Czasowniki złOŻone



Pobieranie 5.23 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar5.23 Kb.
CZASOWNIKI ZŁOŻONE
Czasowniki nierozdzielne ZŁOŻONE
Nierozdzielnie złożone są czasowniki z przedrostkami:

be-, ge-, emp-, ent-, er-, miss-, ver-, zer-
Czasowniki te odmieniają się tak samo, jak czasowniki pojedyncze. W imiesłowie czasu przeszłego (Partizip II) nie mają one przedrostka ge-.
Czasowniki rozdzielne ZŁOŻONE
Przedrostki wchodzące w skład czasowników rozdzielnych:

ab-, an-, auf-, aus-, ein-, fort-, her-, hin-, nach-, statt-, teil-, vor-, weg-, zu-, züruck-, zusammen-.
W zdaniach głównych, w których czasownik rozdzielny występuje w czasie teraźniejszym lub przeszłym Imperfekt oraz w trybie rozkazującym, przedrostek oddziela się od czasownika i przesuwa się na koniec zdania:

Wer macht die Tür zu? (Kto zamknie drzwi?)

Gib mir das Buch zurück! (Zwróć mi tę książkę!)
W imiesłowie czasu przeszłego (Partizip II) przedrostek ge- występuje między przedrostkiem a czasownikiem. W zdaniu bezokolicznikowym zu występuje między przedrostkiem a czasownikiem:

Er hat nicht die Absicht, das Buch zurückzugeben. (On nie ma zamiaru zwracać książki.)


W zdaniach pobocznych przedrostki nie oddzielają się:

Sie sagt, dass sie auch am Kongress teilnimmt. (Ona mówi, że też weźmie udział w kongresie.)


Czasowniki złożone z dwóch czasowników
Pierwszy z takich czasowników zachowuje się tak, jak przedrostek przy czasownikach złożonych rozdzielnie, natomiast drugi czasownik odmienia się. Do takich czasowników należą: kennen lernen (poznać), stehen bleiben (zatrzymać się), spazieren gehen (iść na spacer, spacerować) itp.

Ich gehe im Park spazieren.



Ich bin spazieren gegangen.

Möchtest du mit mir spazieren gehen?


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna