Decyzja komisjiPobieranie 6.95 Mb.
Strona37/37
Data28.04.2016
Rozmiar6.95 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


Dodatek E
Czynniki i rodzaje działalności wpływające na stan ochrony obszaru


KodKategoria


Rolnictwo, Leśnictwo

100
Uprawa

101
zmiana sposobów uprawy

102koszenie / ścinanie

110
Stosowanie pestycydów

120
Nawożenie

130
Nawadnianie

140
Wypasanie

141
odejście od systemu pasterskiego

150Restrukturyzacja użytków rolnych

151
usunięcie żywopłotów i zagajników

160Ogólna gospodarka leśna

161
zalesianie

162sztuczne zalesianie

163odnawianie lasów

164czyszczenie

165usuwanie podszytów

166usuwanie drzew uschłych i usychających

167użytkowanie bez odnawiania

170Hodowla zwierząt

171
żywienie bydła

180Wypalanie

190
Czynności rolnicze i leśnicze nie wymienione wyżej


Połowy, myślistwo, zbieractwo

200
Akwakultura ryb i skorupiaków

210
Połowy zawodowe

211połowy w stałej lokalizacji

212trałowanie

213połowy sieciowe w dryfie

220
Połowy rekreacyjne

221kopanie przynęty

230
Myślistwo

240
Pozyskiwanie / Usuwanie fauny, ogólnie

241zbieractwo (owadów, gadów , płazów .....)

242wybieranie z gniazd

243chwytanie w pułapki, trucie, kłusownictwo

244pozostałe formy pozyskiwania fauny

250
Pozyskiwanie / Usuwanie flory, ogólnie

251grabież stanowisk flory

290
Działalność w zakresie myślistwa, połowów lub zbieractwa nie wymieniona wyżejGórnictwo i wydobywanie materiałów

300
Wydobywanie piasku i żwiru

301kamieniołomy

302pozyskiwanie materiałów z plaż

310
Wydobywanie torfu

311ręczne wycinanie torfu

312mechaniczne pozyskiwanie torfu

320
Poszukiwanie i wydobywanie ropy lub gazu

330
Kopalnie

331górnictwoodkrywkowe

332górnictwopodziemne

340
Kopalnie soli

390
Działalność w zakresie górnictwa lub wydobywania nie wymieniona wyżejUrbanizacja, industralizcja i podobne działalności

400
Obszary zurbanizowane, siedliska ludzkie

401zabudowa zwarta

402zabudowa luźna

403siedliska rozproszone

409pozostałe rodzaje zasiedlenia

410
Obszary przemysłowe lub handlowe

411fabryka

412skład przemysłowy

419pozostałe obszary przemysłowe / handlowe

420
Zrzuty

421usuwanie odpadów z gospodarstw domowych

422usuwanie odpadów przemysłowych

423usuwanie materiałów obojętnych

424pozostałe zrzuty

430
Obiekty rolnicze

440
Składowanie materiałów

490
Pozostała działalnosć urbanizacyjna, przemysłowa i podobna


Transport i komunikacja

500
Sieci komunikacyjne

501ścieżki, trasy, trasy rowerowe

502drogi, autostrady

503linie kolejowe, linie szybkiej kolei TGV

504obszary portowe

505lotnisko

506lądowisko, heliport

507most, wiadukt

508tunel

509pozostałe sieci komunikacyjne

510
Transport energetyczny

511linie energetyczne

512rurociągi

513pozostałe formy transportu energetycznego

520
Żegluga morska

530
Ułatwiony dostęp do obszaru

590
Pozostałe formy transportu i komunikacjiWypoczynek i turystyka (niektóre formy włączone wyżej pod różnymi pozycjami)

600
Obiekty sportowe i wypoczynkowe

601pola golfowe

602ośrodek narciarski

603stadion

604bieżnia, tor

605hipodrom

606park atrakcji

607boisko

608pole kempingowe i przyczepy turystyczne

609pozostałe ośrodki sportowe / wypoczynkowe

610
Centra rekreacyjne

620
Działalność sportowa i wypoczynkowa na otwartej przestrzeni

621sporty wodne

622piesze wycieczki, jazda konna i pojazdy niesilnikowe

623pojazdy silnikowe

624turystyka górska, wspinaczka, speleologia

625szybownictwo, lotniarstwo, paralotnictwo, baloniarstwo

626narciarstwo, narciarstwo poza wyznaczonymi trasami

629pozostała działalność sportowa i wypoczynkowa

690
Pozostałe czynniki w zakresie wypoczynku i turystyki nie wymienione wyżej


Zanieczyszczenie i inne czynniki i rodzaje działalności człowieka

700
Zanieczyszczenie

701zanieczyszczenie wody

702zanieczyszczenie powietrza

703skażenie gleby

709pozostałe formy lub mieszane formy zanieczyszczenia

710
Dokuczliwość hałasu

720
Zadeptywanie, nadmierna eksploatacja

730
Manewry wojskowe

740
Akty wandalizmu

790
Pozostałe czynniki i rodzaje działalności człowiekaZmiany wywołane przez człowieka w warunkach hydrologicznych (tereny podmokłe i środowisko morskie)

800
Zasypywanie i rekultywacja gruntów, osuszanie, ogólnie

801polderyzacja

802odzyskiwanie gruntów z morza, ujść rzek lub bagien

803zasypywanie kanałów, rowów ,stawów, sadzawek, bagien lub dołów

810
Odwadnianie

811prowadzenie roślinności wodnej i przybrzeżnej dla celów odwadniania

820
Usuwanie osadów (błoto...)

830
Kanalizacja

840Zalewanie

850
Modyfikowanie działania systemu hydrolograficznego, ogólnie

851modyfikacja prądów morskich

852modyfikacja struktur śródlądowych cieków wodnych

853zarządzanie poziomami wód

860
Wysypywanie i składowanie wydobytych złóż

870
Rowy, obwałowania, sztuczne plaże, ogólnie

871obrona przed działaniem morza lub prace mające na celu zachowania linii brzegowej

890
Pozostałe zmiany wywołane przez człowieka w warunkach hydrologicznychProcesy naturalne (biotyczne i abiotyczne)

900
Erozja

910
Zamulanie

920
Wysychanie

930
Zatapianie

940
Katastrofy naturalne

941zalewanie

942lawina

943zapadanie się terenu, osuwanie

944sztormy, cyklony

945działalność wulkaniczna

946trzęsienie ziemi

947fale pływowe

948pożar (naturalny)

949pozostałe katastrofy naturalne

950
Ewolucja biocenozy

951akumulacja materiału organicznego

952eutrofizacja

953zakwaszenie

954inwazja gatunków

960
Międzygatunkowe relacje wśród fauny

961rywalizacja (przykład:mewa / rybitwa)

962pasożytnictwo

963przenoszenie chorób

964zanieczyszczenie genetyczne

965żerowanie

966antagonizm wynikający z wprowadzenia gatunków

967antagonizm wobec zwierząt domowych

969pozostałe formy lub zróżnicowane formy międzygatunkowej rywalizacji wśród faun

970
Międzygatunkowe relacje wśród flory

971rywalizacja

972pasożytnictwo

973przenoszenie chorób

974zanieczyszczenia genetyczne

975brak czynników zapylających

976uszkodzenia przez dziką zwierzynę

979pozostałe formy lub zróżnicowane formy międzygatunkowej konkurencji wśród flory

990
Pozostałe procesy naturalne
1 Dz.U. nr L 206 z 22.7.1992, str. 7.

2 Odwołanie do: SEC 2.05 z 13.07.

3 Wyłączając Szwecję, która składa się tylko z jednego regionu NUTS 1.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna