Dane personalnePobieranie 12.87 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar12.87 Kb.

DANE PERSONALNE


IMIĘ I NAZWISKO

Anna Marta Szczepan-Wojnarska

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

profesor nadzwyczajny,

dyrektor Instytutu Filologii PolskiejPRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Polskie Towarzystwo Conradowskie

Stowarzyszenie Absolwentów Uczelni BrytyjskichADRES E-MAIL

a.szczepanwojnarska@uksw.edu.pl


WYKSZTAŁCENIE


1996 – magisterium , filologia polska, Uniwersytet Jagielloński

2002 – magisterium , Jewish-Christian Relations, Cambridge

2003 – doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Uniwersytet Jagielloński

2010 – habilitacja, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Uniwersytet Jagielloński
ZAINTERESOWANIA NAUKOWE


Literatura polska XX wieku, Joseph Conrad, antropologia literatury, medical humanities i teoria traumy, literaturoznawstwo transkulturowe


DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE


2010

 • Conrad’s Interpretation of “Polishness”, w: In the Realms of Biography, Literature, Politics and Reception: Polish and East-Central European Joseph Conrad, ed. with an Introduction
  W. Krajka (Boulder: East European Monographs; Lublin: Maria Curie-Sklodowska University Press; New York Columbia University Press, 2010); vol. 19 of Conrad: Eastern and Western Perspectives, ed. Wieslaw Krajka, 221-247.

 • Ja w Nieobecności, w: Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat
  1918-1945
  , red. M. Ołdakowska-Kuflowa, L. Giemza, Lublin 2010, s. 305-319.

 • Resurrection not included – opłata nie obejmuje zmartwychwstania, „Topos” 2010,
  nr 2-3 (111-112), R. XVII, s. 31-42.

 • (red.) Hiob biblijny, Hiob obecny w kulturze, red. P. Mitzner, Anna M. Szczepan-Wojnarska; UKSW Warszawa 2010.

 • The Tragedy of Trauma: Kurtz and Ahab, w: Hearts of Darkness. Melville, Conrad and Narratives of Oppression. Edited by P. Jedrzejko, M. M. Reigelman, Z. Szatanik, Zabrze 2010, s. 215-222.


2011

 • Judaizm jako los Żyda polskiego pochodzenia – Bogdana Wojdowskiego, w: Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, red. E. Prokop-Janiec, S. J. Żurek, Kraków 2011, s. 211-221.

 • Hiob Karola Wojtyły jako literacka refleksja nad sensem cierpienia w kontekście listu „Salvifici Dolores” Jana Pawła II, w: Idee i wartości. Humaniora Jana Pawła II, red. M. Marczewska
  i Z. Trzaskowski, Kielce 2011, s. 281-305.

 • (rec.) Inne i masa [poezji], „Topos”2011, nr 1-2 (116-117), s. 175-177 (rec. tomu: 
  K. Kuczkowski, Wiersze [masowe] i inne).

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE


2010

 • Forgiveness, Oxford (Wielka Brytania), 15-18.07.2010 r. (referat: Miłosz’s concept of poetry as mediating forgiveness)


2011

 • II Warszawskie Targi Książki, Warszawa, 13.05.2011 r. (spotkanie panelowe: „Bo wiersze wolno pisać rzadko i niechętnie…”. O poezji Czesława Miłosza)

 • 2nd Global Conference: Experiencing Prison, Warszawa, 19-21.05.2011 r. (referat: Leadership from Prison. Wyszynski as a leader in the light of his “A Freedom within.
  The
  Prison Notes”)

 • Conrad’s Polish Footprints. 5th International Joseph Conrad Conference, Lublin,
  12-16.07.2011 r. (referat: “Tosca from Indonesia”? Polish reception of Conrad’s Victory.)

 • Wacław Borowy (1890-1950) – historyk, krytyk i badacz literatry,14.10.2011 r. (referat: Veto „neoromantycznym znudzeńcom”, czyli o Conradianach Wacława Borowego)

2012

 • Paranoia and Pain, international and cross-dissciplinary conference, Liverpool (Wielka Brytania), (keynote speaker, referat: Transcultural Pain)

 • Tłumaczenie poezji-negocjowanie wyobraźni, Warszawa, 29-30.05.2012 r.

 • Sacrum w literaturze polskiej po roku 1989, Lublin, 25-26.10.2012 r. (referat: Czy Bóg ma adres? O poszukiwaniu Boga w twórczości Ewy Chruściel)

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Więzi wspólnoty religia-literatura-komparatystyka”, Katowice, 15-16.11.2012 r. (referat: Joban’s fear)
INNE AKTYWNOŚCI

29.02. 2012 - Prospects for interfaith harmony: Jews, Christians and Muslims in Poland, Wesley House, Cambridge University, open lecture


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna