Część I – historia I kultura krajów anglojęzycznych Zadanie 1



Pobieranie 25.67 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar25.67 Kb.



Część I – historia i kultura krajów anglojęzycznych
Zadanie 1.

Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zakreślając literę a, b lub c. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. Przenieś odpowiedzi na kartę odpowiedzi.


 1. The national symbol of the USA is:

  1. Donkey,

  2. Bald eagle,

  3. Elephant.

 2. Adams John was .................... US President.

  1. the first,

  2. the second,

  3. the third.

 3. The United States of America consists of:

  1. 49 states,

  2. 50 states,

  3. 51 states.

 4. Basketball – the popular indoor sport was invented in:

  1. the USA,

  2. Australia,

  3. England.

 5. The capital city of Northern Ireland is:

  1. Dublin,

  2. Cardiff,

  3. Belfast.

 6. The highest mountain in Britain is:

  1. Rushmore Mount,

  2. Ben Nevis,

  3. Scafell Pike.

 7. A Big Apple is a popular name for:

  1. Los Angeles,

  2. Detroit,

  3. New York.

 8. What is the official home of the British royal family?

  1. Holyrood Palace,

  2. Rogal Ascot,

  3. Buckingham Palace.

 9. Britain’s oldest university is:

  1. Cambridge,

  2. Oxford,

  3. London University.

 10. Windy City is the popular name of:

  1. Chicago,

  2. Phoenix,

  3. Atlanta.

 11. Columbus Day - an American public holiday is held on to honour Christopher Columbus on:

  1. September 2

  2. October 12,

  3. December 2.

 12. The Welsh name for Wales is:

  1. Cymru,

  2. Cumbria,

  3. Bumberland.

 13. The place which holds the US's gold bullion is called:

  1. Fort Sumter,

  2. Fort Knox

  3. Wall Street.

 14. The ship that took a group of English settlers to Plymouth, Massachusetts in the US in 1620 was:

  1. Mayflower,

  2. Queen Elizabeth,

  3. Queen Mary.

 15. The longest river in the US is:

  1. Mississippi,

  2. Yukon,

  3. Missouri.

 16. The emblem of Ireland (Northern Ireland) is:

  1. Leek,

  2. Rose,

  3. Shamrock.

 17. The national flag of Great Britain is called:

  1. Old Glory,

  2. Union Jack,

  3. Union Square.

 18. What was the world’s first national park created in 1872?

  1. Snowdonia National Park,

  2. Yosemite National Park,

  3. Yellowstone National Park.

 19. What is the name of King Arthur's sword?

  1. Excalibur,

  2. Excavator,

  3. Exchequer.

 20. What is the biggest American state?

  1. Texas,

  2. Alaska,

  3. California.



Zadanie 2.

Przyporządkuj nazwiska reżyserów do tytułów filmów lub nazwiska autorów do odpowiednich książek. Dwa tytuły zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej postaci. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. Przenieś odpowiedzi na kartę odpowiedzi.



 1. Mell Gibson 1. „The Adventures of Tom Sawyer”

 2. Emily Bronte 2. “Robin Hood”

 3. Jonathan Swift 3. “Wuthering Heights”

 4. Mark Twain 4. “Braveheart”

 5. John Birkin, John Howard Davies, Paul Weiland 5. „The Lord of the Rings”

6. „Mr. Bean”

7. „Gulliver’s Travels”




Zadanie 3.

Uzupełnij zdania wpisując brakujące informacje. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. Przenieś odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
1. Hadrian’s Wall was built by .....
2. The capital of Australia is .....
3. The place where the US president lives is called .....
4. The name of one of the most famous public schools in England is .....
5. The Niagara Falls are a popular tourist spot in .....(country)
6. During the World War II the president of the USA was ....
7. Chicago is situated at the Lake ......
8. When you are in ..........(city) you can visit the Millennium Dome.
9. Industrial Revolution took place in ..........(country, century)
10. The Stars and Stripes is the name of ..........
11. The name of a mountain in South Dakota with the faces of four American presidents is
12. The King is a popular name of ……………………………………..
13. The abbreviation BBC stands for ..........
14. The people who came to America from Europe in search for religious freedom and later founded the USA are called ...........
15. Queen ...............(name) was the first Protestant queen and a daughter of Henry VIII; she reigned from 1558 to 1603.
16. The currency of Ireland is ..........
17. The most famous football stadium in London is ..........
18. The British Parliament consists of two houses: the House of ......and the House of ...
19. The Times, The Daily Telegraph, The Independent, Daily Mirror are popular newspapers in .......... (country).
20. ............. (name) is a famous clock in the tower of the Houses of Parliament in London.


Zadanie 4.

Zdecyduj, czy poniższe zdania są zgodne z prawdą, czy nie. Wpisz znak X w odpowiednim miejscu w kolumnie true (T) lub false (F).

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. Przenieś odpowiedzi na kartę odpowiedzi.


 1. Arnold Schwartzeneger jest gubernatorem Kalifornii - stanu w USA.

 2. Angielski i Hiszpański to języki obowiązujące w USA.

 3. USA graniczy na lądzie z trzema następującymi państwami: Meksyk, Kanada, Alaska.

 4. Kanał La Manche to inna nazwa English Channel.

 5. Cheshire Cat to postać z bajki „Kot w butach”.

 6. Australia to największa wyspa.

 7. Kangur i struś to zwierzęta występujące na godle Australii.

 8. Daffodil to symbol Walii.

 9. Sydney jest stolicą Australii.

 10. Henryk VIII miał 6 żon.



Zadanie 5.

Odpowiedz na poniższe pytania. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. Przenieś odpowiedzi na kartę odpowiedzi.


 1. Jak nazywa się najwyższy szczyt Stanów Zjednoczonych?   

 2. Jaki jest tytuł amerykańskiego hymnu?

 3. Czym jest Mur Hadriana?

 4. Od jakiego ludu pochodzą Szkoci?

 5. Gdzie znajduje się Golden Gate Bridge?

 6. Co w języku Szkotów oznacza „loch”?

 7. Podaj nazwę brytyjskiej dyscypliny sportu w której zawodnicy jeżdżą konno i uderzają w piłkę?

 8. Który amerykański prezydent zginął w zamachu w teatrze?

 9. Jak nazywa się szkocka krata?

 10. Jak brzmi nazwa obecnie rządzącego rodu brytyjskiego?

 11. Co oznacza skrót IRA?

 12. Jaki był pierwszy hit grupy The Beatles?

 13. Co to jest Ayers Rock?

 14. Jak nazywa się stan, który w przeszłości należał do Rosji?

 15. Gdzie znajduje się filmowa dzielnica Hollywood?


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna