Centrum badań holokaustu uniwersytetu jagiellońskiegoPobieranie 9.5 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar9.5 Kb.


CENTRUM BADAŃ HOLOKAUSTU

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO


Strefy wolności. O pamięci/niepamięci Francuzów wobec Holokaustu.
Dr Bartosz Kwieciński
Instytut Europeistyki, ul. Jodłowa 13
Jednostka: Instytut Europeistyki
Punkty ECTS : 3.00
Język prowadzenia: polski
Warunki zaliczenia:

  • Esej 75%.

  • Aktywność 25%.


Cele dydaktyczne:

Założeniem prowadzonych zajęć jest ukazanie meandrów francuskiej pamięci Holokaustu, stosunku Francuzów wobec Zagłady Żydów, przedstawienie rodzimej tradycji antysemickiej i działalności urzędników Vichy wobec Żydów, a także ukazanie dyskursu pamięci w IV i V Republice na tle pamięci polityki historycznej. Zajęcia są próbą odpowiedzi na pytanie czy tylko Polacy z wszystkich narodów europejskich powinni być depozytariuszami grzechu obojętności wobec ginących w czasie Zagłady Żydów?


Wymagania wstępne:

Zainteresowanie przedmiotem, obecność i aktywny udział na zajęciach. Esej. Mile widziana aktywność na zajęciach, umiejętność samodzielnego myślenia, polemiczność, dojrzałe intelektualnie uczestnictwo w polemice.


Typ zajęć: Wykład 30 godzin
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis przedmiotu:

Celem wykładu jest ukazanie kształtowania się Pamięci Holokaustu we Francji, współodpowiedzialności Francuzów za udział Zagładzie oraz mechanizmów wyparcia winy. Zagadnienia te podejmowane będą na tle historycznych kontekstów koegzystencji Żydów i Francuzów. Wykład połączono z prezentacją multimediów oraz fragmentów filmów w tym archiwalnych kronik Vichy.


Pełny opis przedmiotu:

Historia antysemityzmu we Francji. Procesy asymilacyjne XIX wieku we Francji, sprawa Dreyfusa, Action Française, lewica francuska wobec Żydów w przede dniu wojny, Zone Libre i polityka francuska wobec Holokaustu, Obława Vel d'Hiv, rozliczenie z Vichy, polityka historyczna IV i V Republiki wobec tematu Holokaustu (dyskurs pamięci heroicznej wobec Zagłady, Charles de Gaulle , François Mitterrand , Jacques Chirac), okres rozliczeń powojennych, proces Papona. Sytuacja Żydów francuskich po 1945 (emigracje Sefardejczyków, odrodzeni się życia żydowskiego we Francji).


Literatura:

1. Arendt H., Korzenie totalitaryzmu [tłum. Szawiel M., Grinberg D.]. Warszawa 1993 (szczególnie rozdziały: (III Żydzi i społeczeństwo, IV Sprawa Dreyfusa).

2. Eisler J., Od monarchizmu do faszyzmu. Koncepcje polityczno-społeczne prawicy francuskiej 1918-1940. Warszawa 1987.

3. Finkielkraut A., Zagubione człowieczeństwo [tłum. Fabjański M.]. Warszawa 1999.

4. Johnson P. Historia Żydów [tłum. Godyń M., Wójcik M., Nelicki A.]. Kraków 2000.

5. Lottman H.R. Lewy brzeg. Od Frontu Ludowego do zimnej wojny [tłum. Giszczak J.].

Warszawa 1997.

6. Markus M.M, Holocaust, Warszawa 1993.

7. Sartre J-P., Rozważania o kwestii żydowskiej [tłum. Lisowski J.]. Warszawa 1957.

8. Szarota T., Życie codzienne w stolicach okupowanej Europy. Szkice historyczne. Kronika wydarzeń. Warszawa 1995.9. Wielomski A., Nacjonalizm francuski 1886–1940. Warszawa 2007.ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków, tel.: +48 (12) 664 74 08, fax :+48 (12) 429 70 52

www.holocaust.uj.edu.pl kontakt: cbh@uj.edu.pl©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna