwszy dotrze do ,,Góry Uluru".

Nagranie, instrumenty perkusyjne.

Ringa

Animacja


Karta pracy

Gra dydaktycznaCzęść końcowa

Uwagi

  1. Podsumowanie zajęć.

Prezentacja wykonanych metryczek kontynentu. Poszczególne grupy odczytują informacje zapisane w metryczce. Klasa nagradza występujących brawami.

  1. Praca domowa.

Poszukam ciekawostek na temat Australii.Proponowany zapis w dzienniku:

Wypowiedzi na temat treści piosenki M. Jeżowskiej ,,Szafy z koralowej rafy". Tworzenie metryczki kontynentu australijskiego. Oglądanie filmu ,,Australia 2013 Wielka Rafa Koralowa". Wypowiedzi na temat treści filmu. Czytanie tekstu informacyjnego na temat Australii. Zabawy z ringiem. Słuchanie muzyki Aborygenów. Oglądanie animacji przedstawiającej kangury w Australii. Kreślenie linii prostopadłych i równoległych do podanych. Obliczanie obwodów figur geometrycznych. Gra dydaktyczna ,,Szlakiem Aborygenów".Podstawa programowa

Dokument „ Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych I etap edukacyjny”

w zakresie edukacji polonistycznej:

1.1)a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;

1.1)b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski;

1.1)c) wyszukuje w tekście potrzebne informacje;

1.3)c) uczestniczy w wypowiedziach, zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski;

1.3)a) tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź;

W zakresie edukacji muzycznej:

3.1)a) odtwarza i gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy i wzory rytmiczne;

3.1)a) wyraża ruchem nastrój i charakter muzyki;

3.2)c) improwizuje na instrumentach według ustalonych zasad;

W zakresie edukacji społecznej:

5.4) współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych;

5.1)5) jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.,

W zakresie edukacji matematycznej:

7.5) dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100;

7.6) mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia;

7. 8) rozwiązuje proste zadania tekstowe;

7.10) mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr; wykonuje proste obliczenia dotyczące tych miar;

7.16) rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów i prostokątów;

W zakresie zajęć komputerowych:

8.3)a) wyszukuje informacje i korzysta z nich: przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe;Opis zawartości zasobu

Scenariusz zajęć wzbogacony kartą pracy, nagraniem i grą dydaktyczną.

Autorzy

Beata Małecka-Perszko1 http://www.dailymotion.com/video/xe8fo5_szafy-z-koralowej-rafy_webcam

2 https://www.youtube.com/watch?v=L4FOq6QfjDM

3 www.google.pl

4 www.google.pl
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna