Chmielnickiego stowarzyszenia kulturalnegoPobieranie 35.2 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar35.2 Kb.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

CHMIELNICKIEGO STOWARZYSZENIA KULTURALNEGO

Za rok 2007

Działo się w naszym Stowarzyszeniu od stycznia do grudnia 2007 roku

**
W Styczniu 2007r.

- Chmielnickie Stowarzyszenie Kulturalne złożyło wniosek w Narodowym Centrum Kultury


w Warszawie w ramach programu operacyjnego "PATRIOTYZM JUTRA" o dofinansowanie projektu o nazwie " Z BIEGIEM DNI ...", którego efektem będzie wydanie patriotycznego kalendarza. http://nck.pl/pj/

**
 W lutym 2007r.


- Stowarzyszenie wsparły  firmy:
- RADAN sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach http://www.radan.com.pl/
- GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SA z siedzibą w WEŁECZU 142 http://www.grupapsb.com.pl/

- Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania o nazwie "Z BIEGIEM DNI..." do Fundacji Kronenberga  http://www.kronenberg.org.pl , niestety nie udało się uzyskać dotacji.

- Stowarzyszenie złożyło wniosek o dotację na projekt o nazwie SPOTKANIA Z MUZYKĄ, do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2007 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest zorganizowanie dla dzieci i młodzieży 4 warsztatów muzyki poważnej
i 2 koncertów w Domu Kultury w Chmielniku. http://www.pozytek.gov.pl/ , niestety nie udało się uzyskać dotacji.
- Członkinie naszego Stowarzyszenia: Pani Maria Gadawska wspólnie z mężem oraz Pani Małgorzata Gładyszewska uzyskują wyróżnienie w XIII edycji „CHMIELNICZANINA ROKU” za rok 2006.

- Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie o nazwie "Historia powinna uczyć" z profesorem Josphem Malim - z Uniwersytetu w Tel Avivie. Spotkanie  odbyło się Domu Kultury


w Chmielniku, 05-02-2007r. z udziałem nauczycieli języka polskiego, historii z terenu gminy Chmielnik, władz Chmielnika i Kij a także członkiń Koła Emerytów i Rencistów z Chmielnika.

**
W marcu 2007r.


Złożyliśmy wniosek do Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica o dofinansowanie zadania o nazwie  "Chmielnickie Mażoretki". www.frrp.pl , którego celem było: zakup materiałów i uszycie strojów dla nowo tworzonego pod opieką Renaty Banachowskiej zespołu CHMIELNICKIE MAŻORETKI

- Nasze Stowarzyszenie poparło petycję w sprawie Pokojowej Nagrody Nobla dla Ireny Sendler. http://fzp.jewish.org.pl/nobel.html


- Członkowie naszego Stowarzyszenia przekazali datek na prowadzony przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Chmielniku remont dachu chmielnickiego kościoła.


- Stowarzyszenie uzyskało wsparcie w Fundacji Wspomagania Wsi z Warszawy na wydanie w wersji angielskiej książki "Żydzi w historii Chmielnika". http://www.fww.org.pl/

**
W kwietniu 2007r.

- Stowarzyszenie w Domu Kultury w Chmielniku organizuje spotkanie poświęcone poezji ks. Witolda Wojsy. Uczniowie chmielnickiego Gimnazjum prezentowali poezję księdza Wojsy.


Na widowni zasiedli między innymi: ks. Witold Wojsa, Stanisław Rogala, rodzice księdza, znajomi, nauczyciele z chmielnickich szkół. Ks. Witold Wojsa urodził się 1954r. w Chmielniku (woj.świętokrzyskie). Ukończył chmielnicką Szkołę Podstawową im.Stefana Żeromskiego oraz tutejsze Liceum Ogólnokształcące im.Adolfa Dygasińskiego. Obecnie jest proboszczem w Słupii Jędrzejowskiej. Ks. Witold Wojsa jest autorem tomików wierszy: "Powiew Błękitu" "Barwy Słowa", "Odległe światy".
Chmielnickie Stowarzyszenie Kulturalne podarowało ks. Wojsie album "Święty Krzyż" oraz "Historię kapliczkami i krzyżami pisaną- Dziedzictwo kulturowe Chmielnika".

- Uzyskaliśmy dotację z Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica na projekt o nazwie: CHMIELNICKIE MAŻORETKI.


Pieniądze zostały przeznaczone na stroje dla uczennic, które paradują przed chmielnicką orkiestrą dętą. Opiekunem Chmielnickich Mażoretek jest pani Renata Banachowska. Ich pierwszy występ odbył się 13 maja 2007r. podczas obchodów Święta Polskiej Niezapominajki w Chmielniku.
- Chmielnickie Stowarzyszenie Kulturalne otrzymało z budżetu Województwa Świętokrzyskiego dotację na realizację projektu: ŻYDZI w HISTORII CHMIELNIKA - wersja w języku angielskim. Środki zostały przyznane na podstawie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury 2007r. Szczegóły: http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/2908/uchwala.nr.0253.2007.pdf

**

W maju 2007r.- Chmielnickie Stowarzyszenie Kulturalne uzyskało dotację w wysokości 15.000 zł z Narodowego Centrum Kultury - Program Operacyjny PATRIOTYZM JUTRA na projekt o nazwie Z BIEGIEM DNI. ..

**

W czerwcu 2007r.- Stowarzyszenie uzyskało dotację z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektu
w zakresie edukacji: tj. odrestaurowanie macew oraz przeprowadzenie prac inwentaryzacyjnych i porządkowych na cmentarzu żydowskim w Chmielniku. http://www.fww.org.pl

- Chmielnickie Stowarzyszenie Kulturalne otrzymało dotację z budżetu Powiatu Kieleckiego na wsparcie zadania z zakresu kultury na "V Spotkania z Kulturą Żydowską w Chmielniku - 17 czerwca 2007r". Dziękujemy Zarządowi Powiatu Kieleckiego http://www.powiat.kielce.pl/index.php?go=page26&id=700- Nasze Stowarzyszenie rozpoczęło prace nad wydaniem publikacji poświęconej Piotrkowicom i sołectwom związanym z tym rejonem naszej gminy, skupionych wokół piotrkowickiego Sanktuarium Matki Boskiej Loretańskiej.
W roku 2008, 7 września Piotrkowice i cała Gmina Chmielnik będą obchodzić 50. rocznicę koronacji obrazu Matki Boskiej Loretańskiej. Zbieramy zdjęcia, informacje dotyczące piotrkowickiego odpustu. Zapraszamy wszystkich chętnych, którym leży wypromowanie naszego Sanktuarium. Wszelkie zdjęcia, informacje, opowieści, ciekawostki związane z piotrkowickim odpustem prosimy przekazywać na adres: Chmielnickie Stowarzyszenie Kulturalne, ul.Szkolna 7, 26-020 Chmielnik, z dopiskiem PIOTRKOWICE ODPUST, oraz adresem zwrotnym. Wszystkie prace, zdjęcia zostaną zwrócone nadawcy.
(C) 2007-2008 nasz piotrkowicki odpust for CCA/ChSK
http://ogloszenia.ngo.pl/x/271803


- Członkowie Chmielnickiego Stowarzyszenia Kulturalnego biorą udział w przygotowaniach i organizacji Święta Polskiej Niezapominajki na chmielnickim rynku.


- Nasze Stowarzyszenie złożyło Gratulacje Krakowowi oto one:
Szanowny Panie Prezydencie Miasta Krakowa, Szanowni Radni Królewskiego Miasta Krakowa,
z okazji 750-lecia lokacji Miasta Krakowa, Zarząd oraz członkowie Chmielnickiego Stowarzyszenia Kulturalnego składają Wam oraz mieszkańcom Krakowa najserdeczniejsze życzenia pomyślności, zdrowia i rozwoju na kolejne lata. Czas spędzony w Krakowie to czas magiczny. Gratulujemy Jubileuszu. Z pozdrowieniami z Chmielnika, gminy sąsiadującej z Pińczowem gdzie znajduje się Kopernia a więc miejsce nadania Aktu Lokacji Krakowa na prawie magdeburskim 
Zarząd Chmielnickiego Stowarzyszenia Kulturalnego
www.chmielnickie.prv.pl chmielnickiestowarzyszenie@vp.pl Chmielnik, 29 maja 2007r.

-10 czerwca 2007r. na chmielnickim Rynku odbyło się rozstrzygnięcie VI Gminnego Pleneru Malarskiego Grabowiec-Chmielnik 2007.  Chmielnickie Stowarzyszenie Kulturalne przyznało nagrodę specjalną dla Weroniki Lasak z Chmielnika.


Ponadto, podczas wręczania nagród i występu zespołu KAKADU ( www.kakadu.of.pl  ) Chmielnickie Stowarzyszenie Kulturalne promowało projekt "Z biegiem dni.." realizowanego w ramach Programu Operacyjnego "PATRIOTYZM JUTRA" ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Uczniowie Gimnazjum im.Generała Kazimierza Tańskiego w Chmielniku pod opieką Pani Zofii Kłonickiej biorą udział w lekcji historii na cmentarzu żydowskim w Chmielniku.


Informacje na temat macew i cmentarza przekazuje jeden z autorów ksiązki "Żydzi w historii Chmielnika" Pan Piotr Krawczyk. Lekcja odbyła się w ramach projektu z zakresu edukacji - odrestaurowania macew, na który CHSK uzyskała dotację z Fundacji Wspomagania Wsi.

- „V Spotkania z Kulturą Żydowską w Chmielniku” 17 czerwca 2007r.


były wspierane przez Chmielnickie Stowarzyszenie Kulturalne
dzięki dotacjom uzyskanym z:

#POWIATU KIELECKIEGO


na realizację zadania publicznego z zakresu kultury 2007 - przedsięwzięcia o charakterze regionalnym cykliczne imprezy artystyczne /umowa z dnia 14 czerwca 2007r. zawarta z Zarządem Powiatu Kieleckiego- środki wydatkowano na koncerty podczas „V Spotkań”/

#WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO na realizację zadania publicznego za zakresu kultury 2007 wydawanie książek, katalogów mających znaczenie dla promocji kulturalnej


województwa świętokrzyskiego / umowa nr 16/K/07 z dnia 17 maja 2007r. zawarta Zarządem Województwa Świętokrzyskiego- środki finansowe wydatkowano na wydanie książki „Żydzi w historii Chmielnika” w języku angielskim/

#FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI w WARSZAWIE


na realizację projektu edukacyjnego polegającego na wydaniu książki „Żydzi w historii Chmielnika” w języku angielskim- środki wydatkowano na przetłumaczenie i druk

#FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI w WARSZAWIE


na realizację projektu edukacyjnego polegającego między innymi:
na odrestaurowaniu macew z chmielnickiego cmentarza żydowskiego

- 17 czerwca 2007r. w Chmielniku można było zapoznać się z kalendarzem na rok 2008 pt. "z biegiem dni..." zrealizowanego w ramach projektu "Z biegiem dni..." Programu Operacyjnego "Patriotyzm Jutra". Środki na ten cel ( 15.000 zł-dotacja) uzyskaliśmy w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie

- 17 czerwca 2007r. odbyła się premiera książki " Żydzi w historii Chmielnika" w języku angielskim. Dotację na wydanie wersji angielskiej ww. książki otrzymaliśmy z Fundacji Wspomagania Wsi ( www.fww.org.pl) oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu ofert w zakresie kultury na 2007r. ( www.sejmik.kielce.pl)

- 17 czerwca 2007r. odbyła sie prezentacja projektu edukacyjnego realizowanego wspólnie z Gimnazjum w Chmielniku, Politechniką Świętokrzyską w zakresie odrestaurowania macew chmielnickiego cmentarza. Stowarzyszenie uzyskało na ten cel dotacje z Fundacji Wspomagania Wsi.

- Na scenie "V Spotkań z Kulturą Żydowską w Chmielniku" 17 czerwca 2007r. na chmielnickim Rynku koncertował zespół "Rzeszów Klezmer Band" .
Na zorganizowanie koncertu zespołu klezmerskiego podczas "V Spotkań"  Stowarzyszenie uzyskało dotację w ramach otwartego konkursu ofert na kulturę w roku 2007 z budżetu Powiatu Kieleckiego przekazanej przez Zarząd Powiatu Kieleckiego.

**
W lipcu 2008r.


- przesłaliśmy sprawozdania do naszych donatorów z realizacji ww. projektów.
- przerwa urlopowa

**
W sierpniu 2007:- Chmielnickie Stowarzyszenie Kulturalne otrzymało od Wiceprezesa Rady Ministrów Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Przemysława Gosiewskiego list w którym czytamy między innymi:

"Z wielką satysfakcją przyjąłem fakt, iż Chmielnickie Stowarzyszenie Kulturalne stało się beneficjentem środków będących w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Programu Operacyjnego "Patriotyzm Jutra". ..... . Cieszę się, że pozyskana dotacja mogła przyczynić się do szczytnego celu, jakim jest realizacja projektu "Z biegiem dni..." "W dalszej części listu czytamy, iż Wicepremier gratuluje faktu uzyskania stosowanego dofinansowania oraz życzy Nam wytrwałości i pomyślności w dążeniu do pozyskania dalszych środków finansowych dzięki którym kolejne pokolenia mieszkańców regionu świętokrzyskiego również będą mogły czerpać  ze skarbnicy dziedzictwa kulturowego i budować naszą świadomość narodową- będącą wartością bezcenną.

- Przebywający w Chmielniku 17 sierpnia 2007r. Menachem Daum reżyser z Nowego Jorku ( autor filmu Hiding and Seeking http://www.pbs.org/pov/pov2005/hidingandseeking/ Yael Arava Shuldman korespondentka z Londynu oraz r Edyta Gawron z Uniwersytetu Jagiellońskiego ( autorka ksiązki: "Żydzi we Włoszczowie w latach 1867- 1942, Włoszczowa 2000) odwiedzili chmielnicką synagogę oraz zobaczyli odrestaurowywane macewy z byłego cmentarza żydowskiego w Chmielniku. Macewy są odnawiane przez nasze Stowarzyszenie w ramach realizowanego projektu edukacyjnego ze środków Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie.

**

We Wrześniu 2007r.- „The Story of Jewish Chmielnik” w Żydowskim Instytucie Historycznym

Kierownik Działu Biblioteki Pani Urszula Grygier z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie przesłała naszemu Stowarzyszeniu podziękowania za przekazaną w darze publikację:


"The Story of Jewish Chmielnik". Książka stała się cennym uzupełnieniem księgozbioru Instytutu.

Wersja angielskojęzyczną książki "Żydzi w historii Chmielnika" ukazała się dzięki dotacjom uzyskanym z Fundacji Wspomagania Wsi oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.


**

W Październiku 2007- W Domu Kultury w Chmielniku została zorganizowana wystawa malarstwa Leszka Wawrzyka. Folder z wystawy został wydany dzięki finansowemu wsparciu Chmielnickiego Stowarzyszenia Kulturalnego. Leszek trzymaj tak dalej i życzymy Ci kolejnych wystaw.

- Chmielnickie Stowarzyszenie Kulturalne złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o dofinasowanie projektu na zakup strojów i obuwia dla zespołu folklorystycznego.


Nasze Stowarzyszenie znalazło się na liście rankignowej projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach "Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć" w edycji 2007. Zadanie nosi nazwę: " Chmielnik na ludową nutę".
Szczegóły na http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/4935/Lista.rankingowa.pdf

**
W Listopadzie 2007r

- W Domu Kultury w Chmielniku, 4 listopada 2007r. odbyło sie otwarcie wystawy prac rzeźbiarkich Pana Józefa Reguły.
Tomasz Biernacki w imieniu Chmielnickiego Stowarzyszenia Kulturalnego przekazał Panu Regule album POLSKA, dziekując za dotychczasową twórczość oraz życzył kolejnych pięknych prac.

- Na zaproszenie rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – JM Ks. Prof. Stanisława Wilka, Kuratora Oświaty w Lublinie – Pana Marka Błaszczaka oraz dyrektora zaprzyjaźnionej szkoły z Bochotnicy- Pana Andrzeja Pisuli 6 czerwca 2007 r. przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Chmielniku uczestniczyli w sympozjum naukowym „Człowiek kreatorem jakości przestrzeni”. Uczniowie: Luiza Wesołowska, Aleksandra Idzik, Magdalena Olesińska, Maksym Gromiec oraz Arkadiusz Walkiewicz zaprezentowali wówczas przygotowaną na tą okoliczność prezentację naszego regionu, szkoły oraz społeczności szkolnej pt.: „Przestrzeń wokół nas”. Dnia 15 listopada 2007 r. w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Lublinie odbyło się kolejne sympozjum „Człowiek a przestrzeń” podsumowujące działania związane z IV edycją konkursu „Kształtujemy tożsamość krajobrazu”. W sympatycznej atmosferze delegacja SP w Chmielniku wysłuchała wystąpień i referatów znakomitych osobistości nauki i kultury związanych z lubelszczyzną. 


Delegacja z Chmielnika przekazała gospodarzom spotkania zrealizowany przez Chmielnickie Stowarzyszenie Kulturalne w ramach programu operacyjnego Patriotyzm Jutra kalendarz
” ... z biegiem dni...” na 2008 rok.

- W Domu Kultury w Chmielniku, 11 listopada 2007r. odbyła się promocja książki autorstwa Pani Amelii Barbary Sołtysiak pt. "CHMIELNIK i JA".


W imieniu Chmielnickiego Stowarzyszenia Kulturalnego Małgorzata Stachurska - prezes oraz Tomasz Biernacki-wiceprezes złożyli gratulacje Pani Sołtysiak oraz życzenia zdrowia. Ponadto, przekazali zacnej autorce album POLSKA i kalendarz na rok 2008 przygotowany przez Chmielnickie Stowarzyszenie Kulturalne w ramach Programu Operacyjnego PATRIOTYZM JUTRA

- Rozpoczynamy prace przygotowawcze do projektowania rededykacji cmentarza żydowskiego w Chmielniku

**
W Grudniu 2007r.

- Pani Małgorzata Stachurska - prezes Chmielnickiego Stowarzyszenia Kulturalnego przekazała kierownikowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Chmielnik list gratulacyjny oraz album malarstwa


( na wzbogacenie księgozbioru) od naszego Stowarzyszenia, podczas koncertu z okazji 60-lecia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Chmielniku, który odbył się 1 grudnia 2007r. w Domu Kultury w Chmielniku.

- Członkowie Chmielnickiego Stowarzyszenia Kulturalnego  przekazali na ręce ojca Melchiora Wróbla proboszcza Parafii w Piotrkowicach datek na rzecz klasztoru i kościoła w Piotrkowicach.


Dnia 7 września 2008r. odbędą się w Piotrkowicach uroczystości 50.rocznicy koronacji figury Matki Boskiej.

- Nasz kalendarz na 2008r. ... z biegiem dni... wykonany w ramach Programu Operacyjnego "Patriotyzm Jutra" został umieszczony na stronie www.niezapominajki.pl

Kalendarze są wszędzie i towarzyszą nam przez cały rok. My wybraliśmy niezwykły, który nie chwali się cennymi zabytkami, pięknymi krajobrazami i wybranymi pięknościami, ale ilustruje dzieje, pracę i życie małej ojczyzny, którą jest kielecki i świętokrzyski Chmielnik. Miasto średnie, ale ciekawe i dumne.

- Małgorzata Stachurska - prezes i Tomasz Biernacki - wiceprezes Chmielnickiego Stowarzyszenia Kulturalnego podpisali 11 grudnia 2007r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach umowę trójstronną z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego i Gminą Chmielnik na realizację zadania "CHMIELNIK NA LUDOWĄ NUTĘ" w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi na rok 2007r. Dotacja Zarządu Województwa zostanie przekazana na rachunek Gminy Chmielnik w wysokości 19.200 zł. Udział Stowarzyszenia wynosi 4.800zł.


Pieniądze zostaną wydatkowane na stroje ludowe i obuwie dla zespołu folklorystycznego.

Wniosek do Zarządu Województwa złożyło nasze Stowarzyszenie.

- Uzyskaliśmy od firmy SAS z Buska Zdrój http://www.sas.busko.pl za wsparcie finansowe projektu "Chmielnik na ludową nutę" realizowanego w ramach trójstronnej umowy ŚPOW /7/2007 zawartej dnia 11 grudnia 2007r. Dzięki projektowi zostaną zakupione stroje i obuwie dla zespołów folklorystycznych.

Za okazaną pomoc w roku 2007 składamy serdeczne słowa dziękuje:firmom
RADAN z Gliwic
Grupa PSB Wełecz k. Buska Zdroju
ZITiE Józef Wieloch Busko Zdrój
ZITiE Tadeusz Kaszuba Busko Zdrój

fundacjom
Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie

szkołom:
Uczniom, Nauczycielom i Dyrekcji Gimnzajum im. Gen.K.Tańskiego w Chmielniku
Uczniom, Nauczycielom i Dyrekcji Szkoły Podstawowej im.St.Żeromskiego w Chmielniku

oraz wszystkim, którzy popierali nasze działania i pomagali nam.Dziękujemy.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna