Czy nasze miasto dba o bezpieczeństwo pieszych? Szczególnie zimą policyjne statystyki straszą liczbami, informując o wypadkach z udziałem pieszych. Opady śniegu i szybko nadchodzący zmrok zmniejszają widoczność kierowcówPobieranie 12.69 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar12.69 Kb.
Czy nasze miasto dba o bezpieczeństwo pieszych?

Szczególnie zimą policyjne statystyki straszą liczbami, informując o wypadkach z udziałem pieszych. Opady śniegu i szybko nadchodzący zmrok zmniejszają widoczność kierowców. Dodatkowo, pośniegowe błoto i śliskie drogi podnoszą ryzyko, że pojazd jadący ulicą wpadnie w poślizg i uderzy w pieszego lub co gorsza – w oczekujących na przystanku autobusowym ludzi. Pieszy powinien uważać, ale czy miasto wystarczająco dba o jego bezpieczeństwo?

Zła widoczność na drodze, czasem nieoznakowane i nieoświetlone przejścia to tylko jeden z powodów wypadków z udziałem pieszych, do których wg policyjnych statystyk dochodzi co 47 minut. Drugi powód, to skracanie sobie drogi poprzez przekraczanie ulicy w niedozwolonym miejscu czy nagłe wtargnięcie na jezdnię, tuż przed nadjeżdżającym samochodem. Nieostrożne wejście na jezdnię, to najczęstsza przyczyna wypadków z udziałem pieszych. Jak informują statystyki stanowią one aż 57% wszystkich zdarzeń spowodowanych przez niezmotoryzowanych w ruchu miejskim. Informowanie i przestrzeganie niewiele pomaga, bo piesi nadal przebiegają przez ulice. Psychologowie uważają, że to zasługa szybkiego tempa życia w mieście. - Cały czas gdzieś się spieszymy a do tego, duża ilość bodźców wpływa na spadek koncentracji i często przebiegamy przez jezdnię bez zastanowienia – dodaje psycholog transportu Andrzej Markowski, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce – Bezpieczeństwo ruchu drogowego zależy od edukacji w tym zakresie, od organizacji ruchu, ale przede wszystkim od czynników kulturowych i wynikającego z tego poszanowania (lub jego braku) dla obowiązujących przepisów.Antidotum w postaci ogrodzenia

W europejskich metropoliach zaczęto ogradzać chodniki, przystanki, wysepki. Być może jest to panaceum na policyjne statystyki wypadków z udziałem pieszych. Ogrodzenie z jednej strony wyznacza terytorium, gdzie wolno się poruszać, a z drugiej pokazuje, gdzie jest tzw. wstęp wzbroniony. Ogrodzenie z pewnością stanowi barierę nie do pokonania dla pieszego, chcącego skrócić sobie drogę w nieodpowiednim miejscu ulicy. Z drugiej strony, teren ogrodzony wydaje się być bezpieczniejszy, niż ten nieogrodzony. Jak dodaje psycholog transportu - Ogrodzenie to ówczesny synonim bezpieczeństwa. To dlatego ogradzamy place zabaw, osiedla zamknięte, domy, firmy, szkoły. Teraz również ulice, przystanki, ścieżki rowerowe.

Co warunkuje ustawienie ogrodzeń w danym punkcie miasta? - Wpływa na to ilość niebezpiecznych zdarzeń - mówi Adam Sobieraj, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie – Ogrodzenia instalowane są przede wszystkim tam, gdzie piesi przechodzą w miejscach niedozwolonych lub tam, gdzie jest zwiększony ruch pojazdów. Statystyki wypadków i potrąceń pokazują, gdzie należy zainstalować urządzenia zabezpieczające ruch – dodaje. Obecnie miasta już na etapie planowania przystanku czy ścieżki rowerowej biorą pod uwagę zabezpieczenia, wciąż jednak jest ich za mało z punktu widzenia statystyk. Nasuwa się jednak pytanie – czy takie ogrodzenia nie zakłócą estetycznej wizji miast? – Przed wyborem ogrodzeń bierzemy pod uwagę względy estetyczne – mówi rzecznik ZDM w Warszawie – jednak urządzenia tego typu powinny raczej służyć bezpieczeństwu niż ładnie wyglądać. O bezpieczeństwo, ale także ładny wygląd ogrodzeń troszczą się producenci, którzy proponują coraz bardziej wyszukane ogrodzenia, o ileż inne i nowocześniejsze niż dotychczas widziane w miastach. – Oferujemy miastu nie tylko ogrodzenia panelowe z drutu, posiadające odpowiednie atesty potwierdzone aprobatą techniczną IBDiM o nr AT/2011-02-2735, które dostosowane są do odpowiednich miejsc, ale także balustrady, które można dowolnie kształtować i wypełniać – mówi Grzegorz Bartosik Dyrektor Generalny firmy Tabal, jednego z wiodących producentów bezpiecznych ogrodzeń do zastosowań miejskich – Balustrady mogą mieć wypełnienie ze szkła „bezpiecznego”: grawerowane lub podświetlone, w rożne kształty i wzory wykonane w blasze perforowanej stalowej lub aluminiowej czy plexi. Dostosowujemy ogrodzenia do architektury miast, wykonujemy na specjalne zamówienie, tak aby stanowiło jego jedność chroniąc i zdobiąc. Panele ogrodzeniowe instalowane są wszędzie tam, gdzie istnieje zwiększone ryzyko wtargnięcia pieszego lub rowerzysty na jezdnię lub w ciągach komunikacyjnych, gdzie organizują ruch i zabezpieczają pieszych oraz rowerzystów przed pojazdami – dodaje Grzegorz Bartosik z Tabal – balustrady stosowane są na placach, w parkach, przystankach czy nabrzeżach: rzecznych czy morskich – czyli miejscach w których liczy się zarówno bezpieczeństwo jak i estetyka.

Odpowiedzialność za ustawienie i utrzymanie ogrodzeń drogowych, podobnie jak innych urządzeń bezpieczeństwa drogowego leży po stronie zarządcy drogi w danym mieście. To miasto decyduje, gdzie i jakie ogrodzenie zastosować. - Instalując tego typu urządzenia na podległych sobie drogach kierujemy się odpowiednimi regulacjami prawnymi, w tym: Ustawą Prawa o ruchu drogowym, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Ogrodzenia będące urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego są dopuszczone do użytkowania na podstawie oceny ich zgodności, certyfikatu lub atestu wydanego przez właściwy instytut – dodaje rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

Czyli nie każde ogrodzenie spełnia kryteria podane w przepisach. – Ważne są także względy praktyczne: jakość wykonania, zabezpieczenia antykorozyjne jak i montaż ogrodzenia. Im łatwiej się montuje ogrodzenie, tym prace szybciej zostają ukończone. To ważne dla miasta tętniącego życiem.

Profilaktyka skierowana do pieszego

Funkcjonariusze ruchu drogowego adresują do pieszych wiele działań poprawiających ich bezpieczeństwo. – Realizujemy akcje skierowane do różnych grup wiekowych – mówi starszy sierżant Joanna Skrent z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku – Dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego organizujemy spotkania w szkołach, rozdajemy pakiety edukacyjne i elementy odblaskowe w atrakcyjnej dla dzieci formie. Mają one, pod warunkiem ich codziennego używania, spowodować, że szansa pieszego na uniknięcie potrącenia w warunkach złej widoczności znacznie wzrośnie. Podniesieniu świadomości na temat zagrożeń na drodze i sposobów ich unikania, służą akcje skierowane do dorosłych uczestników ruchu i realizowane we współpracy z mediami: cykl audycji radiowych z udziałem policjanta oraz edukacyjne artykuły prasowe – dodaje Joanna Skrent – W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, jesteśmy też obecni przy obiektach szkolnych, gdzie szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo dzieci na przejściach dla pieszych i na to, czy są one właściwie dowożone do szkoły.Jednakże statystyki dalej niepokoją, dlatego miasta powinny zadbać o swoich pieszych mieszkańców i zapewnić im minimum bezpieczeństwa: dobre oznaczenie, oświetlenie ulic i ogrodzenia. Czy Twoje miasto dba o bezpieczeństwo pieszych?

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna