Czas prezentacji: 15 min Czas na dyskusję: 15 minPobieranie 64.82 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar64.82 Kb.
Seminaria Doktoranckie

Rok akademicki 2015/2016


Czas prezentacji: 15 min

Czas na dyskusję: 15 min
Obecność na wszystkich seminariach jest obowiązkowa.

Każdy Doktorant przygotowuje prezentację wyników badań wykonanych od ostatniego swojego wystąpienia na seminarium. Najpóźniej 10 dni przed wyznaczonym terminem seminarium obowiązkowe jest przesłanie w formie elektronicznej szczegółowego streszczenia seminarium. Streszczenie powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu Studiów Doktoranckich. Sporządzenie streszczenia w takiej formie jest jednoznaczne ze sporządzeniem I części sprawozdania rocznego pt.:”Realizacja projektu badawczego”. Osoby chętne mogą jednocześnie wypełnić Część II i III sprawozdania według wzoru, tym samym wywiązując się z obowiązku złożenia rocznego sprawozdania (opcja zalecana). Jednak zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich termin złożenie kompletnego rocznego sprawozdania upływa z dniem 30 czerwca. Część II i III oraz ewentualnie uzupełniona po seminarium część I mogą wiec zostać dostarczone w terminie późniejszym, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca.Kryteria oceny Państwa prezentacji znajdują się w Formularzu dostępnym na stronie internetowej w zakładce „Informacje dla doktorantów – seminaria doktoranckie”.

Seminarium I : 18 maja 2016, Sala Rady Naukowej, ul. Marymoncka 99/103

L.p.

Doktorant

Opiekun naukowy

Rok studiów

Godz.

1.

Mgr Filip Ambrożkiewicz

Prof. dr hab. Jerzy Ostrowski

IV

9.00 - 9.30

2.

Lek. Anna Chaber-Ciopińska

Prof. dr hab. Jarosław Reguła

IV

9.30 - 10.00

3.

Mgr Małgorzata Pisera

Prof. dr hab. Jarosław Reguła

IV

10.00 - 10.30

4.

Lek. Sebastian Piotrowicz

Prof. dr hab. Andrzej Borówka

IV

10.30 - 11.00

Przerwa: 11.00- 11.15

5.

Lek. Łukasz Kołodziejski

Dr hab. Iwona Grabska-Liberek

IV

11.15 -11.45

6.

Lek. Urszula Stachowska

Dr hab. Iwona Grabska-Liberek

III

11.45 -12.15

7.

Mgr Joanna Misiorowska

Prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński

III

12.15 -12.45Seminarium II : 30 maja 2016, Sala Rady Naukowej, ul. Marymoncka 99/103

L.p.

Doktorant

Opiekun naukowy

Rok studiów

Godz.

1.

Lek. Marcin Błoński

Prof. dr hab. Stanisław Pomianowski

III

9.00 - 9.30

2.

Lek. Bartosz Horosz

Prof. dr hab. Michał Pirożyński

III

9.30 - 10.00

3.

Mgr Anna Gajos-Draus

Prof. dr hab. Andrzej Beręsewicz

III

10.00 - 10.30

4.

Mgr Joanna Kołodziejczyk

Dr hab. Urszula Mackiewicz

III

10.30 - 11.00

Przerwa: 11.00- 11.15

5.

Lek. Michał Kretowicz

Prof. dr hab. Romuald Dębski

III

11.15 -11.45

6.

Mgr Elżbieta Sokół

Dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

III

11.45 -12.15

7.

Lek. Paulina Przybysz

Prof. dr hab. Teresa Jackowska

I

12.15 -12.45

Seminarium III : 06 czerwca 2016, Sala Rady Naukowej, ul. Marymoncka 99/103

L.p.

Doktorant

Opiekun naukowy

Rok studiów

Godz.

1.

Lek. Dagmara Gralak-Łachowska

Dr hab. Sebastian Stec

II

9.00 - 9.30

2.

Lek. Paweł Jaworski

Prof. dr hab. Wiesław Tarnowski

II

9.30 - 10.00

3.

Mgr Aleksandra Paterek

Dr hab. Michał Mączewski

II

10.00 - 10.30

4.

Lek. Magdalena Potembska-Eberhart

Dr hab. Bartłomiej Noszczyk

II

10.30 - 11.00

Przerwa: 11.00- 11.15

5.

Lek. Mieszko Kozikowski

Prof. dr hab. Andrzej Borówka

II

11.15 -11.45

6.

Lek. Jan Powroźnik

Prof. dr hab. Andrzej Borówka

II

11.45 -12.15


Seminarium IV : 15 czerwca 2016, Sala Rady Naukowej, ul. Marymoncka 99/103

L.p.

Doktorant

Opiekun naukowy

Rok studiów

Godz.

1.

Mgr Dorota Walkiewicz

Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka

II

9.00 - 9.30

2.

Mgr Katarzyna Rodzik

Dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

II

9.30 - 10.00

3.

Mgr Magdalena Cybulska

Prof. dr hab. Jerzy Ostrowski

II

10.00 - 10.30

4.

Mgr Aleksandra Grochowska

Prof. dr hab. Jerzy Ostrowski

I

10.30 - 11.00

Przerwa: 11.00- 11.15

5.

Lek. Anna Dobosiewicz

Prof. dr hab. Adam Torbicki

I

11.15 -11.45

6.

Lek. Michał Piłka

Prof. dr hab. Adam Torbicki

I

11.45 -12.15Seminarium IV : 17 czerwca 2016, Sala Rady Naukowej, ul. Marymoncka 99/103

L.p.

Doktorant

Opiekun naukowy

Rok studiów

Godz.

1.

Lek. Władysław Januszewicz

Prof. dr hab. Jarosław Reguła

I

9.00 - 9.30

2.

Mgr Paulina Wieszczy

Prof. dr hab. Jarosław Reguła

I

9.30 - 10.00

3.

Lek. Robert Jędra

Prof. dr hab. Romuald Dębski

I

10.00 - 10.30

4.

Lek. Joanna Barankiewicz

Prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda

I

10.30 - 11.00

Przerwa: 11.00- 11.15

5.

Mgr Paulina Kołodziej

Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka
11.15 -11.45

6.

Lek. Kamil Kołodziejczyk

Prof. dr hab. Jarosław Czubak

I

11.45 -12.15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna