Decyzja komisji z dnia 29 lipca 1996 r ustanawiająca wykaz produktów na bazie mleka, odnośnie których Państwa Członkowskie są upoważnione do udzielania indywidualnych lub ogólnych odstępstw zgodnie z artPobieranie 57.44 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar57.44 Kb.
DECYZJA KOMISJI
z dnia 29 lipca 1996 r.
ustanawiająca wykaz produktów na bazie mleka, odnośnie których Państwa Członkowskie są upoważnione do udzielania indywidualnych lub ogólnych odstępstw zgodnie z art. 8 ust. 2 dyrektywy 92/46/EWG oraz charakter tych odstępstw stosowanych przy wytwarzaniu takich produktów
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(96/536/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 92/46/EWG z 16 czerwca 1992 r. ustanawiającą przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka poddanego obróbce termicznej i produktów na bazie mleka1 ostatnio zmienioną Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, w szczególności jego art. 8 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
Państwa Członkowskie przekazały Komisji wykaz produktów w stosunku, do których wnioskują o zastosowanie art. 8 ust. 2 akapitu pierwszego powyższej dyrektywy, a także określiły charakter wnioskowanych odstępstw;
do celów niniejszej decyzji konieczne jest zdefiniowanie terminu produktu na bazie mleka o tradycyjnych cechach, tak jak jest stosowany w art. 8 ust. 2 dyrektywy 92/46/EWG;
niektóre wymagania tej dyrektywy prawdopodobnie mają wpływ na produkcję takich produktów na bazie mleka o tradycyjnych cechach;
mając na uwadze zróżnicowany charakter odstępstw przewidzianych w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy konieczne jest ustanowienie ogólnych lub szczególnych warunków stosowanych do każdego produktu, uwzględniając należycie ryzyko zdrowia publicznego;
odstępstwa, o które wnioskują Państwa Członkowskie, dotyczą przepisów w sprawie mleka surowego, materiałów mających kontakt z produktami, piwnic do dojrzewania i produktów gotowych;
środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Dla celów art. 8 ust. 2 dyrektywy 92/46/EWG oraz niniejszej decyzji produkty na bazie mleka o tradycyjnych cechach oznaczają produkty na bazie mleka, które:


- są uznawane historycznie
lub
- są wytwarzane zgodnie z zaleceniami technicznymi lub metodami produkcyjnymi skodyfikowanymi lub zarejestrowanymi w Państwie Członkowskim, w którym produkt ten jest tradycyjnie wytwarzany,
lub
- są chronione na mocy prawa krajowego, regionalnego lub lokalnego w Państwie Członkowskim, w którym produkt ten jest tradycyjnie wytwarzany.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie są upoważnione do udzielania zakładom, wytwarzającym niektóre produkty na bazie mleka o tradycyjnych cechach, indywidualnych lub ogólnych odstępstw od wymagań wymienionych w rozdziale I pkt 6 załącznika B, oraz rozdziale III pkt 2 załącznika C do dyrektywy 92/46/EWG dotyczących charakteru materiałów wchodzących w skład instrumentów i sprzętu używanego specjalnie do przygotowywania, pakowania jednostkowego i pakowania pośredniego tych produktów.


Jednakże, instrumenty oraz sprzęt muszą być stale utrzymywane w zadawalającym stanie czystości oraz regularnie czyszczone i dezynfekowane.
Wykaz produktów objętych niniejszym artykułem jest wymieniony w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie są upoważnione do udzielania zakładom wytwarzającym sery o tradycyjnych cechach, jak podano w art. 1, indywidualnych lub ogólnych odstępstw od wymogów ustanowionych w rozdziale I pkt 2 lit. a)-d) załącznika B do dyrektywy 92/46/EWG dotyczących piwnic lub pomieszczeń do dojrzewania dla takich produktów.


Takie piwnice lub pomieszczenia do dojrzewania mogą składać się z naturalnych ścian geologicznych oraz ścian, podłóg, sufitów i drzwi, które nie są gładkie, są nieprzepuszczalne, trwałe, pokryte powłoką w kolorze z jasnym pokryciem lub z materiału odpornego na korozję. Częstotliwość i charakter czyszczenia oraz dezynfekcji w takich piwnicach i pomieszczeniach będzie dostosowany do tego typu działalności w celu uwzględnienia szczególnej dla nich flory znajdującej się w otoczeniu.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 29 lipca 1996 r.W imieniu Komisji

Franz FISCHLERCzłonek Komisji


ZAŁĄCZNIK
Wykaz produktów na bazie mleka o tradycyjnych cechach, dla których zakłady wytwórcze mogą udzielić odstępstw od wymogów wymienionych w rozdziale I pkt 6 załącznika B oraz rozdziale III pkt 2 załącznika C do dyrektywy nr 92/46/EWG.

DENMARK

Dansk Baśki

Dansk Brick Ost

Dansk Butterkäse


Dansk Cheddar

Dansk Cheshire

Dansk Colby

Danbo

Dansk Double GloucesterDansk Edam

Elbo


Dansk Emmentaler

Esrom


Dansk Fontal

Dansk Fontina

Fynbo

Dansk GoudaDansk Grana

Dansk Gruyer

Havarti

Dansk HerregårdsostDansk Hingino

Dansk Hushållsost

Dansk Kashkaval

Dansk Kasseri

Dansk Kefalotiri

Dansk Krydderiost

Dansk Leicester

Maribo


Molbo

Dansk Mynster

Dansk Muenster

Dansk Praestost

Dansk Saint Paulin

Samsø


Svenbo

Tybo


Regatto

GERMANY

Romonte - Typ Grana

Gouda

Käse vom Typ MaasdamerRottaler - Typ Maasdamer

Asiago - nach italienischer Art

Kefalotyri - nach griechischer Art

Münsterkäse

Weißlacker

Tilsiter


Edelpilzkäse

Niederrheiner Edamer

Moyländer

Allgäuer Bergkäse

Emmentaler

Steppenkäse

Esrom

Chester


Montasio

Santa Anna

Käse vom Typ Fontal

Diplomat


Höhlentilsiter

Roviner - Typ Maasdamer

Trollskär - Typ Maasdamer

Valiner


Käse vom Typ Parmesan

Parmesan


Niederrheiner Gouda

Alpsberg - Typ Maasdamer

Asmonte - nach italienischer Art

Asiago - nach italienischer Art

Latteria - nach italienischer Art

Romadur


Archontiko nach griechischer Art

Limburger

Steinbuscher

Butterkäse

Krömer

Edamer


Rheindammer

Fresendammer

Allgäuer Emmentaler

Bergkäse


Weinkäse

Biarom


Speghetti

Carnia


Duramont - Typ Parmesan

Nordländer

Grüntener

Innperle


Tegernauer

Urtaler


GREECE

Γραδιέρα Αγράφων

Γραδιέρα Νάξου

Γραβιέρα Κρήτης

Κεφαλοτύρι

Κεφαλογραδιέρα

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

Μπάτζος


Φορμαέλλα Αράχοβας Παρνασσού

Κασέρι


Σφέλα

Σαν Μιχάλη

Μετσοδόνε

Βικτώρια Θεσσαλονίκης

Φέτα

Τελεμές


Κοπανιστή

Καλαθάκι Λήμνου

Γαλοτύρι

Ανεδατό


Κατίκι Δομοκού

Πηκτόγαλο Χανίων

Ανθότυρος

Μανούρι


Μυζήθρα

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

Παραδοσιακό πρόβειο ή αγελαδινό γιαούρτι

Γιαούρτι στραγγιστό ή σακούλαςSPAIN

Queso de Aracena

Queso de oveja de Sierra de María

Queso de Cádiz

Queso de Calahorra

Queso de Grazalema

Queso de Málaga

Queso de Pedroches

Queso de Sierra Morena

Queso de Alhama de Granada

Queso de Almería

Queso la Tiñosa

Queso de las Al pu jarras

Queso de los Montes S. Benito

Queso de las Serranías de Jaén

Queso de Ronda

Queso Afuega'l Pitu

Queso Beyos

Queso de Buelles

Queso de Cabrales

Queso Casín

Queso Gamonedo

Queso Genestoso

Queso Peñamellera

Queso de la Peral

Queso Porrúa

Queso de Tabernera

Queso Urbíes

Queso Vidiago

Dulce de leche

Queso de Abredo

Queso Bota

Queso de la Fuente

Queso de Miranda

Queso de Pría

Queso de Taramundi

Queso la Peña

Queso Valdesano

Queso Valle de Narcea

Queso de Mahón

Queso mallorquín

Queso de Fermentera

Queso de Ibiza

Queso de Menorca

Queso conejero

Queso Flor de Guía

Queso La Gomera

Queso de Gran Cañaría

Queso Herreño

Queso Majorero

Queso Palmero

Queso de Tenerife

Queso fresco de Canarias

Queso ahumado de Aliva

Queso Picón

Quesuco


Queso Bejes - Treviso

Queso de Cantabria

Queso artesanal de Cantabria

Quesuco de Liébana

Queso manchego

Queso de Oropesa

Queso Valdeón - Picos de Europa

Queso Garrotxa

Queso Montsec

Queso de la Selva

Queso Serrat

Queso de Tupí

Queso del Valle de Arán

Queso L'Alt Urgell - Cerdanya

Queso del Berguedà

Queso del Pallars Jussà

Queso artesanal de Catalunya

Queso de Acchuche

Queso de Cáceres

Queso Gata - Hurdes

Queso Ibores

Quesilla


Queso de la Serena

Queso de la Siberia

Torta del Casar

Queso de la Vera

Queso de Arzúa

Queso Cebreiro


Queso tetilla

Queso país

Queso San Simón

Queso Camerano

Queso puro de oveja Campo Real

Queso de cabra del GuadarramaFRANCE

Camembert de Normandie

Bleu d'Auvergne

Brie de Melun

Brie de Meaux

Coulommiers

Chaource

Emmental


Époisses

Pont-l'Évêque et Livarot

Mont d'Or

Langres


Maroilles

Bleu de Gex

Munster Géromé

Bleu des Causses

Roquefort

Fromages traditionnels de Corse

Brocciu

NeufchâtelFourme d'Ambert ou Fourme de Mont-brison

Chevrotin des Aravis

Fromages de chèvre 'Sevré et Belle'

Chabichou du Poitou

Pouligny - Saint - Pierre

Sainte - Maure de Touraine

Saint - Nectaire

Morbier


Laguiole

Cantal


Reblochon

Tomme de Savoie

Beaufort

Abondance

Comté

Salers


Ossau - Iraty

ITALY

Raschera


Murazzano

Castelmagno

Pecorino sardo

Fiore sardo

Ragusano

Robiola di Roccaverano

Quartirolo lombardo

Pecorino siciliano

Toma piemontese

Asiago


Fontina

Grana padano

Parmigiano reggiano

Montaste


Mozzarella di bufala

Pecorino romano

Pecorino toscano

Taleggio


Caciotta di Urbino

GorgonzolaAUSTRIA

Bergkäse


Alpkäse

EmmentalerPORTUGAL

Queijo de Azeitão

Queijo de Castelo Branco

Queijo de Évora

Queijo de Nisa

Queijo Serpa

Queijo Serra da Estrela

Queijo Terrincho

Queijo de cabra alentejano

Queijo de cabra do Nordeste Algarvio

Queijo de cabra serrano transmontano

Queijo amarelo da Beira Baixa

Queijo mestiço

Queijo picante da Beira Baixa

Queijo Rabaçal

Queijo do Corvo

Queijo da Ilha

Queijo do Pico

Queijo S. Jorge
SWEDEN
Stureost

Svecia


Gouda

Port Salut

Kavaljer

Gräddost


Pizzaost


1 Dz.U nr L 268 z 14.9.1992, str. 1.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna