Czasopisma polskie w 2013 rPobieranie 46.13 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar46.13 Kb.
Czasopisma polskie w 2013 r.
* - oznacza czasopisma dostarczane z opóźnieniem
ABC Jakości. Akredytacja-Badania-Certyfikacja

Acta Biochimica Polonica

Acta Energetica: kwartalnik naukowy Elektroenergetyków

Acta Geologica Polonica

Acta of Bioengineering and Biomechanics*

Advances in Electronics and Telecommunications*

Advances in Manufacturing Science and Technology*

Aktualne Problemy Biomechaniki / Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Biomedycznej. Katedra Biomechatroniki

Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej*

Analityka:nauka,praktyka

Annales Polonici Mathematici

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna

Applicationes Mathematicae

Architecture Civil Engineering Enviroment

Architectus*

Architektura i Biznes

Architektura Krajobrazu*

Architektura. Murator

Archive of Mechanical Engineering - Archiwum Budowy Maszyn

Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej*

Archives of Control Sciences Polish Academy of Sciences*

Archives of Electrical Engineering

Archives of Energetics - Archiwum Energetyki

Archives of Environmental Protection - Archiwum Ochrony Środowiska

Archives of Foundry Engineering

Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics*

Archives of Materials Science and Engineering

Archives of Mechanics - Archiwum Mechaniki Stosowanej

Archives of Metallurgy and Materials

Archives of Mining Sciences - Archiwum Górnictwa

Archives of Thermodynamics

Archives of Transport System Telematics

Archivolta

Archivum Combustionis*

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej*

Archiwum Spalania*

Atest. Ochrona Pracy

Audio Video

Aura. Ochrona Środowiska

Auto Świat

Autoportret: pismo o dobrej przestrzeni
Bank i Kredyt

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. WUG

Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka

Biblioteka. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu*

Bibliotekarz

Bibliotheca Nostra*

Biocybernetics and Biomedical Engineering

Biotechnologia

Biuletyn Automatyki

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytut Transportu Samochodowego)*

Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Biuletyn IPN

Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego*

Biuletyn Politechniki Śląskiej

Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów

Biuletyn Urzędu Patentowego

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Biuletyn. PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju*

Budownictwo Górnicze i Tunelowe

Budownictwo i Architektura. Politechnika Lubelska. Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej*

Budownictwo Monolityczne: realizacje, technologie, sprzęt, materiały

Budownictwo. Technologie. Architektura

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
Cement Wapno Beton

Charaktery

Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Chemik


CHIP. Magazyn Komputerowy

Chłodnictwo

Chłodnictwo i Klimatyzacja*

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja

Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences*

Control and Cybernetics*

Cuprum: czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud

Czas Informacji

Czysta Energia
Dachy: materiały, konstrukcje, technologie

Demonstratio Mathematica. Politechnika Warszawska

Diagnostyka

Digital Foto Video

Dozór Techniczny

Drogi i Mosty

Drogi : budownictwo infrastrukturalne

Drogownictwo

Dziennik Gazeta Prawna

Dziennik Zachodni

Ecological Chemistry and Engineering - Chemia i Inżynieria Ekologiczna-A*

Ecological Chemistry and Engineering - Chemia i Inżynieria Ekologiczna-S*

E-informatica*

Ekologia i Technika

Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstwa*

Ekonomista

Eksploatacja i Niezawodność. Maintenance and Reliability

Elastomery

Elektro.Info

Elektroinstalator

Elektronik

Elektronika dla Wszystkich

Elektronika Praktyczna

Elektronika. Konstrukcje, Technologie, Zastosowania

Elektryka. Kwartalnik Prace Naukowe Politechniki Śląskiej*

Energetyka

Energia dla Przemysłu

Energia dla Przemysłu

Energia i Budynek

Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów

Engineering Transactions*
Facility Manager

Fasciculi Mathematici*

Folia Philosophica - Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach*

Focus


Forum Akademickie

Forum Eksploatatora

Foundations of Civil and Environmental Engineering*

Foundations of Computing and Decision Sciences*

Foundations of Management

Fundamenta Informaticae

Fundamenta Mathematicae
Gaz Woda i Technika Sanitarna

Gazeta Bankowa

Gazeta Wyborcza

Geochronometria

Geodeta. Miesięcznik Geoinformacyjny

Geoinformatica Polonica

Geoinżynieria. Drogi Mosty Tunele

Geologos

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Gospodarka Materiałowa. GUS*

Gospodarka Paliwowo - Energetyczna. GUS*

Gospodarka Surowcami Mineralnymi

Gospodarka Wodna

Górnictwo i Geologia. Kwartalnik Politechnika Śląska

Górnictwo Odkrywkowe
HIP - Hydraulika i Pneumatyka

Humanizacja Pracy. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Hutnik + Wiadomości Hutnicze
Infrastruktura Transportu*

INSTAL Czasopismo Recenzowane

Instalacje

International Journal of Electronics and Telecommunications

Inżynier Budownictwa

Inżynieria Bezwykopowa

Inżynieria Biomedyczna. Acta Bio-Optica et Informatica Medica

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Inżynieria i Budownictwo

Inżynieria i Ochrona Środowiska. Engineering and Protection of Environment*

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Powierzchni - Surface Engineering

Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały*
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering*

Journal of Applied Computer Science

Journal of Ecology and Health

Journal of Kones Powertrain and Transport*

Journal of Mathematics and Applications. Politechnika Rzeszowska*

Journal of Telecommunications and Information Technology

Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Karbo

Kruszywa. Produkcja, Transport, Zastosowanie

Kompozyty. Composites

Kontynenty

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki


LAB: laboratoria, aparatura, badania

Laboratorium

Logistyka

Logistyka a Jakość


Machine Dynamics Research*

Magazyn Autostrady

Magazyn Ex. Bezpieczeństwo w Strefach Zagrożonych Wybuchem*

Mały Rocznik Statystyczny GUS

Marketing i Rynek

Marketing w Praktyce

Maszyny Górnicze

Maszyny, Technologie, Materiały - Technika Zagraniczna

Materials Science

Materiały Budowlane

Materiały Ceramiczne

Materiały Elektroniczne

Mazowsze. Studia Regionalne

Mechanik

Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa

Metrologia. Biuletyn Głównego Urzędu Miar

Metrology and Measurement Systems

Modelling and Optimization of Physical Systems

Modelowanie Inżynierskie. Politechnika Śląska

Mosty


Motovoyager

Murator
Nafta Gaz

Napędy i Sterowanie

Nasz Dziennik

National Geographic Polska

National Geographic Polska

Nauka

Nauka i Szkolnictwo Wyższe*Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój*

Nawierzchnie Asfaltowe

Net World

New Scientist

Newsweek Polska

Nieruchomości. Prawo, Podatki, Praktyka

Notes Konserwatorski

Nowa Geodezja w Praktyce

Nowe Życie Gospodarcze

Nowiny Gliwickie

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Nowości w Światowej Literaturze Górniczej*

Nowy Przemysł

Nukleonika


Obróbka Plastyczna Metali

Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów

Ochrona Przeciwpożarowa

Ochrona Przed Korozją

Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska. Environment. Seria: Informacje i Opracowania Statystyczne. GUS

Ochrona Zabytków*

Odpady i Środowisko

Odpady Komunalne

Ogrody: ogródki, zieleńce

Okno: drzwi i bramy

Opakowanie

Operations Research and Decisions*

Optica Applicata*

Organizacja i Kierowanie*

Organizacja i Zarządzanie


Paliwa Płynne

PAR. Pomiary. Automatyka. Robotyka

PC World

Personel i Zarządzanie

Perspektywy Europejskie

Physicohemical Problems of Mineral Processing

Pismo PG. Pismo Pracowników i Studentów Politechniki Gdańskiej

Pneumatyka

Pod Kontrolą. Automatyka i Pomiary

Pojazdy Szynowe

Polimery

Polish Journal of Applied Chemistry*

Polish Journal of Chemical Technology

Polish Journal of Environmental Studies

Polityka

Polityka Energetyczna*

Polska Bibliografia Bibliologiczna*

Polska Energetyka Słoneczna*

Polski Instalator

Polskie Drogi

Pomiary. Automatyka. Kontrola

Pompy. Pompownie

Poradnik Bibliotekarza

Poradnik Gazety Prawnej

Postępy Fizyki

Postępy Techniki Jądrowej*

Poznaj Swój Kraj

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Praca Zdrowie Bezpieczeństwo

Prace Instytutu Bibliograficznego

Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Prace Instytutu Elektrotechniki

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza

Prace Instytutu Odlewnictwa

Prace Instytutu Techniki Budowlanej. Kwartalnik

Prace Instytutu Technologii Elektronowej

Prace Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania seria: zeszyty naukowe

Prace IPI PAN. Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Prace IPPT. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Prace Komisji Nauk Ceramicznych. Polski Biuletyn Ceramiczny.

Prace Naukowe GIG

Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko*

Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej seria: Monografie*

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Seria Studia i Materiały*

Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN*

Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Seria Monografie

Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej seria: Studia i Materiały*

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Seria Monografie*

Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Seria Konferencje*

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria Architektura*

Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej*

Prace Naukowe. Politechnika Warszawska. Budownictwo*

Prace Naukowe. Politechnika Warszawska. Chemia*

Prace Naukowe. Politechnika Warszawska. Elektronika

Prace Naukowe. Politechnika Warszawska. Elektryka*

Prace Naukowe. Politechnika Warszawska. Fizyka*

Prace Naukowe. Politechnika Warszawska. Geodezja

Prace Naukowe. Politechnika Warszawska. Inżynieria Materiałowa

Prace Naukowe. Politechnika Warszawska. Inżynieria Środowiska*

Prace Naukowe. Politechnika Warszawska. Mechanika

Prace Naukowe. Politechnika Warszawska. Transport

Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych

Prace Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji*

Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej*

Prawo Europejskie w Praktyce

Problemy Eksploatacji

Problemy Jakości

Problemy Techniki Uzbrojenia*

Problemy Transportu. Politechnika Śląska

Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej

Przegląd Biblioteczny

Przegląd Budowlany

Przegląd Dokumentacyjny GIG

Przegląd Elektrotechniczny

Przegląd Energetyczny

Przegląd Europejski

Przegląd Geodezyjny

Przegląd Geofizyczny*

Przegląd Geologiczny

Przegląd Górniczy .

Przegląd Komunalny

Przegląd Komunikacyjny

Przegląd Lotniczy. Aviation Revue.

Przegląd Mechaniczny

Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Przegląd Odlewnictwa

Przegląd Organizacji

Przegląd Papierniczy

Przegląd Spawalnictwa

Przegląd Statystyczny*

Przegląd Techniczny

Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne

Przegląd Włókienniczy

Przemysł Chemiczny

Przemysł Spożywczy

PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej*

Puls Biznesu


Ratownictwo Górnicze

Recycling

Renowacje i Zabytki

Reports on Mathematical Physics

Rocznik Biblioteki Narodowej

Rocznik Muzeum w Gliwicach*

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik Statystyczny Pracy. GUS*

Rocznik Statystyczny Przemysłu. GUS*

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. GUS

Rocznik Statystyczny Województw. GUS

Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego. GUS

Rocznik Statystyki Międzynarodowej. GUS*

Rocznik. Ochrona Środowiska

Roczniki Biblioteczne*

Rower Tour

Rozprawy Monografie. AGH Kraków

Rudy i Metale Nieżelazne

Rynek Energii

Rynek Instalacyjny

Rzeczpospolita
Scientific Bulletin. Technical University of Łódź. Physics*

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance*

Skrzydlata Polska

Służba Pracownicza

Służby Utrzymania Ruchu

Spotkanie z Zabytkiem. Monografia*

Sprawy Międzynarodowe

Stal. Metale i Nowe Technologie*

Studia Informatica

Studia z Automatyki i Informatyki*

Systems Science*

Systems: Journal of Transdisciplinary Systems Sciences*

Systemy Alarmowe

Systemy Instalacyjne

Szkło i Ceramika

Szkoły Wyższe i ich Finansowanie... GUS*

Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe. Biuletyn Naukowo-Techniczny

Śląskie Wiadomości Elektryczne

Środowisko

Środowisko i Rozwój

Świat Kamienia

Świat Nauki

Świat Nieruchomości

Świat Radio

Świat Szkła

TASK Quarterly: Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdańsk*

Tatry

Technika Chłodnicza i KlimatyzacyjnaTechnika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój

Technologia i Automatyzacja Montażu

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne*

Theoretical and Applied Informatics*

Transactions of the Institute of Fluid - Flow Machinery*

Transport Miejski i Regionalny

Tribologia

TSL biznes: miesięcznik informacyjny branży

TTS Technika Transportu Szynowego

Tygodnik Lisickiego „Do Rzeczy”

Tygodnik Powszechny

Tygodnik Powszechny

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność


Uważam Rze. Historia

Uważam Rze. Inaczej pisane


W Sieci - Tygonik

Warstwy Dachy Ściany

Wiadomości Chemiczne

Wiadomości Elektrotechniczne

Wiadomości Górnicze

Wiadomości Naftowe i Gazownicze

Wiadomości Statystyczne

Wiadomości Urzędu Patentowego

Wiedza i Życie

Woda i Ścieki. Prawny Serwis Informacyjno-Doradczy*

Wodociągi - Kanalizacja

Wokół Płytek Ceramicznych

Wprost

Wspólne Sprawy


Zagadnienia Informacji Naukowej

Zagadnienia Naukoznawstwa

Zamówienia Publiczne. Doradca

Zarządzanie Jakością*

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zawód Architekt

Zeszyty Gliwickie*

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka*

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy*

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzania

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia*

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne*

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika*

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika*

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing*

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Architektura*

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Matematyka Stosowana

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport

Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach*

Zeszyty Naukowe. Politechnika Łódzka. Budownictwo

Zeszyty Naukowe. Politechnika Łódzka. Elektryka*

Zeszyty Naukowe. Politechnika Łódzka. Organizacja i Zarządzanie*

Zeszyty Naukowe. Politechnika Łódzka. Rozprawy Naukowe

Zeszyty Naukowe. Politechnika Opolska. Elektryka*

Zeszyty Naukowe. Politechnika Opolska. Inżynieria Środowiska*

Zeszyty Naukowe. Politechnika Opolska. Mechanika*

Zeszyty Naukowe. Politechnika Opolska. Własność Intelektualna*

Zeszyty Naukowo - Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Seria Materiały Konferencyjne*

Zeszyty Problemowe. Maszyny Elektryczne

Zieleń Miejska

ZwierciadłoŻagle


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna