Curriculum vitae dane personalnePobieranie 14.06 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar14.06 Kb.
Adrian Kamiński

Wybickiego 18

83-050 Kolbudy

Polska


Tel.: 048 601580682


CURRICULUM VITAE

Dane personalne
Imię, Nazwisko: Adrian Kaminski

Adres: Wybickiego 18

Miejscowość Kolbudy

Państwo: Polska

Narodowość: Polska

Urodzony: 07 Maj 1963

Tel: +48 601580682

E-mail: matphys@go2.plFormalne doświadczenie
1984 Dyplom maturalny w Centrum Kształcenia Mechaników i Elektryków w Gdańsku

1984 Ukończenie Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Gdańsku – tytuł technika

elektryka
1999 – 2003 Studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,

które zostają ukończone w okresie 2.5 roku (w czasie 2 razy krótszym

niż normalny okres takich studiów). Średnia uzyskanych ocen ze

wszystkich dyscyplin i przedmiotów: 4.8 przy skali 2÷5.

 1. Praca magisterska: “Zastosowanie Teorii Grup do Badania Widm Molekularnych”

na Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz jej obrona na maksymalną ocenę. 1. Tytuł Magistra Fizyki (MSc).
 1. Praca na Texas Christian University w charakterze nauczyciela fizyki w ramach

realizacji doktoratu
2004– 2009 Praca doktorska na Wydziale Fizyki Instytutu Fizyki w Poznaniu:

Metoda opisu drgań molekularnych i jej zastosowania do badań

wybranych układów molekularnych.
2011 Tytuł Doktora Nauk Fizycznych (PhD)


Praca i doświadczenie zawodowe
1996 – 2004 Praca w charakterze nauczyciela fizyki, matematyki i chemii w „Science

School”, Liceum Autonomiczne.


2004 Praca w charakterze nauczyciela fizyki i astronomii na Texas Christian

University, Texas, USA i jednocześnie praca nad doktoratem.


2004 – 2010 Praca w charakterze nauczyciela fizyki, matematyki i chemii w „Science

School”, Liceum Autonomiczne.
 1. – 2007 Udział w seminariach i wykładach Studiów Doktoranckich w Instytucie

Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2007 – 2009 Praca w charakterze nauczyciela fizyki i matematyki w II LO w Gdańsku

Wiedza informatyczna
Systemy operacyjne: DOS, WINDOWS, LINUX;

Języki programowania: PASCAL, C, C+;

Programy “Office”: WORD, ACCESS, FRONT PAGE, EXELL;

Programy animacyjne: 3 D STUDIO MAX, 3D FFT;

Programy symulacji molekularnych: GABEDIT, TURBOMOLE;

Programy matematyczne: MATHEMATICA, MICROSOFT EQUASIONSJęzyki obce
Angielski – biegle, w tym naukowo – techniczny.

Włoski – biegle , w tym naukowo – techniczny.

Hiszpański – w stopniu dobrym.
Możliwości nauczania ( w tym po angielsku i/lub włosku)
Fizyka

Matematyka

Chemia

ElektrotechnikaAstronomia

Członkostwo w naukowych stowarzyszeniach
Polskie Towarzystwo Fizyczne

Polskie Towarzystwo MatematycznePolskie Towarzystwo Astronomiczne

Publikacje • T.Bancewicz, A.Kamiński, „The intensity of collision – induced wings of isotropic Raman scattering”, J. Mol.Liquids, 124, 21–24, (2009)
 • T.Bancewicz, A.Kamiński, „The  geometrical  model  for  obtaining  the  D3h 
  group’s characters  of   irreducible representation  and  symmetry  types”,

Chem.Ed.J , Vol. 12, No 1, (2009)


 • T.Bancewicz, A.Kamiński, „The  visual derivation  of characters for irreducible representations of  D6h  group”, Chem.Ed.J , Vol. 13, No 2, (2010)
 • A.Kamiński, „Drgania normalne cząsteczek i ich oscylacyjna aktywność”, Moja Fizyka, 16, (2007)
 • A.Kamiński, „Symetria cząsteczki a aktywność widmowa jej drgań”, Fizyka w Szkole, 2, 8–15, (2008)
 • A.Kamiński, „Rozpraszanie Ramana. Drgania i widmo rozpraszania dla

cząsteczek o strukturze czworokątnej typu tetrametylocyklobutanu”,

Fizyka w Szkole, (2009)


 • A. Kamiński, „Spektroskopia Ramana – drgania i widmo rozpraszania”,

Moja Fizyka, 22, (2009)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna