Data urodzeniaPobieranie 12.43 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar12.43 Kb.

SZKOŁA WAJDY
ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa

tel./fax: (+48 22) 851 10 56, 851 10 67, 851 10 57; info@wajdaschool.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM DLA PRODUCENTÓW KREATYWNYCH

IMIĘ I NAZWISKO:

DATA URODZENIA:

ZAWÓD WYKONYWANY:

TELEFON:
E-MAIL:
ADRES ZAMIESZKANIA:

TYTUŁ PROJEKTU (DOŁĄCZONEGO TREATMENTU) I NAZWISKO AUTORA (wypełnić jeśli dotyczy):

LISTA WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW W JĘZYKU POLSKIM:


 • CV kandydata ze zdjęciem;

 • List motywacyjny – gdzie jesteś teraz, czego się chcesz dowiedzieć i jakie masz oczekiwania wobec kursu (max 1 strona);

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów produkcyjnych lub innych studiów, jakie ukończyłeś/-łaś;

 • List rekomendacyjny od producenta lub reżysera z którym współpracowałeś (warunek konieczny dla osób, które nie ukończyły studiów produkcyjnych);

 • Lista najważniejszych dokonań filmowych: filmy które produkowałeś/aś lub współprodukowałeś/aś, lub inne zadania i prace jakie wykonywałeś/aś w filmie, interesuje nas: budżet filmu, obsada, emisje, nagrody;

 • Jeśli jesteś związany/-a z firmą produkcyjną lub posiadasz własną, krótki opis jej działalności i lista wybranych produkcji, także tych w developmencie i postprodukcji;

 • Treatment filmu (fabularnego, dokumentalnego lub animacji), który będzie rozwijany w ramach programu (5 stron);

 • Synopsis filmu (max. pół strony);

 • Jeśli chcesz, możesz dołączyć opis swoich intencji dot. projektu (max 1 strona);

 • Plan działań związanych z tym projektem na najbliższy rok (max. 1 strona);

 • Potwierdzenie wykonania przelewu – opłaty egzaminacyjnej w wysokości 100 zł;

W/W DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W 3 KOPIACH.LISTA WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM: • CV kandydata ze zdjęciem;

 • List motywacyjny – gdzie jesteś teraz, czego się chcesz dowiedzieć i jakie masz oczekiwania wobec kursu (max 1 strona);

 • Synopsis filmu (max. pół strony);

W/W DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W 1 EGZEMPLARZU.


Dane do przelewu:
Fundacja Szkoła Wajdy

ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa

nr konta 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588

(z dopiskiem „opłata za Program Producentów Kreatywnych”)Wypełniony formularz wraz ze wszystkimi załącznikami należy dostarczyć do dnia 31.09.2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Szkoła Wajdy

ul. Chełmska 21, bud.24, 00-724 Warszawa

(z dopiskiem „Program dla Producentów Kreatywnych”)
oraz mailem, skompilowane w jeden dokument Word lub PDF, oznaczony imieniem i nazwiskiem, na adres: rekrutacja@wajdaschool.pl, w temacie wiadomości proszę wpisać „Program dla Producentów Kreatywnych”.
Prosimy o ponumerowanie stron i umieszczenie na każdej stronie stopki z imieniem i nazwiskiem oraz tytułem składanego treatmentu.Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i Współorganizatorów (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833)……………………………….. ……………………….

miejscowość i data podpis


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna