Dane dotyczące spotkania miasto (konsulat) w którym ma się odbyć spotkaniePobieranie 65.41 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar65.41 Kb.

DANE DOTYCZĄCE SPOTKANIA


 1. Miasto (konsulat) w którym ma się odbyć spotkanie:

Kraków / Warszawa 1. Dni w jakich można udać się na spotkanie (poniedziałek – piątek 8:30- 11:30)

Proszę podać kilka alternatywnych terminów lub daty które na pewno nie odpowiadają, proszę pamiętać, że konsulat unieważnia dokonaną opłatę wizową po 3 zmianie terminu.


 1. Proszę podać nr dowodu osobistego:
 1. Paszport z gotową wizą można odebrać samodzielnie w punkcie odbioru osobistego (TNT) z listy poniżej po 5 dniach roboczych. Firma Serwis Konsularny może odebrać Twój paszport w zastępstwie (NALEŻY ZAZNACZYĆ PUNKT WARSZAWA – ANNOPOL), koszt odbioru paszportu to 36,9 PLN brutto (będzie wtedy do odbioru w biurze Warszawa lub zostanie odesłany kurierem pod wskazany adres za dodatkową opłatą). Aby skorzystać z naszego kuriera należy wypełnić upoważnienie (in blanco na naszego pracownika, wzór poniżej).


Lokalizacje punktów odbioru dokumentów TNT

Region

Miasto

Adres

Telefon/Fax

Godziny pracy

E

Białystok

ul. W. Wysockiego 150, 15-168 Białystok

tel.: 085 678 45 00

Pon – Pt 08:00- 17:00

S

Bielsko-Biała

ul. Piekarska 20, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 033 828 40 80

Pon – Pt 11:00- 16:30

N

Bydgoszcz

ul. Toruńska 145 b, 85-831 Bydgoszcz

tel.: 052 326 34 00

Pon – Pt 9:00 – 17:00

S

Częstochowa

ul. Główna 10/12, 42-280 Częstochowa

tel.: 034 374 07 77

Pon – Pt 8:00 – 16:00

N

Elbląg

ul. Kazimierzowo 6c, 82-300 Elbląg

tel.: 055 619 54 81

Pon –Pt 8:30 – 17:00

N

Gdańsk

ul. Budowlanych 64 C, 80-298 Gdańsk

tel.: 058 326 51 51

Pon – Pt 9:00 – 19:00

W

Gorzów Wielkopolski

ul. Walczaka 106, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel.: 095 722 72 71

Pon – Pt 9:30 – 19:00

W

Kalisz

ul. Wrocławska 152, 62-800 Kalisz

tel.: 062 768 31 70

Pon –Pt 9:00 – 17:30

S

Katowice

ul. Konduktorska 39 E, 40-155 Katowice

tel.: 032 393 30 30

Pon – Pt 9:00 – 17:00

S

Kielce

ul. Malików 146 b, 25-670 Kielce

tel.: 041 335 93 33

Pon – Pt 8:00 – 16:00

N

Koszalin

ul. Szczecińska 47 C, 75-122 Koszalin

tel.: 094 732 38 90

Pon – Pt 8:00 – 19:00

S

Kraków

ul. Rzemieślnicza 20 E, 30-363 Kraków

tel.: 012 614 46 46

Pon – Pt 9:00 – 17:00

W

Legnica

ul. Kawaleryjska 5A, 59-200 Legnica

tel.: 076 854 07 05

Pon– Pt 10:00 –16:00

E

Lublin

ul. L. Herc 3a, 20-328 Lublin

tel.: 081 446 90 00

Pon – Pt 8:00 – 16:00

E

Łódź

ul. Ustronna 3/ 9, 93-350 Łódź

tel.: 042 671 89 00

Pon – Pt 8:00 – 16:00

N

Olsztyn

ul. Lubelska 46, 10-406 Olsztyn

tel.: 089 678 96 03

Pon – Pt 8:00 – 17:00

W

Opole

ul. Budowlanych 46b, 45-123 Opole

tel.: 077 423 44 42

Pon – Pt 8:00 – 19:00

E

Płock

ul. Gwardii Ludowej 4, 09-400 Płock

tel: 024 361 69 01

Pon – Pt 9:00 – 19:00

W

Poznań

ul. Wybieg 5/9, 61-315 Poznań

tel.: 061 87 82 500

Pon – Pt 8:00 – 19:00

E

Radom

ul. Kozienicka 97, 26-600 Radom

tel.: 048 344 99 94

Pon – Pt 8:00 – 16:00

S

Rzeszów

Rudna Mała 47 E, 36-060 Głogów Małopolski

tel.: 017 865 50 00

Pon – Pt 8:00 – 16:00

N

Szczecin

ul. Balińskiego 8, 70-893 Szczecin

tel.: 091 431 75 75

Pon – Pt 10:30 -16:30

W

Wałbrzych

ul. Wrocławska 142, 58-306 Wałbrzych

tel.: 074 886 97 77

Pon – Pt 8:00 – 16:00

W

Wrocław

ul. Wrocławska 33 D, Magazyn E, Długołęka, 55-095 Mirków

tel.: 071 324 03 24

Pon – Pt 8:00 – 16:00

W

Zielona Góra

ul. Gorzowska 10, 65-001 Zielona Góra

tel.: 068 322 34 32

Pon – Pt 8:00 – 16:00

E

Warszawa

ul. Annopol 19, 03 - 236 Warszawa

tel.: 0 801 31 00 00

Pon – Pt 8:00 – 17:00

E

Warszawa

ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa

tel.: 0 801 31 00 00

Pon – Pt 8:30 – 16:30


UWAGA!!!
Prosimy wypełniać upoważnienie tylko w przypadku kiedy paszport z punktu TNT ma być odebrany przez pracownika Serwisu (koszt odbioru 36,90 PLN brutto)


…………………………….
data i miasto

………………………….Imiona i Nazwisko

………………………….Adres zamieszkania

………………………….Miasto i kod pocztowy

UPOWAŻNIENIE


Upoważniam,………………………………………………………., nr dowodu osobistego …………………, do odbioru mego paszportu z promesą wizową USA z punktu TNT w Warszawie.
Z poważaniem,
…………………………………………

podpis tj. w paszporcie

DANE PERSONALNE

 1. Nazwiska
 1. imiona
 1. inne nazwiska wcześniej używane (np. panieńskie)
 1. inne imiona używane
 1. płeć
 1. stan cywilny

(przy rozwodzie podać ile razy oraz daty zawarcia małżeństwa i datę rozwodu) 1. data urodzenia / miasto i województwo / kraj 2. obywatelstwo / inne obywatelstwa 3. nr PESEL / nr US SOCIAL SECURITY NO. / nr US TAXPAYER ID NO.
  PESEL:

 4. adres domowy (z kodem pocztowym) 5. numery telefonów: komórkowy/domowy/do pracy
 1. adres e-mail 2. nr paszportu / miasto wydania / organ wydający 3. data wydania / data ważności
 1. czy paszport był kiedykolwiek skradziony (jeśli tak to proszę podać datę)
 1. czy była wydana wcześniej wiza USA / podać datę, rodzaj i miasto jej wydania


DANE DOTYCZĄCE PODRÓŻY DO U.S.


 1. cel wyjazdu 2. proponowana data wjazdu do U.S. (dzień/miesiąc/rok) 3. długość pobytu 4. adres pobytu w U.S. (jeśli nie wiadomo, to minimum miasto) 5. kto finansuje wyjazd (osobiście/inna osoba/firma)
 1. jeśli nie osobiście – podać imiona i nazwisko oraz pokrewieństwo/ w przypadku firmy nazwa i adres z nr telefonu 2. jaka jest relacja pomiędzy podróżnym a sponsorem 3. adres sponsora (z kodem pocztowym) i numerem telefonu 4. inne osoby podróżujące razem (ich imiona i nazwisko / relacja z podróżnym)
 1. Czy kiedykolwiek była Pani/Pan w USA 2. Jeżeli TAK

Ostatni pobyt (data wjazdu dzień miesiąc i rok)-

długość tego pobytu- 1. Inne wizyty (daty) i długość pobytu
 1. Czy kiedykolwiek wydano Pani/Panu wizę USA 2. Data wydania ostatniej wizy (proszę podać numer tej wizy)
 1. Czy przy ubieganiu się o wizę USA pobierano Pani/Panu odciski palców
 1. Gdzie wydana (miasto, kraj) / jaka to była wiza( turystyczna/biznesowa)
 1. Inne wizy do USA (daty wydania)
 1. Czy kiedykolwiek odmówiono wydania Pani/Panu wizy USA
 1. Jeżeli TAK

Data ostatniej odmowy (przynajmniej orientacyjną) i miejsce (miasto i kraj):

Jak to była wiza, krótko wyjaśnij przyczynę odmowy:

Inne odmowy (daty):


 1. Czy posiada Pan/Pani lub kiedykolwiek było wydane Panu/Pani prawo jazdy w USA (podać

numer)


DANE KONTAKTOWE W U.S.


 1. imiona i nazwisko osoby kontaktowej w U.S.
 1. nazwa firmy odwiedzanej
 1. relacja pomiędzy podróżnym a kontaktem w U.S.
 1. dokładny adres w U.S., numer telefonu, e-mail (jeżeli brak, koniecznie miasto) 1. w przypadku rodziny proszę podkreślić status imigracyjny w USA oraz podać datę przyznania danego statusu:

obywatel USA / rezydent „Zielona Karta” / pobyt czasowy, nie-imigracyjny / nie wiem

DANE DOTYCZĄCE RODZINY


 1. nazwisko i imiona ojca 2. data urodzenia ojca 3. jeśli ojciec przebywa w U.S. to proszę podać adres pobytu 4. nazwisko i imiona matki 5. data urodzenia matki 6. jeśli matka przebywa w U.S. to proszę podać adres pobytu 7. czy są jacyś bezpośredni krewni w U.S. (nie licząc rodziców) / relacja z podróżnym 8. jeśli tak to proszę podać ich pełne dane z adresem pobytu
 1. czy są jakieś inne osoby w U.S. pozostające w relacji z podróżnym 2. jeśli tak to proszę podać ich pełne dane z adresem pobytu
 1. imiona i nazwisko partnera / małżonka (podać też w przypadku śmierci czy rozwodu) 2. data urodzenia partnera / obywatelstwo 3. miasto i kraj urodzenia 4. adres pobytu


SYTUACJA ZAWODOWA / EDUKACJA


 1. główny zawód wykonywany (jeśli emerytura to proszę wypełnić według ostatniego miejsca pracy) 2. nazwa miejsca pracy lub szkoły / studiów 3. adres z kodem pocztowym i numerem telefonu 4. miesięczne wynagrodzenie w PLN / zatrudniony od – do 5. nazwa stanowiska pracy (można podać w j. angielskim), krótki opis
 1. Dwa ostatnie miejsca pracy (nie licząc obecnego):

adres z kodem pocztowym:

nazwa i stanowisko:

daty rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia:

imiona i nazwisko przełożonego (chyba że się nie pamięta):


FORMULARZ DODATKOWY


 1. wszystkie państwa odwiedzane w ciągu ostatnich 5 lat
 1. proszę podać języki jakimi się posługuje: 2. Proszę wymienić:

szkoły (ponadpodstawowe)- adres z kodem pocztowym, data rozpoczęcia i zakończenia:

studia- adres z kodem pocztowym, nazwa i kierunek, daty rozpoczęcia i zakończenia

 1. Wszystkie organizacje zawodowe, społeczne oraz charytatywne, do których Pan należy.DLA MĘŻCZYZNY


  1. Czy przeszedł Pan szkolenie w zakresie broni palnej, materiałów wybuchowych, broni nuklearnej, chemicznej lub biologicznej?  2. Czy odbył Pan służbę wojskową? (jeśli tak: rodzaj wojsk, stopień wojskowy/stanowisko, specjalizację oraz daty rozpoczęcia i zakończenia służby).  3. Czy brał Pan konflikt w jakimkolwiek konflikcie zbrojnym lub był jego ofiarą?


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna