Decyzje Zarządu podjęte w roku 2012Pobieranie 1.85 Mb.
Strona2/16
Data09.05.2016
Rozmiar1.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

35

OZ

2012

07.02

35/2012

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o. w Bolesławcu

Budowa instalacji do ujmowania biogazu z istniejących studni składowania odpadów, stacji obróbki biogazu wraz z wolnostojącą pochodnią na składowisku odpadów w Trzebieniu

 

275 400

 

36

EE

2012

07.02

36/2012

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Szlakiem przypałacowych parków ozdobnych

 

 

Uchwała odmowna

37

EE

2012

07.02

37/2012

Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryii

Program edukacji ekologicznej „W ZGODZIE Z NATURĄ”

4 200

 

 

38

EE

2012

07.02

38/2012

Nadleśnictwo Legnica

Budowa ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych „Chróstnik” i „Pawice”

108 900

 

 

39

EE

2012

07.02

39/2012

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Lekcje w przyrodzie na Wzgórzach Dalkowskich

49 700

 

 

40

EE

2012

07.02

40/2012

Fundacja Ekologiczna ”Silesia”

Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego

-12,97

 

Zmniejszenie przyznanej UCZ Nr 251/2011 pomocy finansowej w formie dotacji z kwoty 321.481,23 zł do kwoty 321.468,26zł, tj. o kwotę 12,97zł. UCZ Nr 99/2012 zmniejszono dotację z kwoty 321.468,26 do kwoty 321.442,33

41

EE

2012

07.02

41/2012

Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska

Konferencja Naukowa Wrocławskie Forum Młodych Naukowców „Gaz łupkowy – przekleństwo czy zbawienie dla Polski?”

15 000

 

 

42

EE

2012

07.02

42/2012

Gdańska Fundacja Wody

Pobieranie próbek ścieków – wymagania, procedury i techniki”

 

 

Uchwała odmowna

43

EE

2012

07.02

43/2012

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu

XXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska 2012r.

28 300

 

 

44

EE

2012

07.02

44/2012

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu

Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w roku 2012

163 700

 

 

45

EE

2012

07.02

45/2012

ZOO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

EAZA – Kampania Zwierzęta Azji Południowo – Wschodniej

 

 

Uchwała odmowna

46

EE

2012

07.02

46/2012

Gminny Zespół Kultury i Bibliotek w Krośnicach

Poznajemy Park Krajobrazowy Dolina Baryczy - 2012

56 250

 

 

47

UR

2012

07.02

47/2012

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "NYSA" Sp. z o.o.

Usuwanie skutków powodzi z sierpnia 2010r. na obiektach wodno - kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji NYSA
w Zgorzelcu

-7 521

 

Wniosek na RN o zmniejszenie przyznanej UCR Nr 96/2010, 126/2010 i 31/2011 pomocy finansowej w formie dotacji
z kwoty 858.500 zł do kwoty 850.979 zł, tj. o kwotę 7.521 zł.

48

EE

2012

07.02

48/2012

Park Narodowy Gór Stołowych w Kudowie Zdroju

Rozwój bazy oraz działalność edukacyjna PNGS w 2012 r.

75 420

 

Anulowano UCZ Nr 299/2011 i przyznano dotację jako dla państwowej osoby prawnej

49

OW

2012

14.02

49/2012

Miasto Złotoryja

Budowa separatora z odstojnikiem odprowadzającym wodę z kanalizacji deszczowej do rzeki Kaczawa oraz budowa kanału deszczowego w Złotoryi

58 500

117 100

 

50

UR

2012

14.02

50/2012

Województwo Dolnośląskie

Tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska – system poboru opłat

1 548 000

 

Wniosek na RN

51

ZW

2012

14.02

51/2012

 

Zmiana Regulaminu organizacyjnego Biura WFOŚiGW we Wrocławiu

 

 

Zmiana przyjętego UCZ Nr 45/2011 i 331/2011 Regulaminu Organizacyjnego Biura WFOŚiGW we Wrocławiu

52

ZW

2012

14.02

52/2012

 

Wniosek do RN o zatwierdzenie Sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

 

 

 

53

EE

2012

14.02

53/2012

 

Regulamin konkursu na dofinansowanie zadań
pn. „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne”

 

 

 

54

OZ

2012

14.02

54/2012

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o.

Zakup specjalistycznego samochodu, wielozadaniowego wozu ssąco-ascenizacyjnego umożliwiającego jednocześnie płukanie kanału i usuwanie nieczystości, czyszczenie kanałów z jednoczesnym odzyskiem wody

 

861 000

 

55

ZW

2012

14.02

55/2012

 

Wniosek na RN o podział zysku

 

 

 

56

ZW

2012

14.02

56/2012

 

Wniosek do RN o ustalenie na rok 2013 kwoty 12.000.000 środki przekazywane pjb w planie finansowym na 2013 Rok

 

 

 

57

OW

2012

03.04

57/2012

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka Akcyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odczepami w Opolnie Zdrój w zakresie docelowej granicy wykupów przez PGE KWB Turów S.A.

 

3 697 800

 

58

OA

2012

03.04

58/2012

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. zo.o.

Termomodernizacja Budynku Głównego i Budynku Matka-Dziecko w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

 

-209 500

Wniosek do RN o zmniejszenie przyznanej UCR nr 90/2011 pomocy finansowej w formie pożyczki z kwoty 1.525.200 zł do kwoty 1.315.700 zł, tj. o kwotę 209.500 zł.

59

OZ

2012

03.04

59/2012

Gmina Środa Śląska

Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Środa Śląska

 

-25 132,12

Zmniejszenie przyznanej UCZ Nr 363/2011 pomocy finansowej w formie dotacji WFOSiGW we Wrocławiu z udziałem środków NFOŚiGW z kwoty 61.067 zł
do kwoty 35.934,88 zł, tj. o kwotę 25.132,12 zł.

60

EE

2012

03.04

60/2012

Powiat Dzierżoniowski

„Ziemia – wspólne dobro” – edukacja ekologiczna w Zespole Szkół w Bielawie

12 500

 

 

61

EE

2012

03.04

61/2012

Towarzystwo Ochrony i Promocji Walorów Bio-Geologicznych Rejonu Masywu Śnieżnika

AKADEMIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I PRZYRODNICZEJ W KONWENCJI TURYSTYCZNEJ

 

 

Uchwała odmowna

62

EE

2012

03.04.

62/2012

Gmina Dobromierz

Realizacja programu edukacji ekologicznej pn. ”Poznajemy zasoby i walory parków narodowych i krajobrazowych na Dolnym Śląsku”

14 800

 

 

63

EE

2012

03.04

63/2012

Gmina Walim

Ścieżka edukacyjna - W centrum Natury 2000

49 200

 

 

64

EE

2012

03.04

64/2012

Gmina Walim

Zbieranie śmieci i konkurs ekologiczny pn. ”Święto Ziemi – na brzegu jeziora”

4 000

 

 

65

EE

2012

03.04

65/2012

Powiat Wałbrzych

Warsztaty pn. Cztery pory roku w lesie. Poznajemy faunę i florę lasów Ziemi Wałbrzyskiej

25 000

 

 

66

UR

2012

03.04

66/2012

Miasto Zgorzelec

Usuwanie skutków powodzi z sierpnia 2010r. na obiektach komunalnych Gminy Miejskiej Zgorzelec

-1 049 600

 

Wniosek na RN o anulowanie UCR Nr 121/2010

67

ZW

2012

03.04

67/2012

 

Powołanie Zespołu ds. Opracowania "Strategii działania WFOŚiGW we Wrocławiu na lata 2013-2016"

 

 

 

68

OP

2012

03.04

68/2012

Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów

Rewaloryzacja przyklasztornego założenia parkowego przy Domu Zakonnym Salwatorianów w Bagnie – odtworzenie ogrodu użytkowego, przywrócenie do pierwotnego stanu zbiornika wodnego oraz nasadzenie stref ekotonowych

-840,93

 

Zmniejszenie przyznanej UCZ Nr 397/2011 pomocy finansowej w formie dotacji z kwoty 279.264,93 zł do kwoty 278.424 zł, tj. o kwotę
840,93 zł.

69

EE

2012

03.04

69/2012

Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski

Biuletyn ekologiczny "Zielona Planeta" - 2011

-100

 

Zmniejszenie przyznanej UCZ Nr 160/2011, 195/2011, 313/2011, 444/2011 pomocy finansowej w formie dotacji z kwoty 74.660,05 zł, do kwoty 74.560,05 zł tj. o kwotę 100 zł.

70

EE

2012

03.04

70/2012

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Konferencja: Wpływ procesów inwestycyjnych na przyrodę - zasady dobrej praktyki prowadzenia inwestycji

-7 921,15

 

Zmniejszenie przyznanej UCZ nr 127/2011 pomocy finansowej w formie dotacji z kwoty 36 000 do kwoty 28.078,85zł, tj. o kwotę 7.921,15zł.

71

EE

2012

03.04

71/2012

ZOO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„EAZA- Kampania Zwierzęta Azji Południowo-Wschodniej”

60 000

 

 

72

EE

2012

03.04

72/2012

Gminny Zespół Kultury i Bibliotek w Krośnicach

„Czy wie kto – jak ważne jest H2O?”

23 000

 

 

73

OW

2012

03.04

73/2012

Zespół Szkolno –Przedszkolny Nr 12 Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu

Konkurs "Ekologia wokół nas"

1 500

 

 

74

GW

2012

03.04
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna