Ciolatek w szkole skok rozwojowyPobieranie 22.89 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar22.89 Kb.
SZEŚCIOLATEK W SZKOLE
SKOK ROZWOJOWY

Skok rozwojowy przypada na okres około 6 roku życia.

Polega on na dokonywaniu się w organizmie dziecka szybkich zmian psychoruchowych w stosunkowo krótkim czasie.

Oznacza to, że dziecko 6-letnie jest innym jakościowo dzieckiem od 7-latka. 7-latek jest dzieckiem „po zmianach”, 6-latek tuż przed lub w trakcie zmian.ZMIANY W ROZWOJU FIZYCZNYM

 • rosną stopy i powoli zanika płaskostopie

 • wydłużają się i twardnieją kości kończyn, rosną zęby stałe, zmieniają się proporcje ciała

 • rozpoczyna się pierwszy etap kostnienia nadgarstka

 • mięśnie stają się silniejsze

 • dzieci są bardziej odporne na choroby

ZMIANY ZWIĄZANE Z PŁCIĄ

 • u chłopców zaczyna przejawiać się „głód ruchu” Ta potrzeba ruchu dominuje do 9-10 roku życia.

 • ruch staje się kryterium „oceny społecznej” kolegów

 • dziewczynki preferują aktywność ruchową wymagającą większej precyzji (skakanie przez gumę, taniec)

 • u chłopców kościec (także kości i mięśnie dłoni) kształtuje się od 1,5 do 2 lat dłużej niż u dziewcząt

 • dziewczynki bardziej lubią wycinać, rysować, malować, zeszyty dziewcząt są bardziej czyste, pismo staranniejsze

 • w związku z tymi zmianami inaczej kształtują się zainteresowania chłopców i dziewczynek oraz powoli wzrasta antagonizm między nimi.

ZMIANY W UKŁADZIE NERWOWYM

 • dojrzewają receptory zmysłów – dzieci odbierają dokładniejsze informacje z otoczenia

 • dojrzewają okolice kory mózgowej – polepsza się koordynacja i płynność ruchów

Powyżej 6 roku życia obserwuje się początki myślenia konkretno – wyobrażeniowego i operacyjnego na konkretach.
Dojrzewa cały układ nerwowy dzięki czemu:

 1. poprawia się zdolność do skupienia uwagi;

 2. poprawia się zdolność do zapamiętywania;

 3. sprawniej przebiegają procesy pobudzania i hamowania.

Dzieciom łatwiej opanować : 1. niechęć do odrabiania lekcji,

 2. zmęczenie spowodowane siedzeniem w ławce

 3. niezadowolenie, że dziecko nie zostało zapytane, czy też nie otrzymało oczekiwanego „słoneczka”.

Powoli zanika dziecięcy infantylizm emocjonalny i dziecko łatwiej „wchodzi” w rolę ucznia.


Podstawowa różnica między 6-latkiem, a 7-latkiem:

 • 6 - latek jest ciągle jeszcze dzieckiem

 • 7 - latek powoli dorasta do roli ucznia i stopniowo powinien być traktowany jak uczeń


SZEŚCIOLETNI UCZEŃ
UWAGA

 • u dzieci 6-letnich (i niektórych 7-letnich) przeważa jeszcze uwaga mimowolna. Czas skupienia uwagi na czynnościach szkolnych jest krótki – około 15 minut.

 • Dziecko nie potrafi skupić się na wykonywaniu kilku czynności równocześnie

 • Dość silna koncentracja uwagi szybko wywołuje duże zmęczenie – dziecko musi odpocząć.

PAMIĘĆ

 • u sześciolatków przeważa wciąż pamięć mechaniczna, dlatego nowe treści powinny być często powtarzane i utrwalane z wykorzystaniem wielu zmysłów

 • można pomóc w zapamiętywaniu, wprowadzając ruch, rymy, rytm i różne sposoby kojarzenia

RUCH

 • Dzieci 6-letnie mają jeszcze słaby kościec i słabe mięśnie – muszą w związku z tym często zmieniać pozycje!

 • Konieczny jest ruch (dzieci w tym wieku pracują przy stolikach krótko).

 • Sześciolatkom należy pozwolić wychodzić do toalety w czasie zajęć, ponieważ dzieci w tym wieku czekają „na ostatnią chwilę”

PISANIE

 • Dzieci 6-letnie mają wciąż silne napięcie mięśniowe rąk (palców, nadgarstka, przedramienia i barków), ruchy rąk u większości dzieci nie są jeszcze płynne, występuje brak precyzji.

 • Należy się liczyć z tym, że:

 • wiele dzieci nie będzie chciało pisać;

 • literki nie będą mieściły się w linijkach;

 • pismo będzie mało kształtne;

 • litery nie będą ze sobą powiązane;

 • „łuki” w wielu literach mogą być zamieniane na fragmenty kwadratu i prostokąta (tzw. geometryzacja).

 • nie oceniamy pisma, ale dajmy dziecku nadzieje, że niedługo będzie łatwiej i ładniej, chwalmy za włożony wysiłek (rodzice nie powinni dodatkowo zmuszać dzieci do pisania i nie pisać za dziecko).

SŁUCHANIE

W spostrzeganiu słuchowym dzieci 6-letnie zdolne są do: • podziału zdania na wyrazy;

 • analizy i syntezy sylabowej wyrazu;

 • wysłuchiwania głosek w nagłosie (głoski w wygłosie i śródgłosie są jeszcze dla niektórych zbyt trudne do wysłuchania).

Pamiętajmy, że dziecko nie zna i jeszcze nie musi znać pojęć typu: zdanie, wyraz, sylaba, głoska.

Biorąc pod uwagę wiek dziecka, istotne jest, by początki nauki pisania i czytania odbywały się na materiale zabawowym takim, jak: • klocki do układania;

 • tablice magnetyczne z przyczepianymi literami i cyframi.

PROCESY MYŚLOWE

 • W procesach myślowych sześciolatka dominuje myślenie konkretno-wyobrażeniowe, przedoperacyjne.

Oznacza to, że według dziecka liczebność zbioru zmienia się przy innym ułożeniu elementów.

Dzieci często oceniają sytuacje tylko z jednego punktuwidzenia.

 • większość dzieci sześcioletnich nie ma jeszcze ukształtowanej odwracalności myślenia tzn. nie potrafi myślowo „odwrócić” procesu przekształceń.
 • odwracalność myślenia zależy od stopnia dojrzewania kory mózgowej i od doświadczeń dziecka w operowaniu na konkretach. Wtedy ma ono dobrze ukształtowane pojęcie liczby i inne pojęcia matematyczne

 • dziecko ma jeszcze mało informacji, by zrozumieć otaczający świat. Nie ma ukształtowanych pojęć czasowych, często nie rozumie, o czym do niego mówimy.

 • na początku nauki szkolnej należy kształtować u dzieci: wzbogacać słownik pojęć, między innymi przez czytanie bajek i opowiadań oraz odpowiednie ćwiczenia i zabawy.

EMOCJE I MOTYWACJE

 • największe jednak różnice miedzy sześciolatkami i siedmiolatkami występują w sferze emocjonalno-motywacyjnej.

 • nie należy przesadzać z wymaganiami

 • dzieci 6-letnie silniej niż 7- letnie reagują emocjonalnie, dlatego dziecko traci sporo energii, „wypala się” (staje się płaczliwe, drażliwe, agresywne itp.)

 • oddziaływania wychowawcze to:

 • uczenie o tym, co dobre, a co złe na podstawie specjalnie dobranych baśni ze sporą dozą emocji;

 • opowiadania o przygodach zwierząt;

 • pokazywanie (bez karania) skutków niektórych zachowań dzieci;

 • uczenie empatii, umiejętności wybaczania i przepraszania;

 • ocenianie przez nauczyciela zachowania, a nie samego dziecka.


AKTYWNOŚĆ DZIECKA

 • Główną formą aktywności dzieci w tym wieku jest zabawa!

 • Zabawa jest dla dziecka przyjemnością, dlatego wszystkie czynności powinny być ćwiczone „przy okazji” w zabawie i przez zabawę!

 • Zabawowe formy pracy:

  • Zabawy tematyczne – dziecko 6-letnie poproszone o sprzątanie zabawek robi to niechętnie, natomiast jeśli przydzielimy mu role np. „mamy”, która sprząta swój dom, to porządnie poukłada i posegreguje zabawki w klasie.

  • Konwencja bajki – mówienie do grupy dzieci tzw. bajkowym głosem: - Zobaczę, kto najciszej wyjmie z tornistra książkę z ćwiczeniami i ołówek… powoduje, że dzieci stosują się do polecenia.

  • Umowa – Można zawrzeć następującą umowę: Jeśli trzeba coś zrobić, a dziecko nie ma na to ochoty, pytamy „Do ilu mam policzyć, abyś np. szybko się ubrał.” Dziecko wykona wtedy zadanie jeszcze przed czasem.

  • Sygnał – znany jest sposób zwracania na siebie uwagi ustalonym uprzednio z dziećmi sygnałem, np. uderzeniem w bębenek lub początkiem piosenki, do której dołączają się dzieci.

  • Zagadka – Słowa: „Będziemy dziś uczyć się…” sześciolatki odbierają jako coś nudnego, natomiast powiedzenie „Kto z Was wie jak…” wywołuje nastrój zabawy i zwiększa motywację do działania.

Taka „zabawowa” forma wdrażania dzieci do pracy powinna przeważać w ciągu 2 – 3 miesięcy początkowej nauki oraz przez kilka dni po przerwie świątecznej, feriach lub wakacjach.

Po czym stopniowo przechodzimy do formy wspólnej pracy z dość częstym, nagradzaniem – zwiększa się w ten sposób motywacja do uczenia się. • Nagrody powinny być materialne – stempelki, duże czerwone plusy, podpis pod wykonaną pracą „brawo” lub emocjonalne np.(Bardzo ładnie, świetnie, super).

 • W pracy każdego dziecka szukamy czegoś pozytywnego.

 • Dając dziecku nadzieje, motywujemy je do pokonywania trudności.

Opracowała: M. Radomska

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna