Certyfikat I audytu pkjpaPobieranie 14.41 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar14.41 Kb.
Certyfikat I audytu PKJPA

Zarząd OFBOR z satysfakcją informuje, że zakończyła się pierwsza edycja inspekcji stosowania standardów Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA). Program ten oznacza, że firma badawcza przystępującą do PKJPA zobowiązuje się przestrzegać kodeksu ESOMAR oraz przestrzegać wspólnych dla branży badań marketingowych minimalnych norm jakości pracy. Normy te obejmują zasady:Z przyjemnością informujemy, że w wyniku kontroli przeprowadzonej przez niezależnych inspektorów, wspólnie wyłonionych przez środowisko badawcze, certyfikat jakości zaświadczający o spełnianiu standardów pracy terenowej zgodnych z Programem Kontroli Jakości Pracy Ankieterów otrzymały po decyzji Komisji Odpowiedzialności Zawodowej następujące firmy:


Nr

Firma

Decyzja KOZ

1

ABM

Przyznać certyfikat

2

AGB Polska

Nie podlega kontroli

3

ALMARES

Przyznać certyfikat

4

ARC Rynek i Opinia

Przyznać certyfikat

5

CASE

Przyznać certyfikat

6

CEM

Przyznać certyfikat

7

CBM Indicator

Przyznać certyfikat

8

Expert Monitor

Przyznać certyfikat

9

Fundacja CBOS

Przyznać certyfikat

10

GfK Polonia

Przyznać certyfikat

11

Ipsos-Demoskop

Przyznać certyfikat

12

TNS OBOP

Przyznać certyfikat

13

Pentor

Przyznać certyfikat

14

PBS

Przyznać certyfikat

15

SMG/KRC

Przyznać certyfikat

Jednocześnie Zarząd OFBOR informuje, że firma AGB Polska uczestniczy w PKJPA, jednak z uwagi na brak własnej sieci ankieterów nie podlega przyznaniu certyfikatu. AGB Polska zobowiązała się do zlecania prac ankieterskich wyłącznie firmom posiadającym certyfikat jakości PKJPA.

PKJPA zostało wprowadzone z myślą o interesie zarówno klientów, jak i samej branży badawczej. Jakość pracy terenowej powinna stać się jednym z decydujących czynników przesądzających o pozycji firmy na rynku badań marketingowych i społecznych. Proces badawczy opiera się o dane zbierane za pośrednictwem ankieterów, rekruterów, audytorów - popełnione przez nich błędy są trudne do poprawienia - czasami jest to wręcz niemożliwe. Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów ma zminimalizować ryzyko popełnienia błędów w czasie zbierania danych terenowych. Jest to program kompleksowy, obejmujący całość procedur związanych z procesem ankieterskim, opracowany w oparciu o międzynarodowy standard IQCS / Interviewer Quality Control Scheme /.Zarząd OFBOR jest przekonany, że jego wprowadzenie podniesie jakość pracy ośrodków badawczych uczestniczących w PKJPA, a Klientom przyniesie wymierne korzyści.

Zlecając badania firmom mającym certyfikat jakości PKJPA minimalizują Państwo ryzyko popełnienia błędu - dlatego zachęcamy do uwzględniania faktu posiadania certyfikatu jakości PKJPA w procesie wyboru agencji badawczej.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna