Czy sztuka nowoczesna zawsze jest nowa?Pobieranie 29.07 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar29.07 Kb.

Str.

Czy sztuka nowoczesna zawsze jest nowa?


Zakres

III etap edukacyjny, uczeń gimnazjumPrzedmiot

PlastykaWymagania szczegółowe zgodne z podstawą programową nauczania ogólnego:

(1.1) uczestniczy w kulturze poprzez kontakt z zabytkami i dziełami sztuki współczesnej, mając poczucie związku ze śródziemnomorskim dziedzictwem kultury i tradycją narodową, szanując jednocześnie odrębności innych kręgów kulturowych (zna wybrane krajowe i zagraniczne placówki kultury i instytucje artystyczne);Temat lekcji:

Czy sztuka nowoczesna zawsze jest nowa?Czas na realizację:

1 godzina lekcyjna.Cele szczegółowe

wiadomości – uczeń:
umiejętności – uczeń:

 • wskazuje inspiracje dziełami dawnymi w sztuce współczesnej,

 • potrafi wskazać, na czym polegały inspiracje sztuką dawną w dziełach współczesnych,

 • potrafi wyjaśnić, na czym polega przełomowe znaczenie wskazanych dzieł architektury współczesnej,

 • omawia znaczenie inspiracji w sztuce.
postawy:

 • rozwijanie postaw poznawczych,

 • kształtowanie postawy poszukującej,

 • wyrabianie świadomości oddziaływania sztuki dawnej na sztukę współczesną.Metody pracy:

podająca (wykład informacyjny), problemowa, praktyczna (ćwiczeniowa – karty pracy), eksponująca (pokaz materiału wizualnego)Forma pracy:

indywidualna, zbiorowaŚrodki dydaktyczne,

karty pracy;

zestaw ilustracji – przykłady dzieł awangardowych ukazujących nawiązanie twórców awangardowych do sztuki dawnej;

prezentacja multimedialna ukazująca przełomowe dzieła współczesnej architektury.

w tym zasoby multimedialne:

Materiały plastyczne:

Lekcja teoretycznaPrzebieg lekcji

Lekcja do przeprowadzenia w porządku chronologicznym, po realizacji zajęć na temat stylów w sztuce dawnej.

faza wprowadzająca:

(5 min.)

 1. Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji).

 2. Uczniowie przypominają nazwy stylów i kierunków dawnych, które zapamiętali z poprzednich lekcji. Nauczyciel zapisuje ich nazwy na tablicy.

 3. Nauczyciel informuje uczniów, że tematem lekcji jest sztuka XX i XXI wieku, ale podczas zajęć trzeba będzie odwołać się do kilku dzieł dawnych.faza realizacyjna:

(35 min.)


 1. Nauczyciel wyświetla prezentację multimedialną ukazującą przełomowe dzieła współczesnej architektury.

 2. Podczas prezentacji uczniowie wykonują ćwiczenie na skserowanych kartkach: uzupełniają tabelę, wpisując cechy wskazanych budowli, według wzoru:Nazwa i autor

Miasto/region

Cecha budowli

Wieża Eiffla

Paryż

- symbol Paryża,

- konstrukcja ze stali, połączona nitami,-

- osiągnięcie techniki


Budynek Bauhausu Gropiusa

Pensylwania, USA

- nowoczesna estetyka opartą na geometrycznych układach,

- ściany zewnętrzne pozbawiono funkcji nośnych, co jest jednym z największych osiągnięć nowoczesnego budownictwa.Centrum Pompidou w Paryżu Renza Piano i Richarda Rogersa

Paryż

- styl high-tech,

- poprzez instalacje zamieszczone na zewnątrz każde piętro może być dowolnie aranżowane pod wystawy czy pracownieDom nad wodospadem Franka Lloyda Wrighta
- położony nad wodospadem,

- harmonia z otoczeniem i kontaktu z przyrodąkaplica Notre Dame Le Corbusiera

Ronchamp

- połączenie funkcjonalności z pięknem, rzeźby z architekturą

- gra świateł i dekoracyjność wnętrzaMuzeum Guggenheima Franka O. Gehry’ego

Bilbao

- odejście od typowego budynku muzealnego - brak typowych, oddzielnych pięter to idea nieprzerwanej przestrzeni, 1. Jako wniosek uczniowie przy pomocy nauczyciela wyjaśniają przełomowy charakter pokazanych budowli, wskazując na nietypowe jak na czas ich powstania rozwiązania techniczne, ideologiczne lub konstrukcyjne.

 2. Nauczyciel informuje, że niektóre dzieła dawne stały się inspiracją dla artystów współczesnych.

 3. Na podstawie zestawu ilustracji uczniowie doszukują się wspólnych cech w zestawionych ze sobą dziełach. Spostrzeżenia uczniowie zapisują na tablicy. Nauczyciel wyświetla ilustracje w następujących zestawieniach:

  1. Wenus wśród szmat Pistoletta/Afrodyta z Knidos Praksytelesa,

  2. West Wind Henriego Moore’a/ Ewa-płaskorzeźba z Autun,

  3. Piazza d’Italia w Nowym Orleanie Charlesa Moore’a/ ilustracja łuku rzymskiego.

 4. Jako wniosek uczniowie podają powiązanie stylistyczne dzieł współczesnych z dawnymi, naśladownictwo lub czerpanie w sposób swobodny z dawnych dzieł, celowe nawiązanie do dawnych stylów, inspirację tematem.faza podsumowująca:

(5 min.)

 1. Nauczyciel nagradza oceną wyrażoną stopniem najbardziej aktywnych uczniów.

 2. Zadanie domowe: Wybierz jedno z dzieł rzeźby współczesnej (inne, niż prezentowane podczas lekcji), które zostało zainspirowane sztuką dawną i opisz, jakie spostrzegasz cechy wspólne.Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna