Cells Keywords with definitions Komórki słowa kluczowe z definicjamiPobieranie 26.12 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar26.12 Kb.
Cells – Keywords with definitions
Komórki – słowa kluczowe z definicjami

English


Polish

English

Polish

Keyword


słowa kluczowe

Definition

Definicja

Organs


Organy

A group of tissues that perform a specific job

Grupa tkanek, która ma specyficzne zadanie.

Tissues


Tkanki

A group of cells in an organism that have a similar structure and do the same job.

Grupa komórek w organizmie, która ma podobną strukturę i taką sama funkcję.

Microscope


Mikroskop

A piece of scientific equipment used to magnify (make bigger) tiny microscopic particles such as cells.

Przyżąd naukowy używany do powiększnia mikroskopijnych cząstek takich jak komórki.

Cells

Komórki

The ‘building block’ of all living organisms

‘Cegiełka budowlana’ wszystkich żywych organozmów.

Nucleus

Jądro

Controls what a cell does. Contains the instructions to make new cells in the DNA stored inside.

Kontroluje co robi komórka. Zawiera instrukcje do robienia nowych komórek w DNA

Cytoplasm

Cytoplazma

A jelly like substance. This is where chemical reactions take place in the cell.

Substancja podobna do galarety. Zachodzą w niej reakcje chemiczne.

Cell membrane

Błona komórkowa

A thin ‘skin’ around the cell. This gives the cell shape and controls what substances go in and out of the cell.

Cienka ‘skórka’ naokoło komórki. Nadje komórce kształt i kontroluje wymianę substancji w komórce.

Chloroplast

Chloroplast

Found only in plant cells, these contain the green chemical chlorophyll and are where the process of photosynthesis takes place.

Występują tylko u roślin, zawierają zielony związek chemiczny chlorofil i zachodzi w nich proces fotosyntezy.

Vacuole

Wakuole (wodniczki)

Found in the centre of plant cells this contains a liquid called cell sap. Some animal cells have small vacuoles but without cell sap in.

Znajdują się z środku komórek roślinnych i zawierają płyn nazywany sokiem komórkowym. Niektóre komórki zwierzęce mają małe wakuole ale bez soku komórkowego.

Cell wall

Ściana komórki

Made of tough cellulose this strengthens plant cells and covers the thin cell membrane.

Zbudowana z twardych komórek celulozowych stwardnia komórki roślinne i pokrywa cienką błonę komórki.


With thanks to Joanna Bialas of CREDS and pupils at Comberton Village College for these translations.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna