Dane osobowe abiturienta osa uw (wypełnić czytelnie)Pobieranie 21.82 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar21.82 Kb.

Dane osobowe abiturienta OSA UW (wypełnić czytelnie)


Nazwisko : .................................................................................................................................................

Imiona : .....................................................................................................................................................

PESEL:............................................................... Imię ojca : .....................................................................

Data i miejsce urodzenia : ..........................................................................................................................

Adres do korespondencji : ......................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

Telefon domowy : ..............................................................komórka:.........................................................

Adres e-mail :……………………………………………………………………………...……………

Miejsce pracy : ....................................................................................Telefon : .......................................
Studia: A. dzienne B. wieczorowe *)
Numer albumu : .............................

Wyjazdy na stypendia/działalność w samorządzie/kole naukowym OSA: ……………………………..

………………………………………………………………………………………...………………….

………………………………………………………………………………………...………………….

Powyższe w tłumaczeniu na angielski:………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………....

Tytuł pracy po polsku: ……………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł pracy po angielsku:……………………………………………………………...…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………….
Kod kursu licencjackiego: ........................................................................................................................

Promotorem pracy licencjackiej jest: ........................................................................................................

Recenzentem pracy licencjackiej będzie: ..................................................................................................

Data zatwierdzenia tematu pracy licencjackiej: ………………………………………………………….

Planowany termin składania egzaminu licencjackiego: ............................................................................
Oświadczam, że złożona wersja elektroniczna pracy jest całkowicie zgodna z wersją drukowaną.

Wynik testu pracy licencjackiej: ...............................................................................................................Zobowiązuję się złożyć kartę obiegową do dnia egzaminu licencjackiego.

Warszawa, .........................20.....r. ............................................. (czytelny podpis)


*) niepotrzebne skreślić

UNIWERSYTET WARSZAWSKIKARTA OBIEGOWA (studia licencjackie)

Niniejszym potwierdza się, że student/ka …………………………………...……………….…...……………

imię i nazwisko / nr indeksu

………………………………………………………………………………………..…………………………

wydział
dokonał/-a rozliczeń i uregulował/-a zobowiązania:

1. Biblioteka Wydziałowa …………....................................................................................................................

pieczęć i podpis, data

2. Biblioteka Instytutu Anglistyki (ul. Nowy Świat 4)…………………………………..………………………

pieczęć i podpis data

* 3. Biblioteka UW (ul. Dobra 56/66) ...................................................................................................................

pieczęć i podpis data

4. Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania

Języków Obcych (Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów Potockich, klatka D, I piętro, pok.58)


………………………………………………………………...………………………………………………………………..

pieczęć i podpis data
Oraz złożył/ła:

- 4 zdjęcia o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (podpisane czytelnie);

- dowód opłaty za dyplom polski w wys. 60 zł (odpis po angielsku kosztuje dodatkowo 40 zł +

1 zdjęcie) dokonany na INDYWIDUALNY rachunek bankowy widoczny w USOSweb (ostatnie 11 cyfr tego rachunku stanowi nr PESEL studenta)

- legitymację studencką

(Uwaga: zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym Art. 167 ust. 2a i Regulaminem Studiów UW §33 ust.4, student zachowuje prawa

studenckie do 31 października, jeśli więc przystępuje do obrony pracy licencjackiej przed tym terminem, nie musi składać legitymacji)

4. Dziekanat/Sekretariat studiów ...........................................................................................................................pieczęć i podpis data


* Uwaga! Przed rozliczeniem się z BUW należy najpierw rozliczyć się z Biblioteką Wydziałową.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna