Centrum Szkolenia Wojsk LądowychPobieranie 335.15 Kb.
Strona1/4
Data03.05.2016
Rozmiar335.15 Kb.
  1   2   3   4


Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego___________________________________________________________________
Cykl Taktyki i Szkolenia Ogólnowojskowego

CSWLąd wewn. /2005kpt. Piotr KOZŁOWSKI

st.chor. Rafał KUBIŃSKI

ZNAKI I SKRÓTY TAKTYCZNE ORAZ ICH ZASTOSOWANIE W DOKUMENTACH BOJOWYCH

Cz. I

ZNAKI I SKRÓTY TAKTYCZNEPOZNAŃ

_________________________________________________________

2006
Redakcja techniczna

Bożena RynowieckaKorekta
Maria OgórkiewiczSkład, łamanie i oprawa

Sekcja Wydawnicza Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego

w PoznaniuSPIS TREŚCI

Wstęp ………………………………………………………………………...

4

1. PODSTAWOWE ZNAKI WOJSK LĄDOWYCH1.1 Kategorie znaków i ich kolorystyka………………………………

5
1.2 Budowa znaku …………………………………………………….

10
1.3 Sposoby oznaczania wielkości jednostek……………………….

13
1.4 Podstawowe znaki taktyczne


a) jednostki………………………………………………………..

14b) sprzęt…………………………………………………………...

16c) kierunki i rodzaje działań……………………………………..

19d) rejony i zabezpieczenie bojowe……………………………...

24


2. PODSTAWOWE SKRÓTY WOJSKOWE…………………................

31Bibliografia ...........................................................................................

37

WSTĘP
Skrypt przeznaczony jest głównie dla dowódców plutonów, drużyn i załóg, którzy zobowiązani są do wykonywania dokumentów bojowych w formie graficznej. Ponadto może być wykorzystywany przez kadrę dydaktyczną, która realizuje szkolenie przede wszystkim z przedmiotów taktyka, rozpoznanie i kierowanie ogniem. Stanowi on materiał pomocniczy w procesie dydaktycznym dla słuchaczy kursów, głównie podchorążych studiów WSOWL w tym Studium Oficerskiego i WAT, słuchaczy Kursu Szkolenia Rezerw oraz Szkoły Podoficerskiej realizujących zajęcia praktyczne z wyżej wymienionych przedmiotów oraz do zajęć realizowanych w formie ćwiczeń grupowych.

Część pierwsza skryptu zawiera zestaw najczęściej używanych znaków i skrótów wojskowych na poziomie załogi, drużyny i plutonu. Ponadto zawarte w nim zostały informacje dotyczące zasad używania tych znaków w szkicach działania. Autorzy skryptu starali się przybliżyć problematykę stosowania znaków i skrótów wojskowych w dokumentach bojowych, szerokiej rzeszy dowódców oraz żołnierzy przygotowujących się do objęcia funkcji dowódczych na poziomie załogi, drużyny i plutonu.

Literaturą bazową dla skryptu był „Zbiór znaków i skrótów wojskowych (część II) – Szt. Gen. 1561/2004”, ponadto w opracowaniu korzystano z „Podręcznika walki pododdziałów wojsk zmechanizowanych – pluton – drużyna DWLąd 26/2000” jak też z APP6A – PL oraz Field Manual – 1-02

W przygotowaniu znajduje się druga część skryptu, która zawierać będzie szkice działania drużyny i plutonu w różnych rodzajach działań taktycznych. Na jego podstawie będzie można dokładnie prześledzić praktyczne zastosowanie znaków i skrótów wojskowych w dokumentach bojowych.1.1 KATEGORIE ZNAKÓW I ICH KOLORYSTYKA
  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna