Data: 20 X 2014 r. Miejsce: Komenda Główna Policji, ul. Domaniewska 36/38, WarszawaPobieranie 41.22 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar41.22 Kb.
Data: 20 X 2014 r.

Miejsce: Komenda Główna Policji, ul. Domaniewska 36/38, Warszawa


Rejestracja: 09.00 - 09.30

Panel

Paneliści

Moderatorzy

Sesja plenarna


  1. - 10.30

 1. Nadinsp. dr Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji

 2. Dr Tadeusz Graca – Rektor WSGE

 3. insp. dr Piotr Bogdalski - Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

 4. Prof. dr hab. Stanisław Sulowski – UW
  Wykład wprowadzający:
  Prof. Bronisław Sitek – Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
  „Ochrona praw i interesów skarbu państwa jako jedna z głównych przesłanek bezpieczeństwa kraju”

Dr Mariusz Sokołowski –

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego PolicjiPanel I „Rozwój gospodarczy gwarancją bezpieczeństwa państwa i jakości życia obywateli.”
10.35 - 12.15

 1. Prof. Krzysztof Czekaj - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 2. Dr Adam Bodnar - Wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, członek rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur

 3. Dr Piotr Zawadzki - UW

 4. Mirosław Błażej – Dyrektor Departamentu Studiów Makroekonomicznych i Finansów GUS
Prof. dr hab. Stanisław Sulowski - UW

Przerwa kawowa 12.15 – 12.30

Panel II „Transformacja współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Współpraca i koordynacja służb.”
12.30 – 14.00

 1. Gen. dr Andrzej Trela – Kancelaria Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy Sp. k.

 2. Prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski

 3. Prof. dr hab. Andrzej Misiuk – UW

 4. Dr hab. Zbigniew Siemiątkowski

 5. Dr Paweł Chodak - WSGE

insp. dr hab. Izabela Nowicka - WSPol

Obiad 14.00 – 14.45

Panel III „Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Unii Europejskiej Wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa dla członków Unii Europejskiej.”

14.45 – 16.15 1. Prof. dr hab. Roman Kuźniar

 2. Dr Karol Wawrzyniak - Kierownik Grupy Układów Złożonych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 3. Dr Krzysztof Tomaszewski – UW

 4. Andrzej Szczęśniak – niezależny ekspert branży energetycznej
Roman Trzaskalik – Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.

Podsumowanie 16.15 – 16.30


SESJA I ROZWÓJ GOSPODARCZY GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

I JAKOŚCI ŻYCIA OBYWATELI

(godz. 12.30 – 14.00)
Prowadzący: dr Małgorzata Such – Pyrgiel

Dr Michał Domański


Dr hab. Magdalena Sitek

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

Perspektywa finansowania polityki bezpieczeństwa UE do 2020 r.

Dr Monika Bartnik

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bezpieczeństwo obywatela w stanach nadzwyczajnych

Dr Katarzyna Bomba

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

Przyszłość związków zawodowych w obliczu globalizacji gospodarki

Dr Wiesław Breński

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

The Security Policy of the European Union towards terrorist threats

Mł. insp. dr Janusz Bryk

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Handel organami ludzkimi w aspekcie współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa

Dr Wojciech Lis

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Gwarancyjny charakter art. 240 KK w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w kontekście tajemnicy dziennikarskiej

Dr Małgorzata Madej

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako narzędzie zapobiegania wykluczeniu społecznemu mniejszości narodowych i etnicznych

Podinsp. dr Irena Malinowska

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Problematyka handlu ludźmi w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego

Dr Grzegorz Pietrek

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Planowanie przestrzenne a bezpieczeństwo społeczności lokalnej w warunkach zagrożeń powodziowych

Dr Juliusz Piwowarski

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie

I i II filar kultury bezpieczeństwa. Kiedy kapitał ludzki nie będzie zagrożeniem?

Dr Paweł Sitek

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

Transpozycja przepisów dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR do polskiego prawa bankowego i niektórych ustaw

Dr Sofia Sokolova

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

Siłowe zmiany unitarności terytorialnej Ukrainy w 2014 roku wynikiem historycznego łamania bezpieczeństwa językowego

Dr Małgorzata Such - Pyrgiel

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

Rozwój gospodarczy a jakość życia polskich rodzin. Zarys problematyki

Dr Elżbieta Szafrańska, dr Jerzy Szafrański

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa

Dr Aleksandra Szejniuk

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

Bezpieczeństwo wewnętrzne warunkiem równowagi pomiędzy pracą a życiem zawodowym

Dr Andrzej Wawrzusiszyn

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

Bezpieczeństwo społeczności lokalnej w wybranych miastach Warmii i Mazur w świetle badań własnych

Mgr Artur Banaszak

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

Katolicka nauka społeczna odpowiedzią na wyzwania bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku


SESJA II TRANSFORMACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA. WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA SŁUŻB

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DLA CZŁONKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

(godz. 14.45 – 16.15)
Prowadzący: Mł. insp. dr Janusz Bryk

Dr Zygmunt Domański


Dr hab. Tomasz Aleksandrowicz

Akademia Humanistyczna im

A. GieysztoraZmiana środowiska bezpieczeństwa jako wyzwanie dla służb bezpieczeństwa i porządku publicznego

Dr Michał Domański

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

„Kaukaska pętla śmierci” - geneza konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego

Dr Krzysztof Gogacz

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

Kurator sądowy wobec wyzwań i zagrożeń resocjalizacji skazanych w środowisku otwartym

Dr Mostefa Ider

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

Renewable Sources of Energy As a Mean For Achieving Energy Security For Poland: An Application of Stochastic Goal Programming for a Portfolio Selection Of Electricity Generating Mix

Kom. Anna Kalisz

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Podważenie autorytetu funkcjonariusza publicznego - zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny

Kom. dr Monika Porwisz

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Prawo i technologia wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa

Nadkom. dr Anna Świerczewska - Gąsiorowska

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Przestępstwo o charakterze terrorystycznym - współczesnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa

Mgr inż. Mariusz Miszewski

Prezes Centrum Badawczo-Produkcyjne DGT-LAB S.A.

Telekomunikacyjne wsparcie narzędziowe działań zapobiegawczych w zakresie akwizycji, dystrybucji oraz wymiany informacji w procesie koordynacji i współpracy służb

Mgr Adrian Zbiciak

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Współpraca organów ścigania z podmiotami odpowiedzialnymi za reglamentację działalności gospodarczej


Podsumowanie konferencji 16.15 – 16.30


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna