Czesław Miłosz zestawienie bibliograficzne Wrocław 2011 Czesław MiłoszPobieranie 128.92 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar128.92 Kb.Czesław Miłosz - zestawienie bibliograficzne

 

Wrocław 2011


Czesław Miłosz
Wybitny polski poeta, prawnik, dyplomata, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz - urodził się 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach na Litwie. Jego matką była Weronika
z Kunatów, ojcem Aleksander Miłosz - inżynier drogowy, budowniczy mostów. Czesław Miłosz wraz z rodzicami podróżował po Rosji (1913-1918) w związku z powołaniem ojca
do armii carskiej. W 1921 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie. Po maturze podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.
Na studiach Czesław Miłosz związał się z grupą poetycką „Żagary”. Współredagował pismo literackie o tej samej nazwie. Debiutował w 1930 roku utworami „Kompozycja” i „Podróż”
w czasopiśmie „Alma Mater Vilnensis”.

W 1931 roku Czesław Miłosz wyjechał do Paryża, gdzie spotkał kuzyna Oskara Miłosza - dramaturga francuskiego, który zrobił na poecie duże wrażenie. Po powrocie podjął pracę


w rozgłośni wileńskiej Polskiego Radia. W 1934 roku otrzymał nagrodę wileńskiego oddziału Związku Literatów za twórczość poetycką. W 1937 przeniósł się do Warszawy. Rok później ukazał się pierwszy utwór Czesława Miłosza w języku obcym – „Pieśń” w przekładzie Oskara Miłosza we francuskim piśmie „Cahiers du Sud”.

W 1941 roku Czesław Miłosz został zatrudniony jako woźny w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki tej posadzie miał nieograniczony dostęp do księgozbioru. Publikował wtedy teksty oryginalne i przekłady w podziemnych wydawnictwach.

Po upadku powstania warszawskiego Czesław Miłosz schronił się w Janisławicach, następnie przebywał w domu Jerzego Turowicza w Goszycach pod Krakowem.

Od 1945 roku Czesław Miłosz pracował jako radca kulturalny polskich przedstawicielstw


w Stanach Zjednoczonych i Francji. Od 1951 roku przebywał na emigracji. Początkowo mieszkał pod Paryżem w Maison Laffite, od 1961 roku w Berkeley w Kalifornii, gdzie objął katedrę jako profesor języków i literatur słowiańskich na Uniwersytecie Kalifornijskim i był profesorem Uniwersytetu Harvarda.

W 1980 roku Czesław Miłosz otrzymał literacką nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Rok później po raz pierwszy od wielu lat poeta odwiedził Polskę. Kiedy przyjeżdżał do kraju, mieszkał w Krakowie, gdzie w końcu osiadł na stałe. W 1993 powrócił do kraju.


Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, kawaler Orderu Orła Białego.

Czesław Miłosz zmarł 14 sierpnia 2004 w Krakowie, przeżywszy 93 lata. Został pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce.

 
Wstęp
Z okazji 100 rocznicy urodzin poety i jego zasług dla kultury, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował noblistę i ogłosił rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza.

Rok Miłosza świętowany jest na Litwie w USA, we Francji, w Chinach, Indiach, Izraelu, Rosji


i w innych krajach. W Polsce najważniejszym punktem obchodów Roku Miłosza będzie druga edycja Festiwalu Literatury im. Czesława Miłosza, który odbędzie się w Krakowie od 9 do 15 maja 2011r.
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu przygotowała harmonogram działań i spotkań
z czytelnikami na temat życia i twórczość Czesława Miłosza:


  • Filia nr 1, ul. Sztabowa w ramach Czytelniczego Klubu Seniora organizuje w dniu 

10.05.2011r. o godz. 10.00 panel dyskusyjny poświęcony Czesławowi Miłoszowi.

  • Filia nr 58 - Mediateka, pl. Teatralny w dniach od 11.05.-15.05.2011r. zaprasza na
    Festiwal Czesława Miłosza.

  • Opublikowanie na stronie www.biblioteka.wroc.pl bibliografii Czesława Miłosza podmiotowo-przedmiotowej publikacji, dostępnych w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

Zebrany materiał podzielono na 2 części. W I części zarejestrowano dokumenty, których twórcą bądź współtwórcą jest Czesław Miłosz, zaś w II dokumenty o nim samym.

Pozycje bibliograficzne w I części to przede wszystkim książki, a także dokumenty dźwiękowe, w tym audiobooki, które uporządkowano działowo, tj.: Eseje, Listy, Proza, Poezja, Wykłady oraz Wywiady przeprowadzone z Czesławem Miłoszem. W ostatnich dwóch działach: Autor przekładu, Autor przedmowy, wstępu - zarejestrowano publikacje, w których Czesław Miłosz jest jednym ze współtwórców, tj. autorem rozdziałów, bądź fragmentów większej całości. W obrębie działów pozycje bibliograficzne uszeregowano alfabetycznie.

Opis bibliograficzny uzupełniono informacją o dostępności tytułu w poszczególnych placówkach MBP we Wrocławiu, podając numer filii, a w przypadku większej ilości egzemplarzy danego tytułu, ilość zaznaczono odpowiednią cyfrą w nawiasie okrągłym.I.

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

CZESŁAWA MIŁOSZA
Eseje
1. Inne abecadło / Czesław Miłosz . - Kraków Wydaw. Literackie, 1999 . - 204 s.

Filia 57
2. Inne abecadło / Czesław Miłosz. – Kraków


Wydaw. Literackie, 1998. - 207 s.

Filia 08, 10, 18, 23, 26, 28, 29, 32, 34, 40, 42, 43, 44, 54, 57, 62


3. Kontynenty / Czesław Miłosz. – Kraków Znak, 1999 . -   534 s. : 21 cm .

Filia 26, 37


4. Legendy nowoczesności / Czesław Miłosz
Kraków : Wydaw. Literackie, 2009. -  322 s.

Filia 29, 42, 58


5. Legendy nowoczesności : eseje okupacyjne
Czesław Miłosz. Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza. -Kraków : Wydaw. Literackie, 1996. - 300 s.

Filia 01, 04, 44, 45, 57(3)


6. Metafizyczna pauza / Czesław Miłosz
Kraków : Znak, 1995. - 285 s.

Filia 16, 26, 29, 34, 37, 40, 42, 44, 54, 57


7. Metafizyczna pauza / Czesław Miłosz
Kraków : Znak, 1989. – 203 s.

Filia 01, 44, 54, 57


8. O podróżach w czasie / Czesław Miłosz
Kraków : Znak, 2004. - 282 s.

Filia 01, 29, 34, 43, 57


9. Ogród nauk / Czesław Miłosz. - Kraków Znak,  1998. - 296 s.

Filia 01, 03, 06, 25, 28, 29, 32, 40, 44(2), 45, 57


10. Ogród nauk / Czesław Miłosz. - Lublin Redakcja Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1986. -  275 s.

Filia 02, 10, 22, 27, 44, 54

11. Proud to be a mammal : essays on war, faith and memory / Czesław Miłosz. - London Penguin Books, 2010. - 295 s.

Filia 58
12. Prywatne obowiązki / Czesław Miłosz


Kraków : Wydaw. Literackie, 2001. - 394 s.

Filia 29, 34, 44, 55, 57, 58


13. Prywatne obowiązki /Czesław Miłosz Olsztyn : Pojezierze, 1990 . - 211 s.

Filia 03, 06, 27, 32, 37, 57


14. Przygody młodego umysłu : publicystyka
i proza 1931-1939 / Czesław Miłosz. - Kraków Znak, 2003. - 517 s.

Filia 06, 44,


15. Rodzinna Europa / Czesław Miłosz. -Kraków : Wydaw. Literackie : Myśl, 2001. - 412 s.

Filia 07, 16, 23, 26, 29, 30, 37, 39, 57(2), 58


16. Rodzinna Europa / Czesław Miłosz Kraków : Wydaw. Literackie, 1994. – 616 s.

Filia 22, 23, 62


17. Rodzinna Europa / Czesław Miłosz Warszawa : Czytelnik,  1990. -   316 s.

Filia 01, 04, 06, 22, 25, 27, 34, 36(2), 37, 45


18. Spiżarnia literacka / Czesław Miłosz Kraków : Wydaw. Literackie, 2004. - 182 s.

Filia 04, 06, 10, 18, 22, 23, 29, 34, 40, 42, 57


19. Szukanie ojczyzny / Czesław Miłosz Kraków : Znak,  2001. - 332 s.

Filia 01, 23, 27, 44, 45, 55, 57, 58


20. Szukanie ojczyzny / Czesław Miłosz Kraków : Znak,  1996. -  242 s.

Filia 01, 10, 16, 18, 22, 28, 29, 32, 34, 44, 55, 62


21. Szukanie ojczyzny / Czesław Miłosz Kraków : Znak, 1992. - 217 s.

Filia 04
22. Widzenia nad Zatoką San Francisco Czesław Miłosz. - Kraków : Wydaw. Literackie : Myśl,  2000. - 269 s.

Filia 08, 22(2), 29, 32, 37, 40, 44, 54, 55
23. Widzenia nad Zatoką San Francisco Czesław Miłosz. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1989. - 206 s.

Filia 01, 03(2), 04, 06, 10, 16, 18, 22, 23(2), 26, 27, 40, 42, 44(2), 47, 54, 57(4), 62


24. Zaczynając od moich ulic / Czesław Miłosz. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1990. -  391 s.

Filia 01(2), 02, 03(2), 04, 06, 18, 22(2), 23, 27, 30, 37, 40, 42(2), 44, 45, 47, 54, 57(2), 61


25. Ziemia Ulro / Czesław Miłosz. - Kraków Znak, 2000. -  356 s.

Filia 01, 04, 06, 17, 18, 22(2), 23, 27, 29, 36, 39, 43, 44, 57(2), 58


26. Ziemia Ulro / Czesław Miłosz. - Kraków Znak, 1994. -  274s.

Filia 23, 55


27. Ziemia Ulro / Czesław Miłosz. - Warszawa Państ. Instytut Wydawniczy, 1982. - 279 s.

Filia 27, 37, 44, 45


28. Życie na wyspach /Czesław Miłosz Kraków : Znak, 1997 . - 309 s.

Filia 18, 23(2), 34, 57Listy
29. Korespondencja : z faksymiliami listów
i wierszy, fotografiami oraz aneksem zawierającym nieznane wypowiedzi Herberta
o Miłoszu i Miłosza o Herbercie, a także komentarze Katarzyny Herbertowej i Marka Skwarnickiego oraz wiersze obu Poetów Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz

Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, cop. 2006. -   297 s.

Filia 57
30. Listy / Thomas Merton, Czesław Miłosz. -Kraków : Znak, 1991. - 167 s.

Filia 01, 10, 22, 54, 57


31. Zaraz po wojnie : korespondencja z pisarzami / Czesław Miłosz. - Kraków Znak, 2007. - 756 s.

Filia 57


32. Zaraz po wojnie : korespondencja
z pisarzami 1945-1950 / Czesław Miłosz Kraków : Znak, 1998. -  556 s.

Filia 01, 23, 26, 29, 44, 45, 57Proza
33. Abecadło / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2010. -  383 s.

Filia 16, 18, 23, 26, 27, 58


34. Abecadło Miłosza / Czesław Miłosz Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. - 274 s.

Filia 01, 02, 03(2), 08, 10, 16, 18, 22(2), 23, 29, 37, 42, 57


35. Człowiek wśród skorpionów : studium
o Stanisławie Brzozowskim / Czesław Miłosz. -Kraków : Znak : Wydaw. Literackie, 2000 . - 222 s.

Filia 18, 22, 23, 27, 32, 43, 44, 45, 57(2), 62


36. Człowiek wśród skorpionów / Czesław Miłosz. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1982. -173 s.

Filia 37, 54


37. Dolina Issy / Czesław Miłosz. - Kraków Wydaw. Literackie, 2009. - 275 s.

Filia 18
38. Dolina Issy / Czesław Miłosz


[Warszawa] : TMM Polska/Planeta Marketing, cop. 2007. - 262 s.

Filia 01, 57


39. Dolina Issy / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2004. - 277 s.

Filia 18, 40(2), 58


40. Dolina Issy / Czesław Miłosz. - Kraków Wydaw. Literackie, 2002. - 277 s.

Filia 04, 17, 22, 25, 30, 36, 42, 57, 58


41. Dolina Issy /Czesław Miłosz. - Kraków Wydaw. Literackie, 2000. - 307 s.

Filia 06, 22, 45(2), 58(2)


42. Dolina Issy / Czesław Miłosz. – Kraków Wydaw. Literackie, 1999. - 280 s.

Filia 44
43. Dolina Issy / Czesław Miłosz. - Kraków Wydaw. Literackie, 1998. -  279 s.

Filia 07, 22, 28, 36, 40

44. Dolina Issy Czesław Miłosz . - Kraków Wydaw. Literackie, 1994 . - 261 s.

Filia 37, 44
45. Dolina Issy / Czesław Miłosz. - Kraków Wydaw. Literackie, 1993. - 261 s.

Filia 22(2)


46. Dolina Issy / Czesław Miłosz. - Kraków Wydaw. Literackie, 1989. -  261 s.

Filia 01(2), 04(3), 06, 29, 32, 34, 37, 44, 54, 57, 62


47. Dolina Issy / Czesław Miłosz. - Kraków Wydaw. Literackie, 1981. -  291 s.

Filia 03, 07, 10, 44, 57, 62


48. Hymn o Perle / Czesław Miłosz . - Kraków Wydaw. Literackie, 1989 . - 109 s.

Filia 22, 57


49. Hymn o Perle / Czesław Miłosz. - Kraków Wrocław : Wydaw. Literackie, 1983. - 109 s.

Filia 01, 04, 18, 27, 34, 40, 42(2), 44, 57


50. Jakiegoż to gościa mieliśmy : o Annie Świrszczyńskiej / Czesław Miłosz. - Kraków Znak, 2003. - 106 s.

Filia 04, 26, 44


51. Jakiegoż to gościa mieliśmy : o Annie Świrszczyńskiej /C zesław Miłosz. - Kraków : Znak, 1996. - 106 s.

Filia 10, 18, 22, 23, 34, 37, 44


52. Rok myśliwego / Czesław Miłosz
Kraków. - : Znak, 2001. -  452 s.

Filia 06, 16, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 44, 45, 57, 58, 62


53. Rok myśliwego / Czesław Miłosz
Kraków : Znak, 1991. - 333 s.

Filia 01, 02, 03, 07, 18, 20, 22, 23, 44, 54, 57


54. Rozmowy polskie 1979-1998 / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2006. - 1053 s.

Filia 22, 23, 29, 57


55. Serce Litwy / Czesław Miłosz . - Kraków Biały Kruk,  2002 . - 189 s.

Filia 57
56. Traktat moralny ; Traktat poetycki Czesław Miłosz. -   Kraków : Wydaw. Literackie, 1996 . --   100 s.

Filia 23, 57
57. Traktat moralny ;Traktat poetycki
Czesław Miłosz. -  Warszawa : Czytelnik, 1982. - 63 s.

Filia 02, 54


58. Traktat poetycki z moim komentarzem Czesław Miłosz. -   Kraków : Wydaw. Literackie, 2001. -  102 s.

Filia 18, 29, 34, 57, 58


59. Wyprawa w dwudziestolecie / Czesław Miłosz. -  Kraków : Wydaw. Literackie, 2000 609 s.

Filia 37
60. Wyprawa w dwudziestolecie /Czesław Miłosz. -  Kraków : Wydaw. Literackie, 1999 609 s.

Filia 01, 03, 04, 17, 23, 26, 40, 44, 55, 57
61. Zdobycie władzy / Czesław Miłosz

Kraków : Znak, 1999. - 225 s.

Filia 17, 18, 26, 29, 32, 40, 44, 57
62. Zdobycie władzy /Czesław Miłosz. - Olsztyn : Pojezierze, 1990. - 148 s.

Filia 01, 06, 10, 22, 23, 37, 44, 57


63. Zdobycie władzy [Książka mówiona] Czesław Miłosz ; czyta Ksawery Jasieński Warszawa : Zakład Nagrań i Wydaw. Związku Niewidomych, 2001 . -  7 kaset dźw.

Filia 01, 66


64. Zniewolony umysł / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2009. - 278 s.

Filia 23, 58


65. Zniewolony umysł / Czesław Miłosz Kraków : Wydaw. Literackie, 2004. - 278 s.

Filia 58, 61


66. Zniewolony umysł / Czesław Miłosz Kraków : Mediasat Poland: [Madryt Mediasat, 2004]. - 189 s.

Filia 01(2), 04, 07, 10, 18(2), 20, 22, 23, 26, 27(2), 29, 32, 40, 42(2), 44, 45, 54, 55, 57(2)


67. Zniewolony umysł / Czesław Miłosz Kraków : Wydaw. Literackie, 2000. - 278 s.

Filia 04(2), 06, 16(4), 23(2), 25, 29(4), 34, 37(2), 40, 44(3), 45, 46, 55, 57(3)


68. Zniewolony umysł / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1999. - 305 s.

Filia 02
69. Zniewolony umysł / Czesław Miłosz Kraków : Wydaw. Literackie, 1999. - 278 s.

Filia 07
70. Zniewolony umysł / Czesław Miłosz
Kraków : Wydaw. Literackie, 1999
78 s.

Filia 01, 02, 06, 07, 09, 10, 15, 17, 22(2), 25(4), 27, 29, 32, 34, 36(3), 37, 40(2), 41, 44, 46, 55, 57(2), 58(3)


71. Zniewolony umysł / Czesław Miłosz Warszawa : Świat Książki, 1996. -  276 s.

Filia 10, 57, 62


72. Zniewolony umysł / Czesław Miłosz Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. - 294 s.

Filia 01, 03(2), 07, 10, 22(2), 26, 44, 45, 54(2), 57(2)


73. Zniewolony umysł Czesław Miłosz Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. - 253 s.

Filia 01, 57Poezja
74. Dalsze okolice / Czesław Miłosz. - Kraków Znak,  1991. -  70 s.

Filia 01, 04, 44, 45, 57


75. Druga przestrzeń / Czesław Miłosz . -Kraków : Znak, 2002 . - 118 s.

Filia 10, 23, 26, 28, 34, 43, 44, 45, 55, 57, 58


76. Gabe / Czesław Miłosz ; ausgew. und übertr. [aus dem Poln.] von Karl Dedecius
mit einer Einf. des Autors. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1998. – 295 s.

Filia 42
77. Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada Czesław Miłosz. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2004. - 75 s.

Filia 34, 57
78. Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada i inne wiersze / Czesław Miłosz. - Kraków : Znak 1980. -  144 s.

Filia 01, 06, 23, 29, 44, 57


79. Haiku / Czesław Miłosz . -  Kraków Księgarnia Haiku, 2001 . -  158 s.

Filia 04, 25, 26, 28, 37, 44, 55, 57


80. Haiku / Czesław Miłosz. -  Kraków Wydaw. M, 1992. - 158 s.

Filia 16, 18, 23, 27, 32


81. Historie ludzkie : pierwodruki (1983-2006) Czesław Miłosz. - Warszawa ; Paryż
Fundacja Zeszytów Literackich, 2007

216 s.


Filia 32
82. Jak powinno być w niebie : wiersze wybrane / Czesław Miłosz. - Kraków Znak, 2010. - 298 s.

Filia 06, 23, 58


83. Miłosz w muzyce - muzyka w Miłoszu [Dokument dźwiękowy] : Jacek Telus śpiewa poezje noblisty /Czesław Miłosz ; wyk. Jacek Telus. - Ożarów Mazowiecki : Firma Księgarska Jacek Olesiejuk, 2011. - 1 dysk optyczny (CD) : digital

Filia 22
84. Mowa wiązana / Czesław Miłosz. - Olsztyn Pojezierze, 1989. - 278 s.

Filia 04, 27(2), 34, 43, 45
85. Mowa wiązana / Czesław Miłosz Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. - 285 s.

Filia 01, 40, 42, 44, 57


86. Na brzegu rzeki / Czesław Miłosz
Kraków : Znak, 1994 . -  78 s.

Filia 16, 34, 57


87. Nieobjęta Ziemia / Czesław Miłosz Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1996

142 s.


Filia 01, 06, 16, 23, 57(3)
88. Nieobjęta ziemia / Czesław Miłosz
Kraków : Wydaw. Literackie, 1988. - 149 s.

Filia 18, 20, 27, 34, 45

89. Orfeusz i Eurydyka / Czesław Miłosz
Kraków : Wydaw. Literackie, 2003. - 50 s.

Filia 26
90. Orfeusz i Eurydyka / Czesław Miłosz Kraków : Wydaw. Literackie, 2002. – 50 s.

Filia 58
91. Piesek przydrożny / Czesław Miłosz Kraków : Znak, 1998. - 317 s.

Filia 06, 07, 08, 09, 16(2), 22, 27, 29, 34, 40(2), 45, 54, 57


92. Piesek przydrożny / Czesław Miłosz Kraków : Znak,  1997. -  317 s.

Filia 01(2), 03, 04, 06, 10, 18, 23, 29, 31, 42, 57, 62


93. Poematy /Czesław Miłosz. - Wrocław Wydaw. Dolnośląskie, 1989. - 214 s.

Filia 01, 22, 23, 27, 44(2), 57(3)


94. Poezje / Czesław Miłosz . Ekstaza o wschodzie słońca : o poezji Czesława Miłosza Marian Stala . - Kraków : Wydaw. Literackie, 1999 . -  495 s.

Filia 23
95. Poezje / Czesław Miłosz. - Warszawa Czytelnik, 1988. - 450 s.

Filia 02, 27, 29
96. Poezje / Czesław Miłosz. - Warszawa Czytelnik, 1982. - 452 s.

Filia 03, 10, 34, 36, 57, 62


97. Poezje / Czesław Miłosz. -  Warszawa Czytelnik, 1981. -  452 s.

Filia 01, 02, 07, 16(2), 18, 37


98. Poezje wybrane / Czesław Miłosz . - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981 . – 156 s.

Filia 45
100. Selected poems / Czesław Miłosz . -Kraków : Wydaw. Literackie, 2005. -  458 s.

Filia 22, 58
101. Selected poems / Czesław Miłosz Kraków : Wydaw. Literackie, 1998. -  458 s.

Filia 23
102. To / Czesław Miłosz. - Kraków :  Znak, 2004. - 102 s.

Filia 18
103. To / Czesław Miłosz. - Kraków Znak, 2001. - 102 s.

Filia 06, 26(2), 34, 40, 55


104. To / Czesław Miłosz . - Kraków Znak, 2000 . - 102 s.

Filia 04, 10, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 32, 37, 44, 45, 53, 57(2),


105. Wiersze. T. 1 / Czesław Miłos

Kraków : Wydaw. Literackie, 1988. - 295 s.

Filia 06, 10, 16, 22(2), 23, 27(2), 57(2)
106. Wiersze. T. 2 / Czesław Miłosz. -  Kraków : Wydaw. Literackie, 1988. - 382 s.

Filia 22(2), 23, 27(2), 57


107. Wiersze. T. 1 / Czesław Miłosz. - Kraków Wydaw. Literackie, 1987. - 295 s.

Filia 01, 02, 18, 37, 54


108. Wiersze. T. 2 / Czesław Miłosz

Kraków : Wydaw. Literackie, 1987. - 382 s.

Filia 01, 02, 03, 10, 16, 18, 37, 54, 57
109. Wiersze. T. 1 / Czesław Miłosz. - Kraków Wydaw. Literackie, 1985. -  296 s.

Filia 02, 22


110. Wiersze. T. 2 / Czesław Miłosz

Kraków : Wydaw. Literackie, 1985. - 383 s.

Filia 02, 22, 23
111. Wiersze. T. 1 / Czesław Miłosz.-  Kraków Wrocław : Wydaw. Literackie, 1984. - 296 s.

Filia 01, 06, 36, 40, 44(2), 45, 57, 61, 62


112. Wiersze. T. 2 / Czesław Miłosz. - Kraków Wydaw. Literackie, 1984. - 383 s.

Filia 01, 36, 40, 44, 45, 61, 62


113. Wiersze / Czesław Miłosz. - Warszawa Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. - 126 s.

Filia 02, 29, 40, 57, 61(2)


114. Wiersze i ćwiczenia : ... dość gruby zeszyt w czarnej oprawie wypełniony moimi wierszami ... / Czesław Miłosz. - Warszawa Świat Książki, 2008. - 159 s.

Filia 01, 04, 10, 18, 22, 23, 29, 57


115. Wiersze ostatnie / Czesław Miłosz- Kraków : Znak, 2006. --   89, [3] s.

Filia 01, 09, 10, 16(2), 17, 18, 22, 23, 26, 28, 29, 32, 34, 40, 42, 44, 45, 55, 57, 58, 62


116. Wiersze. T. 2 /Czesław Miłosz . - Kraków Znak, 2002 . -  422 s.

Filia 03, 23


117. Wiersze wybrane / Czesław Miłosz Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1981. - 118 s.

Filia 02, 10


118. Wiersze wybrane / Czesław Miłosz.  Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1980. - 118 s.

Filia 01, 06(2), 07, 10, 22, 37, 40, 42, 44, 45
Wykłady
119. Świadectwo poezji : sześć wykładów
o dotkliwościach naszego wieku / Czesław Miłosz. -  Kraków : Wydaw. Literackie, 2004. -  162 s.

Filia 01, 58


120. Świadectwo poezji : sześć wykładów
o dotkliwościach naszego wieku / Czesław Miłosz. -  Warszawa : Czytelnik, 1990. -  

114 s.


Filia 23, 27, 40, 54
121. Świadectwo poezji : sześć wykładów
o dotkliwościach naszego wieku / Czesław Miłosz. -  Warszawa : Czytelnik, 1987. - 122 s.

Filia 10, 22, 27, 44, 45Wywiady
122. „Autoportret przekorny” / Czesław Miłosz, Aleksander Fiut. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1988 . –  350 s.

Filia 22
123. „Autoportret przekorny” : rozmowy Czesław Miłosz, Aleksander Fiut. -  Kraków Wydaw. Literackie, 2003. - 532 s.

Filia 23, 34, 57
124. Czesława Miłosza autoportret przekorny rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1994. - 429 s.

Filia 27
125. Czesława Miłosza autoportret przekorny rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut-Kraków : Wydaw. Literackie, 1988. - 350 s.

Filia 02, 04, 06, 10, 40, 42, 45, 54(2), 57(2)
126. „Podróżny świata” : rozmowy z Czesławem Miłoszem / Czesław Miłosz, Renata Gorczyńska. -  Kraków : Wydaw. Literackie, 1992. - 429 s.

Filia 06, 44Autor przekładu
127. Apokalipsa / przeł. z grec. Czesław Miłosz, przedmowa tłumacza . - Kraków Wydaw. Literackie, 1998. -75s.

Filia 18, 23, 44, 54, 57


128. Ewangelia według Marka / przeł. z grec. Czesław Miłosz ; słowo wstępne tłumacza. -Kraków : Wydaw. Literackie, 1998. -  89 s.

Filia 23, 54


129. Ewangelia według Marka. Apokalipsa / tł. z grec. Czesław Miłosz . - Lublin : Wydaw. KUL,  1989. - 139 s.

Filia 37


130. Jałowa ziemia / T.S. Eliot, przeł. Czesław Miłosz. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1989 .41s.

Filia 23, 54


131. Księga Hioba / przeł. Z hebr. Czesław Miłosz. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1998 176 s.

Filia 44
132. Księga Hioba / tł. Z hebr. Czesław Miłosz. - Paris : Editions du Dialogue, 1981 170 s.

Filia 01, 26, 57
133. Księga Hioba / tł. Z hebr. Czesław Miłosz. Paris : Editions du Dialogue, 1980
170 s.
134. Jałowa ziemia / T.S. Eliot ,przeł. Czesław Miłosz. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1989 41s.

Filia 23, 54


135. Księga Mądrości / przeł. z grec. i komentarzem opatrzył Czesław Miłosz Kraków : Wydaw. Literackie, 1998 . – 183 s.

Filia 57
136. Księga Madrości / przeł. z grec. i komentarzem opatrzył Czesław Miłosz. - Paris Editions du Dialogue, 1989 . – 181 s.

Filia 23
137. Księga Psalmów / przeł. z hebr. Czesław Miłosz. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1998 375 s.

Filia 08, 23, 28, 32, 44


138. Księga Psalmów / tł. z hebr. [oraz przedm. ] Czesław Miłosz. - Paris : Editions du Dialogue, 1982. – 324 s.

Filia 01, 22, 27, 32, 34, 37, 54


139. Księga Psalmów / tł. z hebr. Czesław Miłosz . - Paris : Éditions du Dialogue, 1981
324 s.

Filia 01, 18, 53


140. Księga Psalmów / tł. z hebr. Czesław Miłosz. -  Paris : Éditions du Dialogue, 

1979. - 324 s.

Filia 04, 07, 22, 57
141. Księga Psalmów [Książka mówiona] przeł. z hebrajskiego Czesław Miłosz ; czyta Ksawery Jasieński. -  Warszawa : Zakład Nagrań i Wydaw. Związku Niewidomych, 

1984. -  8 kas. dźw .

Filia 01, 66
142. Księgi pięciu megilot / przekł. z hebr.
i grec. Czesław Miłosz ; przedm. Tłumacza Kraków : Wydaw. Literackie, 1998 . - 179 s.

Filia 28, 57


143. Księgi pięciu megilot / przekł. z hebr.
i grec. Czesław Miłosz ; przedm. tłumacza. -Paris : Éditions du Dialogue, 1982. - 182 s.

Filia 27
144. Kultura masowa / wybór, przekł., przedm. Czesław Miłosz ; [aut.] Dwight Macdonald


[i in.].  - Kraków : Wydaw. Literackie, 2002 . - 173 s.

Filia 23, 26, 44, 55, 57

145. Odjazd do Bizancjum ; Wieża / William Butler Yeats ; przekł. i wstęp Czesław Miłosz.  -Kraków : Wydaw. Literackie, 2004 45 s.

Filia 10, 26, 57


146. Opium intelektualistów / Raymond Aron przeł. Czesław Miłosz. - Warszawa Muza, 2000. - 355 s.

Filia 04, 16, 23(2), 26, 29, 32, 34, 44, 45, 57


147. Storge / Oskar Miłosz ; przeł. [z fr.]
i wstępem opatrzył Czesław Miłosz. - Kraków Znak, 1993. - 107 s.

Filia 01, 34, 57


148. Wybór pism / Simone Weil ; przekł.
[z fr.] i oprac. Czesław Miłosz. -  Kraków Znak, 1991. - 182 s.

Filia 10
149. Wypisy z ksiąg użytecznych / [wybrał


i tł.] Czesław Miłosz. -  Kraków : Znak

1994. -  341 s.

Filia 16, 37, 57(2)
150. Ziemia jałowa / Thomas Stearns Eliot przekł. i wstęp Czesław Miłosz. -  Kraków Wydaw. Literackie, 2004. - 81 s.

Filia 22, 26, 32


151. Żółty tulipan / Denise Levertov ; wstęp
i tł. Czesław Miłosz . - Kraków: Znak, 1999 81s.

Filia 2Autor przedmowy, wstępu
152. 82 wiersze i poematy / Josif Brodski wybór i oprac. Stanisław Barańczak ; przedm. Czesław Miłosz ; [tł. z ang.,ros.]. – Kraków Znak, 1989. – 221s.

Filia 01, 06, 10, 16, 20, 34, 36, 42, 44, 54, 57 (3)


153. Bal w operze / Julian Tuwim ; [przedm. Czesław Miłosz]. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1999. -   64 s.

Filia 17, 44, 55


154. Ballady i romanse / Adam Mickiewicz [wstęp Czesław Miłosz]. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2004. -  64 s. ; + 1 płyta CD.

Filia 55(2), 58


155. Była raz kultura... : rozmowy z Zofią Hertz / Iza Chruślińska ; słowo wstępne Czesław Miłosz. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Most, 1994. - 151 s.

Filia 27, 37, 42, 44, 57


156. Długi wdzięczności / Halina Micińska Kenarowa ; słowo wstępne Czesław Miłosz Warszawa : Biblioteka Więzi, 2003. -  393 s.

Filia 22, 26, 44, 53, 55, 57


157. Gucio zaczarowany : powieść dla młodszych dzieci / napisana przez Zofię Urbanowską ; z przedmową Czesława Miłosza Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1989
130 s.

Filia 01
158. Katharsis : o uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki / Andrzej Szczeklik ; wstęp Czesław Miłosz. -  Kraków : Znak, 2008

170 s.

Filia 01(2), 03, 40


159. Katharsis : o uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki / Andrzej Szczeklik ; wstęp Czesław Miłosz. - Kraków : Znak, 2007  

170 s.


Filia 58
160. Katharsis : o uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki / Andrzej Szczeklik ; wstęp Czesław Miłosz. - Kraków : Znak, 2005  

170 s.


Filia 29, 44
161. Katharsis : o uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki / Andrzej Szczeklik ; wstęp Czesław Miłosz. - Kraków : Znak, 2003

170 s.


Filia 06, 10, 26(2), 37, 57
162. Katharsis : o uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki / Andrzej Szczeklik ; wstęp Czesław Miłosz. - Kraków : Znak, 2002

170 s.


Filia 23, 32, 57
163. Mój wiek : pamiętnik mówiony. Cz. 1-2 Aleksander Wat ; rozmowy prowadził
i przedmową opatrzył Czesław Miłosz Warszawa : Czytelnik, 1998 . - 2 cz. (415 ;

425 s.)


Filia 57(2)

164. Mój wiek :pamiętnik mówiony.Cz. 1 Aleksander Wat ; rozmowy przepr.


i przedmowa opatrzył Czesław Miłosz Warszawa : Czytelnik, 1990. - 367 s.

Filia 01, 03, 06, 10, 16(2), 23, 27, 29, 40, 44, 45, 54


165. Mój wiek :pamiętnik mówiony.Cz. 2 Aleksander Wat [pseud.] ; rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Czesław Miłosz. -Warszawa : Czytelnik, 1990. - 381s.

Filia 03, 06, 10, 23, 27(2), 29, 40, 44, 45


166. Panna Nikt : tajemnicza powieść
o dojrzewaniu / Tomek Tryzna ; [posł. pt.
O Marysi, co straciła siebie - Czesław Miłosz] Warszawa : Jacek Santorski & CO, cop. 2004. -  471 s.

Filia 54
167. Podróż albo Rzeź niewiniątek : pamiętnik pół wieku trwającej znajmości z polską, czeską i niemiecką historią 1939-1995 pióra Charlesa Merrilla poświęcony Jamesowi Merrillowi i Jackowi Woźniakowskiemu słowo wstępne Czesław Miłosz. - Kraków Znak, 2004. -  432s.

Filia 01, 57
168. Podróż albo Rzeź niewiniątek : pamiętnik pół wieku trwającej znajmości z polską, czeską i niemiecką historią 1939-1995 pióra Charlesa Merrilla poświęcony Jamesowi Merrillowi
i Jackowi Woźniakowskiemu / [ słowo wstępne Czesław Miłosz]. - Kraków : Znak, 1996
432 s.

Filia 07, 10, 23, 44, 57


169. Poezja / Anna Świrszczyńska ; zebrał
i przedm. poprzedził Czesław Miłosz
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1997 433 s.

Filia 22
170. Siedem esejów o Albercie Camus Thomas Merton ; dodatek Czesław Miłosz Bydgoszcz : Homini, 1996. -  232 s.

Filia 42
171. Ukraina, Polska, świat : wybór reportaży
i artykułów / Bohdan Osadczuk ; wybrał i przedmową opatrzył Andrzej Stanisław Kowalczyk; wstęp Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz . - Sejny : Pogranicze 2000. -  332 s.

Filia 23


172. Uważność / Jane Hirshfield ; przekł. Magda Heydel ; wstęp Czesław Miłosz . -Kraków : Znak, 2002 . -  111 s.

Filia 26
173. Wilno Jerozolimą było : rzecz


o Abrahamie Sutzkeverze / Daniel Kac przedm. Czesław Miłosz . - Sejny Pogranicze, 2003. - 398 s.

Filia 26, 57

174. Żydzi w kulturze polskiej / Aleksander Hertz ; wstęp Czesław Miłosz. - Warszawa Biblioteka Więzi,  2004. - 326 s.

Filia 01, 57


175. Żydzi w kulturze polskiej / Aleksander Hertz ; wstęp Czesław Miłosz. - Warszawa : Biblioteka Więzi, 2003. - 326 s.

Filia 58


II. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA DOKUMENTY O CZESŁAWIE MIŁOSZU

1. Czesław Miłosz : in memoriam / [red. tomu Joanna Gromek]. – Kraków : Znak, 2004

220 s.

Filia 01, 16, 23, 26, 29, 44, 57


2. Człowiek wobec tajemnicy zła / Marek Bernacki. - Warszawa : Adamantan, 2002
101 s.

Filia 36
3. Korespondencja : z faksymiliami listów

i wierszy, fotografiami oraz aneksem zawierającym nieznane wypowiedzi Herberta
o Miłoszu i Miłosza o Herbercie,
a także komentarze Katarzyny Herbertowej
i Marka Skwarnickiego oraz wiersze obu Poetów / Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz ; [red. Barbara Toruńczyk ]. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich,  2006. – 297 s.

Filia 57
4. Listy / Thomas Merton, Czesław Miłosz Kraków : Znak, 2003. - 171 s.

Filia 57
5. Listy do Czesława Miłosza :1952-1979 Zygmunt Hertz. - Paryż : Instytut Literacki,

1992 . - 519 s.

Filia 57
6. „Metafizyczne” w literaturze współczesnej pod red. Agaty Kłos. - Lublin : Redakcja Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1992. - 158 s.

Filia 44, 57 (2)


7. Miłosz / Andrzej Zawada. – Wrocław

Wydaw. Dolnośląskie, 1998. -  272 s.

Filia 03, 06, 58
8. Miłosz / Andrzej Zawada. – Wrocław Wydaw. Dolnośląskie, 1996. -  273 s.

Filia 01 (2), 02, 03, 04, 06, 08, 10, 16, 18, 20, 22, 23, 27, 29, 37, 40, 44 (2), 57 (3)


9. Miłosz i poetyka wyznania / Joanna ZachKraków : Universitas, cop. 2002. - 282 s.

Filia 57
10. Miłosz i Brodski : pole magnetyczne Irena Grudzińska-Gross. - Kraków Znak, 2007. – 324 s.

Filia 01, 22, 57, 58
11. Moje spotkania z Czesławem Miłoszem Ryszard Matuszewski. - Kraków : Wydaw.

Literackie, 2004. - 239 s.

Filia 40, 57
12. Mój Miłosz / Marek Skwarnicki
Kraków : Biały Kruk, 2004. – 199 s.

Filia 58
13. Moment wieczny : poezja Czesława Miłosza / Aleksander Fiut. – Kraków Wydaw. Literackie, 1998. – 399 s.

Filia 44, 45, 57 (2)
14. Pasja i nuda / Andrzej Werner. -Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1991

228 s.


Filia 44
15. „Podróżny świata” : rozmowy
z Czesławem Miłoszem / Czesław Miłosz, Renata Gorczyńska. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1992. - 429 s.

Filia 06, 44


16. Poezje Czesława Miłosza / oprac. Konstanty Pieńkosz. – Warszawa : Jota,

1991 . - 45 s.

Filia 57
17. Poezje Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne
i Pedagogiczne, 1982. - 191 s.

Filia 01, 03, 06 (2), 22, 23, (2), 27,37, 40 (2), 44, 57, 61 (2)


18. Poznawanie Miłosza : studia i szkice
o twórczości poety ; pod red. naukową Jerzego Kwiatkowskiego. - Kraków Wydaw. Literackie, 1985 . - 586 s.

Filia 34, 54, 57


19. Poznawanie Miłosza 2. Cz.2, 1980-1998 pod red. Aleksandra Fiuta. – Kraków
Wydaw. Literackie, 2001 . - 377 s.

Filia 57
20. Przeciw poetom : dialog o poezji


z Czesławem Miłoszem / Wotild Gombrowicz. – Kraków : Znak, 1995. – 133 s.

Filia 06, 18

21. Recepcja Williama Blake'a w twórczości Czesława Miłosza / Łukasz Front. - Kraków : Collegium Columbinum, 2008. – 186 s.

Filia 57
22. Rozmowy o Miłoszu / Agnieszka Kosińska. - Warszawa : Świat Książki, 2010 92 s.

Filia 07, 23, 29
23. Rozmowy z Czesławem Miłoszem Aleksander Fiut. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1981. - 143 s.

Filia 10, 40


24. Zamiast : o twórczości Czesława Miłosza /Marek Zaleski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005. - 275 s.

Filia 01, 22, 23, 57, 58


25. Zniewolony umysł po latach / Andrzej Walicki. - Warszawa : Czytelnik, 1993

421 s.


Filia 01, 44, 57

26. Walka Jakuba z aniołem : Czesław Miłosz wobec romantyczności / Elżbieta Kiślak Warszawa : Prószyński i S-ka,

2000. -  429 s.

Filia 22, 57


27. Wieczorem wiatr : Czesław Miłosz
i Suwalszczyzna / Zbigniew

Fałtynowicz. - Gdańsk : Słowo/Obraz Tersytoria, 2006. – 196 s.

Filia 47
28. W ogrodzie ziemskim : książka o Miłoszu Ewa Bieńkowska. - Warszawa : Sic!, 2004

277 s.


Filia 34, 57, 58
29. W stronę Miłosza / Aleksander Fiut Kraków : Wydaw. Literackie, 2003. - 277 s. Filia 23, 44, 57


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna