Course syllabus instruments of regional planningPobieranie 77.06 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar77.06 Kb.
Zał. nr 4 do ZW 33/2012

FACULTY OF ARCHITECTURE

COURSE SYLLABUS

INSTRUMENTS OF REGIONAL PLANNING
Course title in English INSTRUMENTS OF REGIONAL PLANNING.

Academic major: SPATIAL MANAGEMENT


Study cycle and study mode: second cycle, full-time

Course type: obligatory

Course code GPA 000019W GPA 000019P

Group of courses No

Lecture

Tutorial

Lab

Project

Seminar

Number of contact hours

1545
Number of student workload hours

30120
Grading policy

pass with gradepass with grade
Mark (X) for final course in a group of courses
ECTS points:

14
including ECTS points for

practical hours (P)
4
including ECTS points for contact hours (CH)

13PREREQUISITES RELATING TO KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCIES

 1. Credit for the course (lab) on Models in Spatial Management


COURSE OBJECTIVES

C1: Presentation of problems of the analyses of resources and development of social and economic systems in regions – Presentation of techniques of statistical analysis, models of social and economic structures and allocation models.

C2: Application of systemic approach in the analyses of resources and development of social and economic systems in regions.
COURSE LEARNING OUTCOMES


Related to knowledge:

PEK_W01 describe selected techniques of statistical analysis, spatial analysis (including GIS) models of social and economic structures and allocation models used in regional planningRelated to skills:

PEK_U01 develop the ability to perceive and understand the systemic relationships between the elements of socio-economic and natural environment and their impact on regional development

PEK_U02 develop skills in using advanced methods of spatial and socio-economic analysis, including simulation models

PEK_U03 develop skills in collecting, integrating, analyzing data and drawing conclusions

PEK_U04 develop the ability to clearly communicate and justify their own opinions

Related to social competencies:

PEK_K01 develop the ability to recognize the coexistence and the ability to reconcile different interests and different approaches to problem solving in regional planningPEK_K01 develop skills in cooperation with specialist teams

CURRICULUM CONTENT

Mode of teaching - lectures

Number of hours

Lec1

Data sources, used classifications and codifications.

1

Lec2

Issues related to the structure of settlement.

2

Lec3

Demographic issues, cohort analysis.

2

Lec4

Social and economic issues, input-output analysis.

2

Lec5

Transport issues

1

Lec6

Tourism issues.

2

Lec7

Advanced spatial decisions support systems – GIS techniques.

2

Lec8

Advanced spatial decisions support systems - allocative models, simulation and decision-making ORION model.

3
Total hours

15
Mode of teaching - project
Number of hours

Pr1

Introduction, division of tasks.

2

Pr2

Analysis of sub-regional resources. Preparation of data for modeling.

9

Pr3

Modelling: ORION model and specialist analysis.

15

Pr4

Guidelines for plan of the functional and spatial structure of the subregion.

6

Pr5

Limitation of problem areas and establishment of the area development vision.

4

Pr6

Design of the functional and spatial structure in the problem area.

9
Total hours

45TEACHING TOOLS


N1. Lecture in the form of computer presentations

N2. Additional materials for learning model methods (data, exercises, guides)

N3. Individual and group project consultations.

N4. Related stages of individual and group work with student presentations in workshop mode

ASSESSMENT OF ACHIEVEMENT OF LEARNING OUTCOMES

LECTURE

Assessment (F – formative (during the semester), S – summative (at the end of semester)

Number of learning outcome

Method of assessing the achievement of learning outcome

P

PEK_W01

Tests.


PROJECT

Assessment (F – formative (during the semester), S – summative (at the end of semester)

Number of learning outcome

Method of assessing the achievement of learning outcome

F1

PEK_W01,

PEK_U01,


PEK_U02,

PEK_U03,


PEK_U04,

PEK_K01, PEK_K02
Credit for first part of the study, presentations, submission of first draft of the project

F2

PEK_W01, PEK_U01, PEK_U02, PEK_U03, PEK_U04, PEK_K01, PEK_K02

Credit for second part of the study, presentations, submission of second stage of the project

F3

PEK_U01, PEK_U03, PEK_U04, PEK_K01, PEK_K02

Credit for third part of the study, presentations, submission of third stage of the project

P

PEK_W01, PEK_U01, PEK_U02, PEK_U03, PEK_U04, PEK_K01, PEK_K02

Results of tests, presentations, and submissions of subsequent stages of the project
BASIC AND ADDITIONAL LITERATURE

basic literature:

 1. Brzuchowska J., Litwińska E., Ossowicz T., Sławski J., Zipser T., Model symulacyjno – decyzyjny ORION. Katedra Planowania Przestrzennego Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1994.

 2. Domański R., Gospodarka przestrzenna. PWN, Warszawa,1993.

 3. Domański R., Przestrzenna transformacja gospodarki, PWN, Warszawa, 1997.

 4. Gawlikowska – Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Wydawnictwo UG, Gdańsk, 2003.

 5. Parysek J. J., Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1997.

 6. Założenia metodyczne i organizacyjne planowania regionalnego. Praca zbiorowa, IGPiK, Kraków, 1998.

 7. Zipser T., Zasady planowania przestrzennego. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1983.

 8. Zipser T., Sławski J., Modele procesów urbanizacji. Studia KPZK PAN, t. XCVII, Warszawa, 1988.

additional literature:

 1. Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J., Instytucjonalne warunki restrukturyzacji regionalnej Polski. Studia KPZK PAN, t. CIII, Warszawa, 1995.

 2. Jakubowicz E., Podstawy metodologiczne geografii usług. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1993.

 3. Jałowiecki B., Polityka restrukturyzacji regionów  doświadczenia europejskie. Studia Regionalne i Lokalne, Uniwersytet Warszawski, t. 11 (44), Warszawa, 1993.

 4. Klasik A. (red.), Planowanie strategiczne. PWE, Warszawa, 1993.

 5. Kozłowski S., Droga do ekorozwoju. PWN, Warszawa, 1994.

 6. Kozłowski S., Przyrodnicze kryteria gospodarki przestrzennej. KUL, Lublin, 1996.

 7. Prusek A., Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej. Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Kraków, 1995.

 8. Więckowicz Z. (red.), Przekształcenia obszarów wiejskich makroregionu południowo – zachodniego. T. 1., Wydawnictwo AR we Wrocławiu, Wrocław, 1998.

 9. Winiarski B. (red.), Polityka regionalna  kierunki i instrumentacja. AE, Wrocław, 1994.

 10. Winiarski B. (red), Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej. Ossolineum, Wrocław Warszawa Kraków, 1992.

 11. Winpeny J. T., Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej. PWE, Warszawa, 1995.
COURSE ADVISOR (NAME, SURNAME, E-MAIL)

Magdalena Mlek-Galewska, magdalena.mlek(at)pwr.wroc.pl

EQUIVALENCY MATRIX OF LEARNING OUTCOMES FOR COURSE

INSTRUMENTS OF REGIONAL PLANNING

WITH THE LEARNING OUTCOMES FOR THE SPATIAL MANAGEMENT MAJOR

Course learning outcome

Relation of course outcome with learning outcomes formulated for the major

Course objectives

Curriculum content

No. of

teaching tool

PEK_W01 (knowledge)

K_W02, K_W06, K_W11, K_W12, K_W14, K_W15

C1, C2

Lec1-Lec8

Pr1-Pr6


N1, N2

PEK_U01 (skills)

K_U03, K_U12, K_U18, K_U20

C2

N1, N3, N4

PEK_U02

K_U02, K_U03, K_U11, K_U17, K_U18, K_U19,

K_U20


C1

N1, N2, N3, N4

PEK_U03

K_U01, K_U07, K_U21

C1

N1, N2, N3, N4

PEK_U04

K_U01, K_U07

C2

N3, N4

PEK_K01 (competencies)

K_K02, K_K03

C2

N1, N3, N4

PEK_K02

K_K03

C2

N3, N4©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna