CzynnośĆ mięŚni kończyny dolnejPobieranie 38.32 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar38.32 Kb.CZYNNOŚĆ MIĘŚNI KOŃCZYNY DOLNEJ


RODZAJ CZYNNOŚCI

MIĘŚNIE

STAW BIODROWY (ART. COXAE)

zginanie (flexio)

 1. Iliopsoas1 (najsilniejszy)

M. Gluteus Medius (włókna biegnące do przodu od osi poprzecznej stawu)

 1. Gluteus Minimus (włókna biegnące do przodu od osi poprzecznej stawu)

M.Tensor Fasciae Latae

 1. Sartorius

M. Rectus Femoris (drugi co do si³y)

M. Pectineus

M. Adductor Longus

M. Adductor Brevisprostowanie (extensio)

 1. Gluteus Maximus

M. Gluteus Medius (włókna biegnące do tyłu od osi poprzecznej stawu)

M. Gluteus Minimus (włókna biegnące do tyłu od osi poprzecznej stawu) 1. Semimembranosus (silniej niż poniższy)

M. Semitendinosus

M. Biceps Femoris ( Caput Longum) 1. Adductor Magnus

(w małym stopniu także zasłaniacze, czworoboczny uda i smukły)

odwodzenie (abductio)

 1. Gluteus Maximus (włókna biegnące powyżej osi strzałkowej stawu)

M. Gluteus Medius (najsilniejszy przy ustalonej miednicy)2

 1. Gluteus Minimus

M. Tensor Fasciae Latae (drugi co do siły)

przywodzenie (adductio)

 1. Gluteus Maximus (włókna biegnące poniżej osi strzałkowej stawu)

M. Quadratus Femoris

 1. Sartorius

M. Pectineus

M. Adductor Longus

M. Adductor Brevis

M. Adductor Magnus

M. Gracilis (przy wyprostowanym kolanie)


obrót na zewnątrz

 1. Iliopsoas

M.Gluteus Maximus

 1. Gluteus Medius (włókna biegnące do tyłu od osi poprzecznej stawu)3

M. Gluteus Minimus (włókna biegnące do tyłu od osi poprzecznej stawu)

 1. Piriformis

M. Obturatorius Internus

 1. Gemelli

M. Quadratus Femoris

 1. Obturatorius Externus4

M. Sartorius

M. Pectineus

M. Adductor Longus

M. Adductor Brevisobrót do wewnątrz

 1. Gluteus Medius (włókna biegnące do przodu od osi poprzecznej stawu)

M. Gluteus Minimus (włókna biegnące do przodu od osi poprzecznej stawu)

 1. Tensor Fasciae Latae (podczas zginania)5

M. Adductor Magnus

RODZAJ CZYNNOŚCI

MIĘŚNIE

STAW KOLANOWY (ART. GENUS)

zginanie (flexio)

 1. Sartorius

M. Semitendinosus

M. Semimembranosus

M. Biceps Femoris

M. Gracilis

M. Popliteus

M. Gastrocnemius6prostowanie (extensio)

M. Quadriceps Femoris (wszystkie głowy)7

obrót do środka

(przy zgiętym kolanie) 1. Sartorius

M. Semitendinosus

M. Semimembranosus

M. Gracilis

M. Popliteusobrót na zewnątrz

(przy zgiętym kolanie)M. Biceps Femoris

STAW SKOKOWO-GOLENIOWY (ART. TALOCRURALIS)

skokowy górnyzginanie (flexio)

zgięcie podeszwowe 1. Peroneus Longus (3)

M. Peroneus Brevis (6)

M. Triceps Surae (1)

M. Tibialis Posterior (4)

M. Flexor Digitorum Longus (5)

M. Flexor Hallucis Longus (2)


prostowanie (extensio)

zgięcie grzbietowe 1. Tibialis Anterior (1)

M. Extensor Digitorum Longus (2)

 1. Extensor Hallucis Longus (3)

M. Peroneus Tertius (4)

STAW SKOKOWO-PIĘTOWO-ŁÓDKOWY (ART. TALOCALCANEONAVICULARIS)

skokowy dolny8odwracanie (supinatio)+ przywodzenie (adductio)+

zgięcie podeszwowe

 1. Tibialis Anterior

M. Triceps surae

M. Tibialis Posterior 1. Flexor Digitorum Longus

M. Flexor Hallucis Longus

nawracanie (pronatio)+ odwodzenie (abductio)+

zgięcie grzbietowe

M. Extensor Digitorum Longus

 1. Peroneus Longus

M. Peroneus Brevis9

M. Extensor Hallucis LongusSTAWY STĘPOWO-ŚRÓDSTOPNE (ART. TARSOMETATARSAE)10

sklepienie podłużne

 1. Flexor Digitorum Longus

M. Flexor Hallucis Longus

M. Flexor Hallucis Brevis

M. Adductor Hallucis

M. Abductor Digiti Minimi

M. Flexor Digiti Minimi

M. Flexor Digitorum Brevis

M. Quadratus Plantae

Mm. Interossei Plantares et DorsalesRODZAJ CZYNNOŚCI

MIĘSIEŃ

sklepienie poprzeczne

 1. Peroneus Longus

M. Tibialis Posterior

M. Peroneus Brevis

M. Tibialis Anterior

M. Flexor Digitorum Longus

M. Flexor Hallucis Longus

M. Flexor Hallucis Brevis

M. Adductor Hallucis

M. Quadratus Plantae

Mm. Interossei Plantares et Dorsales


STAWY ŚRÓDSTOPNO-PALICZKOWE (ART. METATARSOPHALANGEA)

zginanie (flexio)

 1. Flexor Digitorum Longus (oprócz palucha)

M. Flexor Hallucis Longus

M. Flexor Hallucis Brevis (tylko paluch)

M. Abductor Digiti Minimi (tylko palec mały)

M. Flexor Digiti Minimi (tylko palec mały)

M. Opponens Digiti Minimi (tylko palec mały)

M. Flexor Digitorum Brevis (oprócz palucha)

Mm. Interossei Plantares (tylko palce III-V)

Mm. Interossei Dorsales (oprócz palucha)prostowanie (extensio)

 1. Extensor Digitorum Longus (oprócz palucha)

M. Extensor Hallucis Longus (tylko paluch)

M. Extensor Hallucis Brevis (tylko paluch)

M. Extensor Digitorum Brevis (oprócz palucha)


przywodzenie (adductio)

M. Adductor Hallucis (tylko paluch)

Mm. Lumbricales (oprócz palucha) (przywodzenie do palucha)

Mm. Interossei Plantares (tylko palce III-V)(przywodzą do palca II)


odwodzenie (abductio)

 1. Extensor Hallucis Brevis (tylko paluch)

M. Abductor Hallucis (tylko paluch)

M. Flexor Digiti Minimi (tylko palec mały)

Mm. Interossei Dorsales (oprócz palucha)(odwodzą od palucha)


STAWY MIĘDZYPALICZKOWE (ART. INTERPHALANGAE PEDIS)

zginanie (flexio)

M. Flexor Digitorum Longus (oprócz palucha)

M. Flexor Hallucis LongusM. Flexor Digitorum Brevis (oprócz palucha)

prostowanie (extensio)

 1. Extensor Digitorum Longus (oprócz palucha)

M. Extensor Hallucis Longus (tylko paluch)

 1. Extensor Digitorum Brevis (oprócz palucha)
1 Może zginać lędźwiowy odcinek kręgosłupa. Kurcząc się jednostronnie może zginać kręgosłup ku bokowi.

2 Przy ustalonym udzie przyciąga on miednicę do krętarza większego, unosząc stronę przeciwną !!!  porażenie nerwu pośladkowego górnego = objaw Trendelenberga.

3 Silniej niż antagonistyczna część przednia (tak samo M. Gluteus Minimus).

4 Ustala staw biodrowy.

5 Przy wyprostowanym kolanie ustala staw kolanowy i napręża powięź szeroką.

6 Najsilniej wówczas, gdy staw kolanowy jest wyprostowany lub znajduje się w stadium prostowania.

7 Wynikiem prawidłowego działania tego mięśnia jest pionowy ruch rzepki.

8 Zakres ruchów w tym stawie rozszerzony jest przez inne stawy międzystepowe.

9 Bez działania mięśni strzałkowych stopa nie może być nawrócona.

10 Ruchy w tych stawach są znikome, gdyż ograniczają je liczne więzadła oraz ułożenie kości stępu tworzących elastyczne sklepienie stopy (fornix). W tworzeniu sklepienia biorą także udział liczne mięśnie ...


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna