Decyzje Zarządu podjęte w roku 2012Pobieranie 1.85 Mb.
Strona16/16
Data09.05.2016
Rozmiar1.85 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

578/2012

Gmina Wołów

Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołów.

 

 

Zwiększenie dotacji z kwoty 34.195,63 zł do kwoty 43.031,52 zł tj. o kwotę 8.835,89 zł

579

OW

2012

14.12

579/2012

Miasto i Gmina Pieńsk

sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - etap II, strefa B

 

1 100 000

Wniosek na RN

580

GW

2012

14.12

580/2012

Gmina Radwanice

Wyczyszczenie rowów z odpadów naniesionych w czasie powodzi w miejscowości Sieroszowice

15 000

 

 

581

GW

2012

14.12

581/2012

Gmina Radwanice

Usuwanie odpadów powstałych w wyniku powodzi na terenie m.Sieroszowice

20 000

 

 

582

EE

2012

14.12

582/2012

Fundacja EkoRozwoju

Film "Sekretne życie drzew"

-24,01

 

Zmniejszenie dotacji z kwoty 64.600 zł do kwoty 64.575,99 zł tj. o kwotę 24,01 zł

583

EE

2012

14.12

583/2012

Województwo Dolnośląskie

XI edycja ponadregionalnego konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenów parków krajobrazowych Polski pt. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" - Kalendarz edukacyjny 2013r.

-5898

 

Zmniejszenie dotacji z kwoty 32.599,81 zł do kwoty 26.701,81 zł tj. o kwotę 5.898 zł

584

EE

2012

14.12

584/2012

Gminny Zespół Kultury i Bibliotek w Krośnicach

"Czy wie kto - jak ważne jest H2O?"

-5356,73

 

Zmniejszenie dotacji z kwoty 23.000 zł do kwoty 17.643,27 zł tj. o kwotę 5.356,73 zł

585

UR

2012

14.12

585/2012

Miasto Jelenia Góra

Usunięcie skutków powodzi z lipca 2012 roku w Mieście Jelenia Góra - komunalne odpady popowodziowe

109 650

 

 

586

OP

2012

14.12

586/2012

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Dostawa dwóch samochodów terenowych wraz ze specjalistycznym sprzętem na potrzeby Państwowej Straży Łowieckiej

 

 

PJB

587

OA

2012

14.12

587/2012

Gmina Bogatynia

Budowa sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych położonych przy ul. Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej i Wesołej w Bogatyni

146 300

292 400

 

588

OA

2012

20.12

588/2012

Powiat Głogów

Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie

 

-636 400

Wniosek Zarządu na Radę Nadzorczą o anulowanie pożyczki w kwocie 636.400 zł

589

OA

2012

20.12

589/2012

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jacka w Legnicy

Termomodernizacja obiektów Parafii pw. Św. Jacka w Legnicy. Etap I - modernizacja kotłowni budynku Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i młodzieży "ARKA"

4 800

9 600

 

590

OA

2012

20.12

590/2012

Zajazd u Beaty i Violetty Spółka cywilna Iwanowski i Spółka KAWICE - PARKING

Budowa odnawialnych źródeł energii, instalacji solarnej i Instalacji Proklima dla Zajazdu u Beaty i Violetty Spółka Cywilna Iwanowski i Spółka Kawice-Parking

 

-540 000

Wniosek Zarządu na Radę Nadzorczą o zmniejszenie pożyczki z kwoty 1.080.000 zł do kwoty 540.000 zł, tj. o kwotę 540.000 zł

591

OZ

2012

20.12

591/2012

Gmina Wrocław

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia

-117 628,33

 

Wniosek Zarządu na Radę Nadzorczą o zmniejszenie dotacji z kwoty 386.799 zł do kwoty 269.170,67 zł, tj. o kwotę 117.928,33 zł

592

OP

2012

20.12

592/2012

Polski Związek Wędkarski Okręg Legnica

Zachowanie bioróżnorodności ichtiofauny starorzeczy i stawów w Dolinie Środkowej Odry

-50

 

Zmniejszono dotację z kwoty 18.500 zł do kwoty 18.450 zł, tj. o kwotę 50 zł

593

EE

2012

20.12

593/2012

Towarzystwo Ochrony i Promocji Walorów Bio-Geologicznych Rejonu Masywu Śnieżnika

Walory przyrodnicze Masywu Śnieżnika - warsztaty z edukacji ekologicznej społeczeństwa

-232,32

 

Zmniejszono dotację z kwoty 56.000 zł do kwoty 55.767,68 zł, tj. o kwotę 232,32 zł

594

EE

2012

20.12

594/2012

Gminny Zespół Kultury i Bibliotek w Krośnicach

Aktywnie z przyrodą - program edukacji ekologicznej dla seniorów

30 360

 

 

595

EE

2012

20.12

595/2012

Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

IX Dni Oszczędzania Energii pt. "Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle"

-2 448,90

 

Zmniejszono dotację z kwoty 42.800 zł do kwoty 40.351,10 zł, tj. o kwotę 2.448,90 zł

596

MN

2012

20.12

596/2012

Gmina Wrocław

Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem oraz Mapy akustycznej dla miasta Wrocławia

479 700,00

 

Wniosek Zarządu na Radę Nadzorczą

597

PR

2012

20.12

597/2012

Fundacja Alert

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży w ramach programu "LATO Z ALERTEM 2012"

-112 000,00

 

Anulowano dotację w kwocie 112.000 zł

598

UR

2012

28.12

598/2012

Miasto Jelenia Góra

Usunięcie skutków powodzi z lipca 2012r. – remont i udrożnienie urządzeń melioracji wodnych

56 600,00

 

 

599

UR

2012

28.12

599/2012

Miasto Jelenia Góra

Usunięcie skutków powodzi w dzielnicy Maciejowa - usunięcie zawalonych konstrukcji, zabezpieczenie brzegów w obrębie zawalonych mostów

197 600,00

 

 

600

PR

2012

28.12

600/2012

Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia

Profilaktyka zdrowotna. Organizacja obozów wypoczynkowych i szkoleniowych dla dzieci.

20 160,00

 

 
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna