Choroby trzody chlewnejPobieranie 163.31 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar163.31 Kb.

Dziedzina nr 3” CHOROBY TRZODY CHLEWNEJ”

Krajowy Kierownik Specjalizacji kadencji 2012 – 2016: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, tel. (081) 886 30 30; fax: (081) 886 25 95,

e-mail: zpejsak@piwet.pulawy.pl
Szkolenie specjalizacyjne trwa - 4 semestry. Liczba godzin wykładów - 243, liczba godzin ćwiczeń - 81, liczba godzin seminariów - 20. Łączna liczba godzin - 344.Lp

Tematyka zajęć w I semestrze

Liczba godzinwykłady

ćwiczenia

razem

1.

Podstawy genetyki i ocena wartości użytkowej świń. Metody oceny wartości użytkowości rzeźnej i hodowlanej

5

-

5


2.

Choroby determinowane genetycznie

1

-

1

3.

Higiena pomieszczeń i środowiska. Ocena zoohigieniczna dokumentacji oraz budynku inwentarskiego w stadium planu

8

5

13


4.

Metody chowu i hodowli świń

4

-

4

5.

Żywienie, gospodarka paszowa, zasady nadzoru nad produkcją pasz, pasze lecznicze

18

6

24

6.

Fizjologia i patologia rozrodu trzody chlewnej, inseminacja, biotechnika rozrodu

12

6

18


7.

Zasady współpracy z producentami trzody chlewnej

4

-

4


8.

Zasady obrotu zwierzętami, wymogi zoohigieniczne, dobrostan, zasady nadzoru wet. nad chlewniami zarodowymi, zasady nadzoru nad tuczarniami

6

-

6


Razem:

58

17

75

Lp

II semestr

Liczba godzinwykłady

ćwiczenia

razem

1.

Choroby niezakaźne:

a) choroby niedoborowe

b) choroby środowiskowe

c) technopatie


6

6-

-

--

6

6-

2.

Zasady chemioterapii i metafilaktyki

8

-

8

3.

Zatrucia

4

-

4

4.

Zasady pobierania i przesyłania prób

3

4

7

5.

Diagnostyka laboratoryjna (hematologia, biochemia, toksykologia)

8

-

8


6.

Podstawy immunologii

12

-

12

7.

Zasady doboru i stosowania szczepionek

4

-

4

8.

Niedobory immunologiczne

2

-

2

9.

Choroby zakaźne skóry, tkanki podskórnej i mięśni, choroby grzybicze

4

-

4

10.

Choroby pasożytnicze (diagnostyka, zwalczanie)

6

4

10

11.

Badanie sekcyjne

4

8

12

12.

Stres — przyczyny, profilaktyka


2

-

2

Razem:

69

16

85

Lp
Liczba godzinwykłady

ćwiczenia

razem

1.

Choroby zakaźne układu pokarmowego

20

-

20

2.

Choroby zakaźne układu oddechowego

20

-

20

3.

Choroby zakaźne układu rozrodczego,

choroby zakaźne mózgu i rdzenia


15

-

15


4.

Choroby zakaźne kilku układów i całego organizmu

20

-

20


5.

Polskie regulacje prawne w weterynarii

3

-

3

6.

Unijne prawo weterynaryjne

2

-

2

Razem:

80

-

80

Lp

IV semestr

Liczba godzinwykłady

ćwiczenia

razem

1.

Choroby zwalczane z Urzędu, przepisy obowiązujące w Polsce i w Unii Europejskiej

8

-

8


2.

Zasady bioasekuracji, dezynfekcja

6

2

8

3.

Zoonozy

8

-

8

4.

Zintegrowany system produkcji świń

2

-

2

5.

Zasady analizy dokumentacji produkcji oraz przeprowadzenia wywiadu

3

2

5


6.

Podstawy ekonomiki produkcji trzody chlewnej

2

-

2

7.

Staż w laboratorium

-

6

6

8.

Zabiegi chirurgiczne, pobieranie krwi, diagnostyka ciąży

-

6

6

9.

Zajęcia praktyczne w warunkach terenowych

-

16

16

10

Zajęcia praktyczne w wytwórniach pasz
16

16

11.

Współpraca państwowej inspekcji weterynaryjnej z lekarzami wolnej praktyki

4

-

4

12.

Prawo farmaceutyczne

3

-

3

Razem:

36

48

84


Konsultacje – 20 godzin

Tematyka zajęć w I semestrze

1. Podstawy genetyki i ocena wartości użytkowej świń. Metody oceny wartości użytkowości rzeźnej i hodowlanej


 • Przegląd ras świń

 • Kierunki pracy hodowlanej

 • Diagnozowanie i uwarunkowania genetyczne jakości wieprzowiny

 • Metody oceny wartości użytkowości rzeźnej i hodowlanej


2. Choroby determinowane genetycznie
3. Higiena pomieszczeń i środowiska. Ocena zoohigieniczna dokumentacji oraz budynku inwentarskiego w stadium planu.

 • Chów świń i parametry jego oceny

 • Podstawy nowoczesnego projektowania i budowy ferm trzody chlewnej

 • Planowanie budowy chlewni a wymogi hodowli świń


4. Metody chowu i hodowli świń

 • Specyfika chowu trzody chlewnej (hodowle drobno-, średnio- i wielkotowarowe)

 • Produkcja trzody chlewnej w Polsce


5. Żywienie, gospodarka paszowa, zasady nadzoru nad produkcją pasz, pasze lecznicze

 • Środki żywienia zwierząt

 • Współczesne zasady żywienia świń

 • Nadzór weterynaryjny nad produkcją pasz dla trzody chlewnej

 • Aktualne poglądy na temat żywienia prosiąt, warchlaków, tuczników i zwierząt stada podstawowego.

 • Żywienie loch w ciągu cyklu reprodukcyjnego.

 • Kiszonki w żywieniu świń

 • Pasza lecznicza jako forma zadania leku - wskazówki praktyczne

 • Nowoczesne technologie przygotowywania paszy – prezentacja najnowszych osiągnięć w zakresie mieszalni pasz

 • Żywieniowe metody poprawy produkcyjności i zdrowotności trzody chlewnej

 • Zasady nadzoru weterynaryjnego nad produkcją pasz. Technologia produkcji pasz
 1. Fizjologia i patologia rozrodu trzody chlewnej, inseminacja, biotechnika rozrodu

  • Anatomia układu rozrodczego

  • Wskaźniki reprodukcyjne i ich uwarunkowania

  • Fizjologia i patologia rozrodu świń

  • Organizacja i kierowanie rozrodem świń

  • Zarys fizjologii funkcji płciowych knura

  • Technika pobierania, konserwacji nasienia oraz inseminacji

  • Zaburzenia czynności reprodukcyjnych spotykane u knurów

  • Choroby związane z układem rozrodczym oraz omówienie przypadków terenowych


Tematyka zajęć w II semestrze


 1. Choroby niezakaźne:
 • choroby niedoborowe

 • choroby środowiskowe

 • technopatie


8. Zasady chemioterapii i metafilaktyki

 • Podstawy antybiotykoterapii u świń

 • Praktyczne aspekty prawa farmaceutycznego

 • Interakcje leków weterynaryjnych; przyczyny i skutki występowania

 • Zasady terapii układowej (pokarmowy, oddechowy etc.) u świń


9. Zatrucia

 • Najczęstsze zatrucia świń

 • Wyszczególnienie - mikotoksykozy


10. Zasady pobierania i przesyłania prób

 • Zasady pobierania i przesyłania próbek do badań specjalistycznych

 • Praktyczne wykonywanie pobierania materiału biologicznego (krew, pobieranie wymazów, materiał sekcyjny, pulowanie prób, wymaz podeszwowy)


11. Diagnostyka laboratoryjna (hematologia, biochemia, toksykologia)

 • Pokazy lub praktyczne wykonywanie badań laboratoryjnych

 • Zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych


12. Podstawy immunologii

 • Układ limfoidalny świń

 • Immunologia ogólna

 • Wstęp do wakcynologii


13. Zasady doboru i stosowania szczepionek

 • Zasady tworzenia programów profilaktycznych

 • Szczepienia profilaktyczne oraz metody kontroli ich efektywności


14. Niedobory immunologiczne

 • Czynniki rzutujące negatywnie na sprawność układu immunologicznego


15. Choroby zakaźne skóry, tkanki podskórnej i mięśni, choroby grzybicze

 • Najczęstsze dermatozy świń

 • Diagnostyka laboratoryjna


16. Choroby pasożytnicze (diagnostyka, zwalczanie)

 • Choroby wywoływane przez pierwotniaki, nicienie, ektopasożyty oraz ich diagnostyka

 • Zwalczanie chorób pasożytniczych 1. Stres — przyczyny, profilaktyka


  • Zaburzenia zachowania świń ze szczególnym uwzględnieniem kanibalizmuTematyka zajęć w III semestrze


 1. Choroby zakaźne układu pokarmowego

A. Choroby bakteryjne

 • Kolibakteriozy

 • Rozrostowe zapalenie jelit (adenomatoza)

 • Spirochetoza

 • Dyzenteria świń

 • Salmonelloza

 • Zakażenia beztlenowcami (Clostridium perfringens)

B. Choroby wirusowe

 • Biegunki rotawirusowe

 • Koronawirusowe zapalenia żoładka i jelit świń (TGE)

 • Epidemiczna biegunka

 • Poodsadzeniowy, wielonarządowy zespół wyniszczający (PMWS)
 1. Choroby zakaźne układu oddechowego

A. Choroby bakteryjne

 • Pleuropnemonia (App)

 • Zakaźne zanikowe zapalenie nosa (ZZZN)

 • Mykoplazmowe zapalenie płuc

 • Postać płucna Salmonellozy (pneumoparatyfus)

B. Choroby wirusowe

 • Grypa

 • Zespół rozrodczo-oddechowy świń (PRRS)
 1. Choroby zakaźne układu rozrodczego,

 • PRRS

 • Choroba Aujeszkyego

 • Zakażenia parwowirusowe

 • Leptospiroza

 • Brucelloza

 • Chlamydioza

 1. Choroby zakaźne mózgu i rdzenia

 • Streptokokoza

 • Haemophilus parasuis (choroba Glässera)

 • Enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia (choroba cieszyńska lub tal fańska)

 • Choroba Aujeszkyego
 1. Choroby zakaźne kilku układów i całego organizmu

 • Pomór klasyczny świń

 • Pomór afrykańki świń

 • PMWS

 • Zakażenia adenowirusowe

 • Zakażenia cytomegalowirusowe

 • Zakażenia paramyksowirusowi

 • Choroba Aujeszkyego

 • Zapalenie mózgu i mięśnia sercowego

 • Pryszczyca świń

 • Choroba pęcherzykowa

 • Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej

 • Zespół skórno-nerkowy

 • Rożyca

 • Haemophilus parasuis

 • Streptococcus suis

 • Mieszane zakażenia układu oddechowego i pokarmowego świń


Tematyka zajęć w IV semestrze
23. Choroby zwalczane z Urzędu, przepisy obowiązujące w Polsce i w Unii Europejskiej

 • Pomór klasyczny świń

 • Pomór afrykański świń

 • Pryszczyca świń i choroby pryszczycopodobne


24. Zasady bioasekuracji, dezynfekcja

 • Przydatność środków dezynfekcyjnych w chowie i hodowli świń

 • Zasady bioasekuracji ferm


25. Zoonozy

 • Włośnica i badanie na włośnie trzody chlewnej

 • Leptospiroza, różyca, salmonelloza, bruceloza etc.

26. Zasady współpracy z producentami trzody chlewnej


 1. Zasady obrotu zwierzętami, wymogi zoohigieniczne, dobrostan, zasady nadzoru wet. nad chlewniami zarodowymi, zasady nadzoru nad tuczarniami

28. Zintegrowany system produkcji świń

 • Nowoczesne technologie i instrumenty sterowania produkcją świń.

 • Zasady pracy lekarza weterynarii w fermie wielkotowarowej

 • Omówienie planu postępowania we wszystkich sektorach produkcyjnych fermy

 • Zasady pracy lekarza weterynarii na fermie od przyjazdu do przygotowania raportu


29. Wizyty w wytwórniach pasz

 • Nowe technologie w produkcji pasz i premiksów dla świń

 • Nowoczesne programy żywienia w produkcji trzody chlewnej.


30. Zasady analizy dokumentacji produkcji oraz przeprowadzenia wywiadu

 • Omówienie przypadków terenowych


31. Podstawy ekonomiki produkcji trzody chlewnej

 • Zagrożenia dla produkcji trzody chlewnej związane z międzynarodowym obrotem świń


32. Badanie sekcyjne
33. Staż w laboratorium
34. Zabiegi chirurgiczne, diagnostyka ciąży

  • Ogólne zasady wykonywania cesarskiego cięcia i zabiegów związanych z kastracją

  • Technika wykonywania cesarskiego cięcia

  • Anestezjologia z elementami chirurgii

  • Szkolenia z zakresu USG


35. Współpraca państwowej inspekcji weterynaryjnej z lekarzami wolnej praktyki

Obowiązujący wymiar zajęć dydaktycznych:
Wykłady — 243 godz.
Ćwiczenia — 81 godz.

Konsultacje (omawianie bieżących przypadków terenowych) – 20 godz.

Suma: 344 godz.


14 wykładów przeprowadzonych jest (w ramach konferencji organizowanych przez specjalizację) przez uznanych światowych naukowców lub specjalistów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt.
Wykaz piśmiennictwa podstawowego:

 1. Straw E.B., Zimmerman J.J., D’Allaire S., Taylor D.J: Diseases of Swine 9th edition 2006. Blackwell Publishing Professional 2121 State Avenue, Ames, Iowa 50014, USA.

 2. Pejsak Z.: Ochrona zdrowia świń. Polskie Wydawnictwo Rolnicze Poznań 2007.


Wykaz piśmiennictwa uzupełniającego:

 1. Pejsak Z., Cygan Z., Buczek J.: Rola beztlenowców C. novyi w nagłych padnięciach świń. Medycyna Wet. 56, 1, 39-42, 2000.

 2. Pejsak Z., Lipowski A., Stadejek T.: Analiza epizootyczna i ekonomiczna wystąpienia zespołu rozrodczo-oddechowego w stadzie świń. Medycyna Wet. 56 (4), 226-228, 2000.

 3. Pejsak Z.: Znaczenie zakażeń przetrwałych w utrzymywaniu i szerzeniu się zespołu rozrodczo-oddechowego świń. Magazyn Wet. (Suplement), 27-28, 2000.

 4. Pejsak Z.: Możliwości zwalczania zespołu rozrodczo-oddechowego świń. Magazyn Wet. (Suplement), 29-34, 2000.

 5. Tarasiuk K., Pejsak Z.: Podstawy funkcjonowania oraz zasady kontroli stanu zdrowia świń w stadach hodowlanych. Zasady izolacji oraz aklimatyzacji. Magazyn Wet. 5, 42-44, 2000.

 6. Pejsak Z., Stadejek T.: Znaczenie zmienności wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego świń dla immunoprofilaktyki. Medycyna Wet. 56 (8), 495-501, 2000.

 7. Pejsak Z., Kołodziejczyk P.: Efektywność immunoprofilaktyki w zwalczaniu mieszanych zakażeń C. perfringens i E. coli u ssących prosiąt. Medycyna Wet. 56 (12), 769-771, 2000.

 8. Pejsak Z.: Zespół skórno-nerkowy oraz poodsadzeniowy wielonarządowy zespół wyniszczający – nowe zakaźne choroby świń. Życie Wet. 75 (11), 575-579, 2000.

 9. Pejsak Z., Lipowski A.: Nowe dane na temat występowania i zwalczania pomoru klasycznego u świń i dzików. Życie weterynaryjne, 1, 18-19, 2001.

 10. Stadejek T., Pejsak Z.: Zakażenia cirkowirusowe świń. Medycyna Wet., 2, 83-86, 2001.

 11. Lipowski A., Pejsak Z.: Choroba Aujeszkyego – potencjalna, groźna bariera w międzynarodowym obrocie trzodą chlewną. Życie wet., 2, 76-79, 2001 (przeglądowa).

 12. Markowska-Daniel I., Pejsak Z.: Przypadek ostrej grypy świń w fermie wielkotowarowej. Medycyna Wet. 57 (3), 178-182, 2001.

 13. Pejsak Z., Żmudzki J., Bogusz R.: Przydatność immunoprofilaktyki w ograniczaniu strat świń na tle zakażeń Streptococcus suis typ 2. Medycyna wet. 57 (4), 251-254, 2001.

 14. Lipowski A., Mokrzycka A., Pejsak Z.: Wykrywanie wirusa klasycznego pomoru świń w próbkach uległych rozkładowi. Medycyna Wet. 57 (5), 318-322, 2001.

 15. Pejsak Z.: Pryszczyca świń. Życie Wet. 76 (5), 259-263, 2001.

 16. Pejsak Z.: Sposoby uwalniania stad świń od zespołu rozrodczo-oddechowego (PRRS). Medycyna Wet. 57 (6), 389-393, 2001. (przeglądowa)

 17. Pejsak Z.: Zasady współpracy lekarza weterynarii z hodowcami i producentami trzody chlewnej. Magazyn Wet. (suplement), 61-67, 2001.

 18. Pejsak Z., Kołodziejczyk P.: Bakterie chorobotwórcze w układzie oddechowym świń oraz ich lekowrażliwość. Medycyna Wet., 57 (7), 480-485, 2001 (oryginalna).

 19. Pejsak Z., Kołodziejczyk P., Kozaczyński W., Stadejek T., Lipowski A., Roszkowski J.: Przypadek zespołu skórno-nekowego w wielkotowarowej fermie świń. Medycyna Wet. 57 (8), 591-594, 2001 (oryginalna).

 20. Pejsak Z., Żmudzki J., Stankevicius A.: Zastosowanie zmodyfikowanego testu nested-PCR w rozpoznawaniu rozrostowej enteropatii świń. Medycyna Wet. 57 (10), 723-726, 2001.

 21. Stadejek T., Pejsak Z.: Różnice między szczepami europejskimi a amerykańskimi wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego świń. Życie wet. 11, 602-604, 2001.

 22. Pejsak Z., Żmudzki J., Stankevicius A.: Rozprzestrzenienie zakażeń Lawsonia intracellularis w populacji świń w Polsce. Medycyna Wet. 57 (12), 887-889, 2001.

 23. Lipowski A., Mokrzycka A., Pejsak Z.: Występowanie choroby Aujeszkyego u świń w Polsce w latach 1998-2000. Medycyna Wet. 58 (1), 35-39, 2002.

 24. Pejsak Z.: Zasady zabepieczania oraz utrzymania krajowych stad hodowli zarodowej świń w stanie wolnym od chorób. Życie Wet., 77 (1), 30-33, 2002.

 25. Pejsak Z., Żmudzki J., Wałachowski M.: Ostry przypadek choroby Glässera w wielkotowarowej fermie świń. Medycyna Wet. 58 (3), 192-196, 2002.

 26. Pejsak Z.: Polska uznana za kraj wolny od klasycznego pomoru świń. Życie Wet. 77 (3), 118-120, 2002.

 27. Pejsak Z., Ptaszyńska M.: Biotechniczne metody sterowania rozrodem u świń. Życie Wet. 77 (3), 121-125, 2002.

 28. Pejsak Z.: Zakażenia Streptococcus suis u świń. Problemy w zakresie rozpoznawania i zwalczania. Magazyn Wet. Suplement – Świnie. Materiały Konferencji „Nowe strategie zwalczania chorób świń” - monografia, Puławy 21-22.05.2002, 77-79.

 29. Pejsak Z., Stadejek T.: Serologiczna diagnostyka zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS) – zasady oceny profilu immunologicznego stada. Medycyna Wet. 58, (6), 415-419, 2002.

 30. Kołodziejczyk P., Stadejek T., Tarasiuk K., Porowski M., Pejsak Z.: Próba uwolnienia stada od PRRSV poprzez wczesne odsadzenie i depopulację tuczników. Medycyna Wet., 58 (9), 688-691, 2002 (oryginalna).

 31. Pejsak Z.: Badania poubojowe – ważny element oceny stanu zdrowia stada świń. Magazyn Wet. 10, 23-28, 2002.

 32. Pejsak Z.: Zakażenia Streptococcus suis u świń. Weterynaria po Dyplomie. Wydanie Specjalne, kwiecień 2003, 3-8, 2003.

 33. Pejsak Z., Stadejek T.: Nowe dane na temat zespołu rozrodczo-oddechowego świń. Życie Wet. 11, 633-635, 2003.

 34. Pejsak Z., Stadejek T.: Nowe dane na temat patogenezy zakażeń wirusem zespołu rozrodczo-oddechowego świń. Medycyna Wet. 60 (1), 12-16, 2004.

 35. Pejsak Z.: Bezmleczność poporodowa loch. Magazyn Wet. 1, 24-26, 2004.

 36. Kołodziej P., Lipowski A., Pejsak Z., Szweda W., Wijaszka T.: Ramowy program uwalniania Polski od choroby Aujeszkyego. Życie Wet. 79 (3), 135-138, 2004.

 37. Kołodziejczyk P., Pejsak Z.: Właściwości biologiczne Mycoplasma hyopneumoniae, czynnika etiologicznego mykoplazmowego zapalenia płuc. Medycyna Wet. 60 (4), 341-344, 2004.

 38. Kołodziejczyk P., Pejsak Z.: Rozpoznawanie mykoplazmowego zapalenia płuc u świń. Medycyna Wet. 60 (5), 451-455, 2004.

 39. Pejsak Z.: Kokcydioza prosiąt – narastający problem zdrowotny w średnio- i wielkotowarowych fermach świń. Magazyn Wet. 5, 39-40, 2004.

 40. Pejsak Z., Jabłoński A.: Praktyczne aspekty najnowszych badań dotyczących zwalczania PRRS. Medycyna Wet. 60 (8), 798-802, 2004.

 41. Szweda W., Lipowski A., Pejsak Z.: Strategia uwalniania państw Unii Europejskiej, w tym Polski, od choroby Aujeszkyego. Medycyna Wet., 60 (11), 1156-1160, 2004.

 42. Pejsak Z., Truszczyński M., Wijaszka T.: Choroba Aujeszkyego – bariera w międzynarodowym obrocie trzodą chlewną. Żywie Wet. 79 (8), 426-429, 2004.

 43. Truszczyński M., Pejsak Z.: Znaczenie ELISA w epidemiologii i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Medycyna wet. 61 (1), 10-13, 2005.

 44. Stadejek T., Stankiewicz I., Pejsak Z.: Krążenie dwóch genotypów wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRSV), Med. Wet. 61, 3, 321-325, 2005.

 45. Pejsak Z., Truszczyński M.: Podstawy odporności przeciwzakaźnej ze szczególnym uwzględnieniem świni. Magazyn Wet., 3, 33-36, 2005.

 46. Pejsak Z., Truszczyński M.: Biegunki prosiąt ssących i odsadzonych. Życie Wet. 3, 151-154, 2005.

 47. Pejsak Z., Janicka K., Stadejek T.: Zastosowanie profilaktyki swoistej i nieswoistej w ograniczaniu strat spowodowanych przez zespół rozrodczo-oddechowy świń. Medycyna Wet., 4, 417-421, 2005.

 48. Wasiński B., Wałachowski M., Pejsak Z.: Skuteczność chlorotetracykliny w zwalczaniu zakażeń świń wywoływanych przez drobnoustroje rodzaju Leptospira. Medycyna Wet., 61 (5), 518-522, 2005.

 49. Pejsak Z., Jabłoński A., Żmudzki J.: Lekowrażliwość bakterii chorobotwórczych układu oddechowego świń. Medycyna wet. 61 (6), 664-668, 2005.

 50. Pejsak Z., Truszczyński M.: Profilaktyka i zwalczanie zespołu rozrodczo-oddechowego świń. Życie Wet. 7, 392-395, 2005.

 51. Pejsak Z., Wasyl D., Hoszowski A., Kneblewski P.: Salmonelloza świń – problem oczekujący na rozwiązanie. Medycyna Wet., 61 (9), 963-967, 2005.

 52. Pejsak Z., Janicka K., Porowski M., Stankiewicz I., Stadejek T.: Efektywność częściowej depopulacji i metody badanie-eliminacja w zwalczaniu PRRS. Medycyna Wet., 61 (9), 1002-1007, 2005.

 53. Pejsak Z., Porowski M., Janicka K., Stankiewicz I., Fertig P., Stadejek T.: Skuteczność szczepień w ograniczaniu strat spowodowanych przez PRRS. Medycyna wet. 61 (10), 1149-1153, 2005.

 54. Pejsak Z., Markowska-Daniel I., Kowalczyk A., Jabłoński A., Kozaczyński W., Loda M.: Zaburzenia w rozrodzie związane z wybuchem grypy świń w fermie wielkotowarowej. Medycyna Wet. 61 (10), 1154-1159, 2005.

 55. Pejsak Z., Truszczyński M.: Racjonalne stosowanie chemioterapeutyków w terapii i profilaktyce. Życie wet. 10, 642-645, 2005.

 56. Pejsak Z., Truszczyński M.: Adenomatoza świń – zasady leczenia i chemioprofilaktyki. Magazyn Wet. 12, 51-56, 2005.

 57. Pejsak Z., Truszczyński M.: Zasady opieki weterynaryjnej nad tuczarniami. Życie Wet. 1, 16-19.2006.

 58. Pejsak Z., Truszczyński M.: Znaczenie badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu chorób zakaźnych świń. Życie Wet., 2, 103-108, 2006.

 59. Lipowski A., Pejsak Z.: Występowanie choroby Aujeszkyego u świń w Polsce w latach 2001-2004. Medycyna Wet., 62 (3), 285-288, 2006.

 60. Stadejek T., Podgórska K., Kołodziejczyk P., Bogusz R., Kozaczyński W., Pejsak Z.: Pierwszy przypadek poodsadzeniowego wielonarządowego zespołu wyniszczającego świń w Polsce. Medycyna Wet., 62 (3), 297-301, 2006.

 61. Pejsak Z., Markowska-Daniel I.: Zaburzenia w rozrodzie u świń jako konsekwencja zakażeń wirusowych. Życie Wet. 3, 168-171, 2006.

 62. Truszczyński M., Pejsak Z.: Czynniki chorobotwórczości bakterii a skuteczność szczepionek dla świń. Medycyna Wet., 5, 493-497, 2006.

 63. Truszczyński M., Pejsak Z.: Szczepionki nowej generacji. Medycyna Wet. 62, 8, 855-859, 2006.

 64. Pejsak Z., Truszczyński M.: Kliniczne i sekcyjne badania diagnostyczne chorób zakaźnych układu oddechowego świń. Życie Wet. 10, 675-677, 2006.

 65. Truszczyński M., Pejsak Z.: Choroby układu oddechowego świń. Życie Wet., 81 (12, 795-798, 2006.

 66. Wasiński B., Iwaniak W., Pejsak Z.: Leptosira spp. jako potencjalny patogen człowieka. Postępy mikrobiologii, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów. Suplement 1, 45, 55-60, 2006.

 67. Markowska-Daniel I., Pejsak Z.: Grypa świń – przyczyny, epidemiologia, zasady postępowania, konsekwencje dla zdrowia publicznego. Życie Wet., 82 (1), 27-31, 2007.

 68. Bednarek D., Pejsak Z.: Zasady antybiotykoterapii chorób układu oddechowego świń. Medycyna Wet. 63 (2), 140-144, 2007.

 69. Pejsak Z., Truszczyński M.: Choroby biegunkowe świń. Życie Wet. 82 (2), 108-110, 2007.

 70. Pejsak Z., Truszczyński M.: Uodpornianie noworodków i młodych zweirząt. Życie Wet. 82 (3), 183-186, 2007.

 71. Truszczyński M., Pejsak Z.: Udział czynników zakaźnych i pasożytów w chorobach przewodu pokarmowego świń. Życie Wet. 82 (4), 273-275, 2007.

 72. Truszczyński M., Pejsak Z.: Poodsadzeniowy, wielonarządowy zespół wyniszczający świń. Medycyna Wet. 63 (5), 499-502, 2007.

 73. Pejsak Z., Żmudzki J., Wojnicki P.: Tlenek węgla jako przyczyna masowych ronień loch. Medycyna Wet. 63 (5), 595-597, 2007.

 74. Pejsak Z.: Krwotoczny zespół jelitowy. Życie Wet. 82 (5), 398-400, 2007.

 75. Pejsak Z., Truszczyński M.: Zakażenie parwowirusowe – najważniejsza zakaźna przyczyna zaburzeń w rozrodzie świń. Życie Wet., 82 (6), 460-463, 2007.

 76. Truszczyński M., Pejsak Z.: Zwalczanie klasycznego pomoru świń u dzików. Życie Wet. 82 (7), 571-575, 2007.

 77. Pejsak Z.: Zwalczanie much istotny element bioasekuracji. Lecznica dużych zwierząt. 3, 29-32, 2007.

 78. Pejsak Z., Żmudzki J., Wasak M., Porowski M., Wojciechowski J., Mirt D.: Występowanie zakażeń Brachyspira hyodysenteriae i Lawsonia intracellularis w krajowej populacji świń. Medycyna Wet. 63 (8), 994-996, 2007.

 79. Szczotka A., Markowska-Daniel I., Pejsak Z.: Ocena antybiotykowrażliwości krajowych izolatów Streptococcus suis. Medycyna Wet. 63 (9), 1077-1080, 2007.

 80. Pejsak Z., Truszczyński M.: Zespół zapalenia mięśnia sercowego prosiąt ssących – nowa wirusowa choroba świń. Życie Wet. 82 (9), 734-736, 2007.

 81. Truszczyński M., Pejsak Z.: Właściwości wirusa i odporność przeciw PRRS. Medycyna Wet. 63 (12), 1515-1518, 2007.

 82. Truszczyński M., Pejsak Z.: Parwowirus świń, najważniejsza zakaźna przyczyna zamierania zarodków i płodów. Medycyna Wet. 64 (1), 10-13, 2008.

 83. Truszczyński M., Pejsak Z.: Postęp w zwalczaniu klasycznego pomoru świń. Medycyna Wet. 64 (2), 127-131, 2008.

 84. Truszczyński M., Pejsak Z.: Choroby prosiąt wywołane przez przetrwalnikujące beztlenowce. Medycyna Wet. 64 (3), 253-256, 2008.

 85. Truszczyński M., Pejsak Z.: Chorobotwórczość cirkowirusów ze szczególnym uwzględnieniem poodsadzeniowego, wielonarządowego zespołu wyniszczającego świń. Medycyna Wet. 64 (4A), 379-382, 2008.

 86. Truszczyński M., Pejsak Z.: Strategia stosowania szczepionek zależna od charakteru choroby zakaźnej. Medycyna Wet., 64 (5), 619-622, 2008.

 87. Wasiński B., Pejsak Z.: Cechy fenotypowe i genotypowe szczepów Clostridium perfringens izolowanych od prosiąt ssących. Medycyna Wet. 64, 6, 791-795, 2008.

 88. Truszczyński M., Pejsak Z.: Znaczenie epizootiologiczne rezerwuaru wirusa choroby Aujeszky’ego u dzikich świń i u dzików. Medycyna Wet., 64 (8), 963-965, 2008.

 89. Pejsak Z.: Różyca świń atakuje latem. Lecznica dużych zwierząt. 3, 22-25, 2008.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna