Dary marzec 2015 SygPobieranie 31.49 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar31.49 Kb.
DARY MARZEC 2015
Sygn. 19125

Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii / Magdalena Rekść ; Uniwersytet Łódzki, Bałkany 20/21 Centrum Naukowo-Badawcze UŁ.

Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.

Dar: Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
Sygn. 19126

Obywatelskość jako płaszczyzna integracji społeczności muzułmańskich ze społeczeństwem polskim : na przykładzie Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej / Marcin Pierzchała, Danuta Walczak-Duraj.

Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

Dar: Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
Sygn. 19127

Współcześni Asyryjczycy i Aramejczycy : bliskowschodni chrześcijanie w poszukiwaniu tożsamości narodowej / Marta Woźniak.

Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

Dar: Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
Sygn. 19128

Rosjanie w Izraelu : problem zaprogramowania kulturowego repatriantów z ZSRR i Federacji Rosyjsksiej / Madga Dolińska-Rydzek.

Łódź : Ibidem, 2014.

Dar: Wydawnictwa Ibidem – pan Adam Łopatka
Sygn. 19129

Kierunki integracji małopolskich Romów / red. Małgorzata Leśniak, Stanisław Sorys ; [aut. Adam Bartosz et al.].

Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2014.

Dar: Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi.

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Departament
Sygn. 19130

Prezydenci i rządy RP na uchodźstwie 1939-1990 : wybrane problemy z historii polskiej emigracji / pod red. Haliny Taborskiej, Michaela Fleminga i Arkadego Rzegockiego.

Londyn : Polski Uniwersytet na Obczyźnie ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński : Ośrodek Myśli Politycznej, 2013.

Dar: Ośrodka Myśli Politycznej

Sygn. 19131

Polacy we Włoszech : historia, współczesność, zmiany / pod redakcją Karoliny Golemo,

Bartosza Kaczorowskiego i Małgorzaty Stefanowicz ; [PON Uniwersytet Jagielloński].

Kraków : Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ : Ośrodek Myśli

Politycznej ; Londyn : Polski Ośrodek Naukowy UJ, 2014.

Dar: Ośrodka Myśli Politycznej
Sygn. 19132 i 19133

Polish community in Norway : opportunities and challenges, Oslo, 20 November 2014 : [conference materials] / [auth. Włodzimierz Anioł [et al.] ; Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland European Policy Department.

[Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją, 2014].

Dar: Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją. Mediateka
Sygn. 19134

Dekada członkostwa Polski w UE : społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku /

red. nauk. Magdalena Lesińska [et al.] ; Ośrodek Badań nad Migracjami, Komitet Badań

nad Migracjami PAN.

Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.

Dar: Magdaleny Lesińskiej
Sygn. 19135

Migracje i polityka migracyjna / pod red. Łukasza Żołądka.

Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe

Kancelarii Sejmu, 2014.Dar: Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
Sygn. 19136

Działania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz mniejszości romskiej w województwie małopolskim : raport z wizytacji osiedli romskich / [aut. Katarzyna Łakoma et al.].

Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2014.

Dar: Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
Sygn. 19137

Usypać góry : historie z Polesia / Małgorzata Szejnert.

Kraków : Wydawnictwo Znak, 2015.

Dar: Wydawnictwa Znak
Sygn. 19138

Żydowski Białystok i jego diaspora / Rebecca Kobrin ; przeł. Adam Musiał.

Sejny : Pogranicze ; Białystok : Białostocki Ośrodek Kultury, 2014.

Wymiana: Fundacja Pogranicze


Sygn. 19139

Polska europejska czy narodowa? / red. Maria Jarosz.

Warszawa : Oficyna Naukowa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2014.

Dar: Instytut Studiów Politycznych PAN
Sygn. 19140

Górny Śląsk i Górnoślązacy : wokół problemów regionu i jego mieszkańców w XIX i XX wieku / pod red. Sebastiana Rosenbauma.

Katowice : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Gliwice : Muzeum w Gliwicach, 2014.

Dar: IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Katowice
Sygn. 19141

Bezpieczny dom? : przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców / pod red. Witolda Klausa.

Warszawa : Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2014.

Dar: Stowarzyszenia Interwencji Prawnej
Sygn. 19142

Mieszkańcy Roany odchodzą pogodnie : wyprawy do Asyryjczyków, Cymbrów i Karaimów / Karl-Markus Gauß, przeł. Sława Lisiecka.

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2010.

Dar: Wydawnictwa Czarne
Sygn. 19143

Detroit : sekcja zwłok Ameryki / Charlie Leduff ; przełożyła Iga Noszczyk.

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2015.

Dar: Wydawnictwa Czarne
Sygn. 19144

Argentyńska mozaika / Aleksander Omiljanowicz.

Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1984.

Dar: Marii Szmeji
Sygn. 19145

Internet w procesach migracyjnych na przykładzie polskich migrantów w Irlandii : studium e-tnograficzne / Stefan Michał Marcinkiewicz.

Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2014.

Dar: Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Sygn. 19146

Transgresja w kulturze / pod red. Tadeusza Palecznego, Joanny Talewicz-Kwiatkowskiej.

Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.

Dar: Tadeusza Palecznego
Sygn. 19147

Polacy na Krymie : materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej (19-20 października 2013. Symferopol. Krym) = Polâki v Krimu : materìali Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (19-20 žovtnâ 2013 r. Sìmferopol'. Krim) = Polâki v Krimu : materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (19-20 oktâbrâ 2013 g. Simferopol'. Krym) / [redkolegiâ A. M. Popovskij (glavnyj redaktor)] ; Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy na Krymie przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Sewastopolu.

Simferopol' : Diajpi, 2013.

Dar: Biblioteki Instytutu Rosji i Europy Wschodniej
Sygn. 19148

Prawa wyborcze dla cudzoziemców - tak czy nie? / red. Sławomir Łodziński, Dorota Pudzianowska, Marta Szaranowicz-Kusz

[Warszawa] : IOM, 2014 (Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper).

Dar: Biura IOM w Warszawie
Sygn. 19149

Anglosasi, Francuzi i Polacy - wzajemny wizerunek dawniej i dziś / pod red. Piotra Guzowskiego i Małgorzaty Kameckiej.

Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005.

Dar: Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku
Sygn. 19150

Ziemia Wróżek / Krystian Ławreniuk.

Brzeg : Fundacja Rozwój : K. I. T. Stowarzyszenie Żywych Poetów, 2014.

Polacy \z Wielka Brytania \y 1990- \v nowele.

Dar: Krystiana Ławreniuka
SYGN. 19151

Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska : Polska, Słowacja, Węgry / Małgorzata Kołaczek.

Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014.

Dar: AUTORKI Małgorzaty Kołaczek
SYGN. 19152 i 19153

Ormianie / pod red. Beaty Machul-Telus ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014.

Dar: Beaty Machul-Telus - Sekretarz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP
SYGN. 19154

Różni, ale równi : prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce / pod red. Witolda Klausa.

Warszawa : Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2013.

Dar: Stowarzyszenia Interwencji Prawnej
SYGN. 19155

Cudzoziemcy w Polsce : podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych / Jacek Białas, Bogusława Domańska, Marta Górczyńska, Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska-Żuk, Marta Szczepanik, Daniel Witko ; red. Maja Łysienia. - Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.

Warszawa : Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2015.

Dar: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
SYGN. 19156

W poszukiwaniu ochrony : wybrane problemy dotyczące realizacji praw cudzoziemców ubiegających o nadanie statusu uchodźcy i objętych ochroną międzynarodową w latach 2012-2014 : obserwacje Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka / Jacek Białas [et al.].

Warszawa : Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2014.

Dar: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
SYGN. 19157

Książęta highwayu / Marcin Baraniecki.

Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-Ka, cop. 2013.

Polacy \z Kanada \v powieści.

Dar: Wydawnictwa Zysk i S-Ka
SYGN. 19158

Wyspa Montrésor / Kinga Grafa [et al.].

[Kraków] : Wydawnictwo LTW, [2011?].

Dar: Wydawnictwa LTW
SYGN. 19159

Polacy w Kazachstanie : zesłania - dziedzictwo - nadzieje - powroty / Antoni Kuczyński.

Krzeszowice : Wydawnictwo Kubajak, 2014.

Dar: Wydawnictwa Kubajak
SYGN. 19160

Jest gdzieś takie Bansingstoke / Zbigniew Rudziński.

Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy "Świadectwo", 2013.

Polacy \z Wielka Brytania \z Anglia \y 1990- \v powieści.

Dar: Instytutu Wydawniczego "Świadectwo"
SYGN. 19161

Wspomnienia mazurskiego filipona / Grzegorz Krassowski ; oprac., wydał i posł. opatrzył Stefan Pastuszewski.

Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy "Świadectwo", 2014.

Dar: Instytutu Wydawniczego "Świadectwo"


SYGN. 19162 i 19163

Biała emigracja / Agnieszka Wyrozębska, Paweł Wyrozębski.

Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2014.

Dar: Pawła Wyrozębskiego
SYGN. 17774/1

Łemkowie, Bojkowie, Rusini : historia, współczesność, kultura materialna i duchowa / red. nauk. Stefan Dudra [et al.].

Legnica ; Zielona Góra : Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera", 2007.

Nr inw. 19164

Dar: Tomasza Szyszlaka
SYGN. 19165

Wielokulturowy Izrael / Oz Almog ; przekład Agnieszka Olek, Aleksandra Rawska, Wojciech Tworek.

Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : realizacja wydawnicza Dom Wydawniczy Elipsa, cop. 2011.

Dar: Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
SYGN. 19166

Polska to nie oni : Polska i Polacy w polskojęzycznej prasie żydowskiej II Rzeczypospolitej / Anna Landau-Czajka.

Warszawa : ŻIH, 2015.

Dar: Biblioteki Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce
SYGN. 19167

Ziemia czerwonych drzew : Polacy z Ameryki Południowej / Mirosław Olszycki ; przedsł. Zdzisław Malczewski, Herkulan Wróbel, Andrzej Zabłocki.

Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego : Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2014.

Dar: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
SYGN. 19168

W cieniu Sheratona / Ireneusz Gębski.

Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2011.

Polacy \z Wielka Brytania \z Anglia \y 1990- \v powieści.

Dar: Warszawskiej Firmy Wydawniczej
SYGN. 19169

Początek wojny niemiecko-sowieckiej i losy ludności cywilnej / pod red. Jana Jerzego Milewskiego i Anny Pyżewskiej ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.

Warszawa : IPN, 2003.

Dar: Biblioteki Instytutu Historii UJ

SYGN. 19170

Polacy na Dalekim Wschodzie : inżynier Kazimierz Grochowski, Czyngis-Chan i złoto barona Ungerna / Edward Kajdański.Warszawa : Książka i Wiedza, 2014.

Dar: Wydawnictwa Książka i Wiedza


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna