Dane osobowePobieranie 19.58 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar19.58 Kb.
OŚRODEK SZKOLENIA LOTNICZEGO BARTOLINI AIR
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


LICENCJA PILOTA TURYSTYCZNEGO SAMOLOTOWEGO – PPL(A)
Teoria
Praktyka
DANE OSOBOWE

Imię:

…….…………………………..

Nazwisko:

………………………………………..

Imię ojca:

…………………………...……

Data urodzenia:

………………………………….

PESEL:

……………………………..

Nr dowodu tożsamości:

…………………………..

Wydany przez:

……………………………………..

Data wydania:

…………………...

Miejsce zamieszkania:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….Telefon kontaktowy:

…………………………….

E-mail:

………………………………
W przypadku, jeżeli koszty szkolenia pokrywa firma, prosimy o szczegółowe dane firmy:

Pełna nazwa:

……………………………………………………………………………….

Forma prawna:

……………………………………………………………………………….

Adres siedziby:

……………………………………………………………………………….

NIP:

……………………………………………………………………………….

Nazwisko osoby upoważnionej do zawierania umów:

………………………………………


Warunkiem rezerwacji miejsca, jest wpłata zadatku w kwocie 400 zł na konto firmy Bartolini Air, w Millennium Bank S.A.

nr konta: 13 1160 2202 0000 0000 7831 7788

z dopiskiem: zaliczka na szkolenie lotnicze
Organizator zastrzega sobie prawo wyznaczenia innego terminu kursu, niezależnie od dokonanej wpłaty zadatku, jeżeli ilość uczestników kursu przekroczy dopuszczalną przepisami prawa lub wewnętrznymi regulacjami. O pierwszeństwie uczestnictwa w kursie decyduje kolejność dokonania wpłat. Na wypadek przekroczenia dopuszczalnej ilości kursantów, uczestnikowi zostanie zaproponowany nowy termin kursu, a zadatek zostanie automatycznie zaliczony na jego poczet, chyba że nie wyrazi on zgody na zaproponowany termin. Brak zgody na zaproponowany termin dla swej ważności winien być wyrażony w formie pisemnej w ciągu 7 dni od wyznaczenia nowego terminu. Wpłata zadatku jednoznaczna jest z rezerwacją miejsca w kursie. Jeżeli uczestnik odwoła swoje uczestnictwo w kursie, bądź nie stawi się na więcej niż 25% zajęć, zostanie on skreślony z listy uczestników, a zadatek przepadnie na rzecz OSL Bartolini Air.
Kandydat ubiegający się o licencję pilota, przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego, musi posiadać orzeczenie lekarskie co najmniej 2 klasy, wydane przez lotniczego lekarza orzecznika (dla klasy 2, lekarze w Łodzi: Przychodnia Jarmed,
Dr Janusz Najdyhor, tel. kom. 608 574 783. – kandydaci OSL Bartolini Air korzystają z 10% upustu na wykonane badania).
Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na odbycie szkolenia lotniczego.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu szkolenia lotniczego w Ośrodku Bartolini Air Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883) .Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi zasadami dotyczącymi zadatku i je akceptuję.

Data:
Podpis:

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna