Cena jednostkowa netto Wartość netto kol. (4x5)



Pobieranie 49.53 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar49.53 Kb.



Lp.

Asortyment

J.m.

Ilość

Cena jednostkowa netto


Wartość netto kol. (4x5)



Stawka VAT %

Kwota VAT kol. (6x7)

Wartość brutto kol. (6+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Część I – Monety pamiątkowe

1

Monety pamiątkowe

szt.

350
















Część II – Plakiety

2

Plakiety

szt.

450
















Część III – Pendrive

3

Pendrive

szt.

1.000
















Część IV – Torby papierowe

4

Torby papierowe

szt.

20.100
















Część V – Album o Polsce

5

Album o Polsce

szt.

1.000
















Część VI – Album o polskich symbolach

6

Album o polskich symbolach

szt.

1.000
















Część VII – Znaczki do klap marynarek

7

Znaczki do klap marynarek

szt.

20.000
















Część VIII – Obrazki haftowane

8

Obrazki haftowane

szt.

650

















Załącznik nr 7 do SIWZ

Kalkulacja cenowa


Część IX – Puchary sportowe w opakowaniach

9

Puchary sportowe w opakowaniach

szt.

90
















Część X – Krówki reklamowe

10

Krówki reklamowe

kg.

1.000
















Część XI - Reklamówki foliowe

11

Reklamówki foliowe

szt.

10.000
















Część XII – Plakaty w formacie A2

12

Plakaty w formacie A2

szt.

20.000
















Część XIII - Kubki

13

Kubki

szt.

1.500
















Część XIV – Polski husarz na koniu – 30 szt.

14

Polski husarz na koniu

szt.

30

















………………………………


………………………………………



Miejscowość i data

Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy




©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna