Chrześcijanie w procesie integracji europejskiejPobieranie 40.83 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar40.83 Kb.
EUROPA DUCHA

Chrześcijanie w procesie integracji europejskiejGniezno 12 – 14 marca 2004

12 marca - piątek
Godz. 12.00 – Otwarcie obrad: Zofia Dietl, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

zjazdu Europa Ducha


Powitanie: Abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński
Otwarcie: Kard. Józef Glemp, Prymas Polski
Abp Jeremiasz, prawosławny arcybiskup wrocławski, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej
Godz. 12.30 – Przesłanie Ojca Świętego: prezentuje abp Stanisław Ryłko,

przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich

Godz. 12.50 – Co Polska może wnieść do UE?: prof. Danuta Hübner,

minister ds. europejskich Rządu R. P.Część I: Źródła odrodzenia Europy


prowadzi dr Piotr M. A. Cywiński,

przewodniczący Rady Forum Świętego Wojciecha
Godz. 13.10 – Charyzmat jedności, charyzmat Europy: Chiara Lubich,

założycielka ruchu Fokolari

Godz. 14. 00 – Pokój podstawą ładu europejskiego: prof. Andrea Riccardi,

założyciel Wspólnoty Św. Idziego

– dyskusja

Godz. 14.50 – Nowe zakony źródłem odrodzenia Europy?:

O. Marie-Dominique Philippe, założyciel Wspólnoty Św. Jana
Godz. 15.20 – Przerwa

Część II: Być chrześcijaninem w zjednoczonej Europie


prowadzi Michał Drozdek, prezes Instytutu Paderewskiego

Godz. 16. 00 – Dyskusja panelowa: Polscy chrześcijanie a odpowiedzialność za Europę

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, założyciel i prezes Fundacji Brata Alberta,

Krzysztof Jankowiak, rzecznik ruchu Światło-Życie,

Radosław Krawczyk, wiceprzewodniczący Rady Ruchu Rodziny

Nazaretańskie,

Andrzej Kuźma, Kościół prawosławny,

Dr. Jacek Romankow, Kościół ewangelicko-augsburski,

O. Adam Schulz SJ, przewodniczący Rady Ruchów Katolickich,

Piotr Wojciechowski, Przymierze Rodzin,Prowadzi: Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej

Godz. 17.00 – Przerwa

Godz. 17.15 – Dyskusja panelowa: Chrześcijanin a pieniądze

Dr Leo Andringa, były dyrektor Narodowego Banku Holandii, przedstawiciel projektu „Ekonomia i Komunia” ruchu Fokolari,

Michel Camdessus, były szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego,

Prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz,

wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,


Prowadzi: O. Wojciech Prus OP

Godz. 18.15 – Kolacja (w kuluarach budynku kongresowego)

Godz. 20.00 – Ekumeniczna Droga Krzyżowa ulicami Gniezna,

prowadzi Ks. Prymas Józef Glemp z przedstawicielami Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej13 marca - sobota

Część I: Źródła jedności

prowadzi Marcin Przeciszewski

Godz. 8. 30 – Troska o życie podstawowym zadaniem

Dr Paweł Wosicki, przewodniczący Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Godz. 9. 00 - Człowiek słaby i upośledzony wezwaniem do jedności

Marie-Hélène Mathieu, założycielka wspólnot „Wiara i Światło”,

Karol Okęcki, dyrektor Wspólnoty-Matki „ARKA” w Trosly-Breuil


  • teatr osób niepełnosprawnych „Klamra”, pantomima


Godz. 10. 00 – Piękno, które zbawi świat


Kiko Argüello i Carmen Hernandez, inspiratorzy „Drogi Neokatechumenalnej”, wraz z ks. Mario Pezzi

Godz. 11. 10 – Przerwa


Część II: Wspólnota wiary, wspólnota miłości

prowadzi Danuta Baszkowska, prezes ekumenicznego stowarzyszenia „Effatha”

Godz. 11.40 – Życie wspólnotowe a jedność Kościoła

O. Laurent Fabre, założyciel wspólnoty „Chemin Neuf”

- dyskusja

Godz. 12. 20 – Jak zintegrować duchowość Wschodu i Zachodu? – świadectwo

Karina Czerniak, wspólnota „Hosanna”, Moskwa

– dyskusja


Część III: Jedność Europy, jedność Kościoła

prowadzi dr Krzysztof Dorosz, redaktor naczelny miesięcznika „Jednota”


Godz. 12.40 – Bogactwo Wschodu

Wielce Błogosławiony Archimandryta Benedict Ioannou,

Delegat patriarchy ekumenicznego Konstantynopola


Godz. 13.10 – Europa jako wspólne zadanie chrześcijan

Ks. dr Keith Clements, Sekretarz Generalny Konferencji Kościołów

Europejskich, Genewa

Godz. 13. 45 – Obiad (w kuluarach budynku kongresowego)

Godz. 15.00 – Debaty okrągłego stołu:

1. Rodzina we współczesnej Europie

Bp Władysław Blin, ordynariusz Witebska,

Irena i Jerzy Grzybowscy, założyciele „Spotkań Małżeńskich”,

Emilia Klepacka, dyrektor europejskiego oddziału World Youth Alliance,

Prof. Piotr Kryczka, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

Dr Maria Smereczyńska, były pełnomocnik Rządu RP ds. Rodziny,

Dr Paweł Wosicki, przewodniczący Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia,

Prowadzi: Antoni Szymański, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

2. Nowy feminizm Jana Pawła II

Dr Elżbieta Adamiak, teolog,

wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International

i prezes Forum Kobiet Polskich,

Ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, teolog, profesor KUL,

rektor WSD w Płocku,

Dr Inka Słodkowska, socjolog, członek redakcji miesięcznika „Więź”,

Maria Wilczek, prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich,

S. prof. Zofia Zdybicka, filozof, KUL.Prowadzi: Maria Rogaczewska.

3. Świadome chrześcijaństwo - świadome obywatelstwo

Prof. Jerzy Buzek, były premier RP,

Tadeusz Mazowiecki, były Premier RP,

Bp Tadeusz Pieronek, rektor Papieskiej Akademii Teologicznej,

O. Maciej Zięba OP, prowincjał dominikanów w Polsce,

Prowadzi: dr Piotr M. A. Cywiński, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

4. Szkoła dialogu

Ks. Jerzy Below, redaktor naczelny „Zwiastuna Ewangelickiego”,

Anna Bieńkowska, odpowiedzialna za wspólnotę „Chemin Neuf” w Polsce,

Prof. Jan Grosfeld, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego, Polska Rada Chrześcijan i Żydów,

Ks. Jan Kojło, dyrektor prawosławnego „Radia Orthodoxia”,

Ryszard Montusiewicz, misjonarz Drogi Neokatechumenalnej w Izraelu,Prowadzi: Zdzisław Bielecki, prezes Fundacji D.O.M., współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

5. Odpowiedzialność Europejczyków za świat

Prof. Krzysztof Byrski, były ambasador RP w Indiach,

Dr Marek Cichocki, dyrektor programowy

Centrum Stosunków Międzynarodowych,

Friedrich Kronenberg, przewodniczący Maximilian – Kolbe – Werk,

Dr Jan Kułakowski, były pełnomocnik Rządu ds. Negocjacji

Członkostwa Polski w UE,

O. Bogusław Trzeciak SJ, dyrektor warszawskiego oddziału

Katolickiego Biura Informacji i Inicjatyw Europejskich,

Prof. Edmund Wittbrodt, senator, delegat Polski do Konwentu Unii Europejskiej,

były minister edukacji,

Prowadzi: Michał Drozdek

6. Chrześcijanin wobec rynku i bezrobocia

Dr Leo Andringa, były dyrektor Narodowego Banku Holandii,

Prof. Aniela Dylus, wykładowca Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego,

członek Studium Generale Europa,

Mira Jankowska, przewodnicząca Stowarzyszenia LABOR,

Roman Kluska, przedsiębiorca, twórca „Optimusa”, szef „Prodoksu”,

O. Krzysztof Mądel SJ, specjalista w zakresie Katolickiej Nauki Społecznej,

Dr Krzysztof Pawłowski, rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu,

Stefan Wilkanowicz, prezes Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „ZNAK”,

wiceprzewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej,Prowadzi: Róża Thun, prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

7. Niepełnosprawni: ich misja wobec społeczeństwa i Kościoła

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji Brata Alberta,

Ks. Stanisław Jurczuk, prezes Katolickiego Stowarzyszenia

Osób Niepełnosprawnych,

Marie-Hélène Mathieu, założycielka wspólnot „Wiara i Światło”,

Piotr Pawłowski, założyciel i lider stowarzyszenia

oraz miesięcznika „Integracja”,

Bp Jan Szarek, Kościół ewangelicko-augsburski,Prowadzi: Piotr Wierzchosławski, były redaktor naczelny

Chrześcijańskiego Pisma Osób Niepełnosprawnych „Światło i Cienie”.

Godz. 17.00 – Koniec debat

Godz. 17.30 – Modlitwa medytacyjna w katedrze w intencji Europy, prowadzenie: bracia ze Wspólnoty w Taizé


Godz: 18. 25 - Różaniec krajów europejskich z Janem Pawłem II – współudział uczestników Kongresu za pomocą bezpośrednich łącz telewizyjnych (TVP + CTV).

Po zakończeniu oficjalnej części modlitwy pod katedrą oczekiwać będą 2 autokary dla uczestników chcących skorzystać z tej formy transportu na kolację.


Godz: 19 . 45 - Liturgia światła w katedrze, prowadzenie: bracia ze Wspólnoty z Taize.

Godz. 20.30 – Wydawanie kolacji (w kuluarach budynku kongresowego, do godz. 21.30)14 marca - niedziela
Część I: Europejska wspólnota Ducha

prowadzi prof. Dyrektor Naukowy Kolegium Europejskiego w Gnieźnie


Aleksander Mikołajczak,

Godz. 8.30 – Dyskusja panelowa: Wymiana darów: Wschód-Zachód

Bp Joseph Homeyer, przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE),

Abp Tadeusz Kondrusiewicz, arcybiskup metropolita diecezji

Matki Bożej w Moskwie,

Kard. Karl Lehmann, przewodniczący Konferencji Biskupów Niemiec,

Abp Henryk Muszyński, arcybiskup metropolita gnieźnieński,

Kard. Miloslav Vlk, arcybiskup metropolita Pragi,Prowadzi: Tomasz Królak, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Godz. 9. 40 – Wizja Europy Jana Pawła II

Prof. Stanisław Grygiel, Uniwersytet Laterański, Rzym

Godz. 10. 05 – Przerwa
Część II: Europa – dobro wspólne

prowadzi dr Henning Tewes, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce


Godz. 10. 35 – Wystąpienie Aleksandra Kwaśniewskiego,

prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Godz. 11. 00 - Dyskusja panelowa: Być politykiem w zjednoczonej Europie

Prof. Rocco Buttiglione, minister ds. europejskich Republiki Włoskiej,

Emil Constantinescu, były Prezydent Rumunii,

Tadeusz Mazowiecki, były premier Rzeczpospolitej Polskiej,Prowadzi: Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny „Więzi”,

konsultor Papieskiej Rady ds. Świeckich.


Godz: 12.00 Prezentacja i przyjęcie wersji finalnej przesłania Kongresu do Europejczyków
Godz. 13.00 – Msza w katedrze,

przesłanie uczestników kongresu do Europejczyków.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna