Course syllabus landscape architecture in an urban contextPobieranie 99.68 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar99.68 Kb.
Annex no 4 to ZW 33/2012

FACULTY OF ARCHITECTURE

COURSE SYLLABUS

LANDSCAPE ARCHITECTURE IN AN URBAN CONTEXT
Title in English LANDSCAPE ARCHITECTURE IN URBAN CONTEXT

Academic major: SPATIAL MANAGEMENT


Study cycle and study mode: First cycle, full-time

Course type: elective

Course code GPA 105606W GPA 105608P

Group of courses No

Lecture

Tutorial

Lab

Project

Seminar

Number of contact hours

3060
Number of student workload hours

60120
Grading policy

exampass with grade
Mark (X) for final course in a group of courses
ECTS points:

24
including ECTS points for

practical hours (P)
4
including ECTS points for contact hours (CH)

11PREREQUISITES RELATING TO KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCIES

 1. noneCOURSE OBJECTIVES

C1 – To introduce students to the principles of landscape design at the level of city,

[basic knowledge of landscape architecture and its relationship with urban design]C2 – To introduce students to methods of analysis, assessment and drawing conclusions based on landscape studies,

[elementary knowledge of phyto-irrigation of climate and protection of biodiversity in urban conditions]C3 – To develop skills in performing landscape analyses for urban planning studies,

[skills: performing analysis of landscape resources, formulating landscape plans and strategies]C4 – To teach the landscape circumstances of professional ethics,

[social competencies: understanding the role of public participation in developing everyday landscapes]

COURSE LEARNING OUTCOMES


Related to knowledge:

PEK_W01 ─ demonstrate basic knowledge of landscape perception, describe methods of landscape analysis of place,

PEK_W02 ─ understand the relationships and dependencies between natural landscape elements and the urban tissue, describe examples of best practices,

PEK_W03 ─ demonstrate basic knowledge of environmental psychology related to city landscape assessment.Related to skills:

PEK_U01 ─ analyze resources and threats to landscape at the city level,

PEK_U02 ─ creatively apply analysis results and studies from the literature of the subject to conceptual urban design,

Related to social competencies:

PEK_K01─ understand the need to discuss the identity of a landscape,PEK_K02 ─ work in a project team.

CURRICULUM CONTENT

Mode of teaching - lectures

Number of hours

Lec 1

Relationship between landscape architecture and urban design. Basic concepts. Contemporary trends in landscape architecture.

2

Lec2

Landscape interior and its elements. Positive and negative spaces. Rem Koolhas method.

2

Lec 3

Architectural-landscape units. Objectives of landscape creation and principles of its delimitation. Janusz Bogdanowski method.

2

Lec 4

Methods of landscape analysis.

2

Lec 5

Gestalt psychology. Landscape perception.

2

Lec 6

Basics of environmental psychology in landscape development.

2

Lec7

 1. Semantic meaning of landscape. Hierarchy of landscape elements. Depth and multiple layers of view.

2

Lec 8

Architecture of light. Night landscape and creation of a place with light. Illumination plans.

2

Lec 9

 1. Greenery in the city landscape. Contemporary trends in developing the natural system of the city.

2

Lec10

Environmental compensation and interpretation of biologically active areas. BAF.

2

Lec 11

Formal and functional naturalism in developing natural landscapes of the city. Biodiversity and the role of indigenous species of plants.

2

Lec 12

Street landscape. Spaces that accompany communication.

2

Lec 13

Virtual terrain models – location analysis of tall structures.

2

Lec 14

Polish school of landscape architecture. Concluding remarks

2

Lec 15

Final test

2
Total:

30Mode of teaching - project

Number of hours

Pr1

Scope of the project, course completion requirements, literature.
Discussion of topics for Project Assignment.

4

Pr2

Mental maps. Individual assignment, review, discussion -attempt to generalize the principles of remembering space.

4

Pr3

Impression paths. Individual assignment, review, discussion -attempt to generalize the principles of creating space.

4

Pr4

Magical places. Individual presentations, review, discussion -attempt to generalize the principles of remembering space. Discussion.

4

Pr5

Collaborative assignment: preliminary delimitation of landscape units and specification of the project area limits. Use of satellite photos. In-class assignment.

4

Pr6

Collaborative assignment: Virtual terrain model: landscape interiors, compositional view axes. Negative spaces. Critiques.

4

Pr7

Individual assignment: landscape interventions. Review of selected projects, critiques.

4

Pr8

Collaborative assignment: Virtual terrain model: Assessment of physiographic conditions. Review of selected projects, critiques.

4

Pr9

Individual assignment: environmental interventions. Green grid. Review of selected projects, critiques.

4

Pr10

Collaborative assignment: Virtual terrain model: landscape as a message. Analysis of photographs of the project area. Review of selected projects, critiques.

4

Pr11

Individual assignment: final landscape interventions. Critiques. Review of inspirations for projects.

4

Pr12

First submission of the project. Review of projects and discussion.

4

Pr13

Individual assignment: public space in the project area. Consultations. Review of inspirations for projects. Cont.

4

Pr14

Formulation of description and diagrams to explain the concept. Consultations. Review of inspirations for projects. Cont.

4

Pr15

Review of submitted work and final grade.

4
Total hours

60TEACHING TOOLS


 1. Expository lecture with multimedia presentation.

 2. Problem solving lecture with multimedia presentation.

 3. Site visit for project topic.

 4. Presentations of project (multimedia or traditional) – in front of class and in public.

 5. Interactive lecture and project

 6. Project workshop with discussions.

 7. Preparation of project on paper or in digital form.

 8. Individual meeting.


ASSESSMENT OF ACHIEVEMENT OF LEARNING OUTCOMES
Lecture

Assessment (F – formative (during the semester), S – summative (at the end of semester)

Number of learning outcome

Method of assessing the achievement of learning outcome

F4

PEK_W01, W02,

PEK_U01, U02Final test result


Project


Assessment (F – formative (during the semester), S – summative (at the end of semester)

Number of learning outcome

Method of assessing the achievement of learning outcome

F1

PEK_U01

PEK_K02Assessment of the analytical part of the project: scope of analysis, validity of conclusions, methods of calculating indices

F2

PEK_K01

PEK_K02Assessment of the quality of content and the aesthetics of presentations with results of work

F3

PEK_U02

PEK_K02
Assessment of compliance of the proposed strategy and planning provisions with:

 1. objectives of sustainable development

 2. conclusion of the analytical part

P

Weighted average:

(F1x0,3+F2x0,5+F3x0,2)


BASIC AND ADDITIONAL LITERATURE
basic literature:

[1] Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novák Z. 1979: Architektura krajobrazu, PWN, Warszawa – Kraków.

[2] Bőhm A., 2006, Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu: o czynniku kompozycji. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.

[3] Cieszewska A. (red.) Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu – możliwości i ograniczenia koncepcji, 2004, Wydawnictwo SGGW. Warszawa.

[4] Czyńska K. (2006), Metody kształtowania współczesnej sylwety miasta na przykładzie panoram Szczecina – wykorzystanie wirtualnych modeli miast w monitoringu i symulacji panoram, dysertacja doktorska, Politechnika Wrocławska, Wrocław.

[5] Dąbrowska-Budziłło K., 2002, Treść krajobrazu kulturowego w jego kształtowaniu i ochronie Politechnika Krakowska, Kraków.

[6] Drapella-Hermansdorfer A., 2005: Zieleń - woda - recykling przestrzeni: wybrane aspekty przyrodniczej rewitalizacji miast. Teka Kom. Architect Urb. Studia Krajobrazowe Tom 1, PAN, Lublin s. 35-43.

[7] Gawroński K., Hernik J., (red.) 2011, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako instrument kształtowania krajobrazów kulturowych. Doświadczenia polskie i międzynarodowe. Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz

[8] Haber Z., Urbański P. 2010, Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań.

[9] Korytarze ekologiczne w Małopolsce, 2005, Instytut Nauk o Środowisku UJ, Instytut Ochrony Przyrody PAN. Kraków.

[10] Marzęcki W., Czyńska K., Rubinowicz P. (2006), Wirtualny model miasta – analiza lokalizacji obiektów wysokich [w:] Nowa architektura w kontekście kulturowym miasta, Niezabitowski A., Żmudzińska-Nowak M. (red.), TaP, Gliwice, s. 110-117

[11] Marzęcki W., Czyńska K., Rubinowicz P. (2005), Studium kompozycyjne obszaru miasta (Szczecina) ze wskazaniem terenów dla zabudowy wysokiej, opracowanie planistyczne dla Gminy Miasta Szczecin, Urząd Miasta, Szczecin.

[12] Ozimek P., Tarko J., Łabędź P., 2010, Modele cyfrowej analizy krajobrazu bazujące na cyfrowych modelach terenu systemów informacji przestrzennej. Krajobraz a turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec. http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/turystyka/ozimek_p.pdf

[13] Pawłowska K., (red.) Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne. Politechnika Krakowska, Kraków.additional literature:

[1] Bőhm A. 1994: Landscape architecture Jej początki i rozwój, Politechnika Krakowska, Kraków. 1. [2] Drapella-Hermansdorfer A. (red.): Kształtowanie krajobrazu: idee, strategie, realizacje. Część I-III. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2005-7.

[3] Liro A., (red.) 1998, Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej Econet-Polska. Fundacja IUCN Poland.

[4] Przewoźniak A.,2005, Teoretyczne aspekty przyrodniczej rewitalizacji miast – ku metodologii zintegrowanej rewitalizacji urbanistyczno-przyrodniczej. Teka Komisji Arch Urb, Studia Krajobrazowe OL PAN, s. 25-34.

[5] Wejchert K., 1984, Elementy kompozycji urbanistycznej. Arkady, Warszawa.
Szponar A. 2003, Fizjografia urbanistyczna. PWN, Warszawa.


COURSE ADVISOR (NAME, SURNAME, E-MAIL)
Alina Drapella-Hermansdorfer, alina.drapella-hermansdorfer@pwr.wroc.pl

EQUIVALENCY MATRIX OF LEARNING OUTCOMES FOR COURSE

LANDSCAPE ARCHITECTURE IN AN URBAN CONTEXT

WITH THE LEARNING OUTCOMES FOR THE SPATIAL MANAGEMENT MAJOR

Course learning outcome

Relation of course outcome with learning outcomes formulated for the major

Course objectives

Curriculum content

No. of

teaching tool

PEK_W01 (knowledge)

K_W01, K_W02

C1, C2

Wy4 – Wy7

1,2,5

PEK_W02

K_W01, K_W02, K_W06, K_W08, K_W09, K_W12,

C1, C2

Wy1 – Wy7

1,2,5

PEK_U01 (skills)

K_U01, K_U02, K_U07, K_U12, K_U19

C2, C3

Pr2 – Pr9

3-6, 8

PEK_U02

K_U01, K_U07,K_U11, K_U12, K_U19, K_U23, K_U24

C2,C3

Pr9 – Pr12

7.8

PEK_K01 (competencies)

K_U09, K_K05

C3

Pr2 – Pr7

Pr10 – Pr133-7

PEK_K02

K_K03, K_K06

C3

Pr1 – Pr13

4,5,7
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna