Charakterystyka Produktu Leczniczego nazwa własna produktu leczniczegoPobieranie 18.11 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar18.11 Kb.
Charakterystyka Produktu Leczniczego
1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO
Guajazyl 125 mg/5 ml syrop
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH
5 ml syropu zawiera 125 mg Guaifenesinum (gwajafenezyny).

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.


3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Syrop
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1. Wskazania do stosowania
Lek wykrztuśny stosowany w leczeniu kaszlu.
4.2. Dawkowanie i sposób podawania
Syrop podawać doustnie.

1 łyżeczka do herbaty zawiera 5 ml to jest 6,2 g syropu.

1 łyżka stołowa zawiera 15 ml to jest 18,7 g syropu.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml (1 łyżeczka do herbaty) syropu 3 do 4 razy na dobę. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 15 ml (1 łyżka stołowa) syropu 3 do 4 razy na dobę.
Nie zażywać dwóch dawek leku równocześnie. Odstawienie leku nie powoduje wystąpienia objawów niepożądanych. Syrop zażywać po posiłku, popijając małą ilością płynu.
4.3.Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na gwajafenezynę lub którykolwiek składnik preparatu.
4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
U palaczy tytoniu, osób z astmą oskrzelową, przewlekłym zapaleniem oskrzeli lub rozedmą płuc lek Guajazyl należy stosować ostrożnie i po rozważeniu przez lekarza korzyści do ryzyka. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować preparatu Guajazyl ze względu na zawartość sacharozy. Ze względu na zawartość etanolu preparatu nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat, a także u pacjentów z niewydolnością wątroby, w alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, chorobach psychicznych.

Jeśli kaszel jest uporczywy, utrzymuje się dłużej niż tydzień, powraca lub towarzyszy mu gorączka, wysypka lub uporczywe bóle głowy, należy ustalić przyczynę kaszlu i podjąć właściwe leczenie, gdyż kaszel może być objawem poważnych schorzeń.


4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji


U osób z nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą, chorobami naczyń obwodowych, przerostem gruczołu krokowego i jaskrą – przyjmujących fenylopropanoloaminę – Guajazyl należy stosować ostrożnie. Produkty metabolizmu leku mogą wpływać na wyniki oznaczeń laboratoryjnych kwasu 5 – hydroksyindolooctowego (5-HIAA) oraz kwasu wanilinomigdałowego (VMA); nie powodując jednak fałszywych, pozytywnych wyników
u osób zdrowych.
4.6. Ciąża lub laktacja
Preparatu Guajazyl nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią ze względu na zawartość etanolu.
4.7.Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu
15 ml syropu (1 łyżka stołowa), pojedyncza dawka dla dorosłych, zawiera 562 mg etanolu. Etanol osłabia zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługi maszyn będących
w ruchu, a także zmniejsza sprawność psychoruchową (np. pływanie, praca na wysokości).
4.8. Działania niepożądane
Preparat może powodować uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, wymioty, biegunkę, zawroty głowy, bóle głowy, wysypkę skórną, pokrzywkę.
4.9. Przedawkowanie
Nie znaleziono danych potwierdzających powstanie ciężkich zaburzeń organizmu po spożyciu nawet znacznych dawek gwajafenezyny. Objawami w takich wypadkach są nudności i wymioty, możliwe są bóle żoładka, biegunka lub senność.

W przypadku przedawkowania zaleca się leczenie objawowe.


5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1. Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: leki wykrztuśne, gwajafenezyna

Kod ATC: R 05 CA 03


Gwajafenezyna jest lekiem wykrztuśnym. Po podaniu doustnym zwiększa objętość wydzieliny śluzowej w oskrzelach i tchawicy, a także zmniejsza jej lepkość. W ten sposób łagodzi kaszel i ułatwia odkrztuszenie wydzieliny. Mechanizm działania leku nie jest ostatecznie poznany; wiąże się go albo z bezpośrednim działaniem na gruczoły wydzielnicze albo z podrażnianiem błony śluzowej żołądka i zwiększaniem wydzielania śluzu w oskrzelach na drodze odruchowej.
5.2. Właściwości farmakokinetyczne
Gwajafenezyna bardzo szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, a jej okres półtrwania wynosi około 1 godziny. Metabolizowana w wątrobie i wydalana w postaci związków nieaktywnych biologicznie z moczem.
5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Brak danych nieklinicznych o znaczeniu klinicznym.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1. Wykaz substancji pomocniczych
Sacharoza, poliwidon, czerwień koszenilowa E124, etylu hydroksybenzoesan, etanol, esencja rumowa spożywcza, woda oczyszczona.
6.2. Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy
6.3. Okres ważności
3 lata
6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 ºC, chronić od światła.

Okres ważności po otwarciu opakowania: 28 dni


6.5. Rodzaj i zawartość opakowania
Butelka ze szkła brunatnego zakrywką aluminiową, zawierająca 150 g lub 200 g syropu.
6.6. Instrukcja dotycząca przygotowania produku leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości
Brak szczególnych wymagań.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Chemiczno - Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA, 30-133 Kraków, ul. J. Lea 208
8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Cert. Rej. Nr 358

R/1291
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA.


12.11.1957 r.

31.01.1990 r.

10.05.1999 r.

08.07.2004 r.06.06.2005 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna