Decyzje Zarządu podjęte w roku 2012Pobieranie 1.85 Mb.
Strona3/16
Data09.05.2016
Rozmiar1.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

74/2012

Gmina Siechnice

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Wrocławskie – etap I i II

 

 

Akceptacja arkusza z przeprowadzonych negocjacji warunków zawarcia umowy dotacji w ramach POiŚ

75

GW

2012

03.04

75/2012

Gminę Miejską Głogów

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów

 

 

Akceptacja arkusza z przeprowadzonych negocjacji warunków zawarcia umowy dotacji w ramach POiŚ

76

ZW

2012

03.04

76/2012

 

Etatyzacja

 

 

Uchylono UCZ Nr 451/2011

77

OW

2012

03.04

77/2012

Hydro-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - etap Ia

 

973 000

Wniosek na RN o przyznanie dodatkowej pomocy finansowej w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej w kwocie 973.000. Przyznana UCR Nr 23/2010 i 123/2010 pomoc finansowa w formie pożyczki w kwocie 7.504.400 pozostaje bez zmian.

78

ZW

2012

03.04

78/2012

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Zmiana listy pjb na 2011

 

 

Zmieniono listę w UCZ Nr 44/2011, Nr 200/2011 i 292/2011, 452/2011

79

OW

2012

03.04

79/2012

Gmina Kotla

Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku

 

1 600 000

Wniosek na RN

80

OW

2012

03.04

80/2012

Gmina Wrocław

Rozbudowa ulicy Wałbrzyskiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Zabrodzkiej do ul. Kościelnej wraz ze skrzyżowaniem ulic: Karmelkowej, Czekoladowej, Wałbrzyskiej i Zabrodzkiej oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie skrzyżowania ulicy: Wałbrzyskiej i Zabrodzkiej

-9 400

-15 000

Zmniejszenie przyznanej UCZ nr 505/2010 , Nr 8/2011, 30/2012 pomocy finansowej w formie dotacji z kwoty 109.400 do kwoty 100 000, tj. o kwotę 9.400 oraz w formie pożyczki z kwoty 204.000 do kwoty 189.000, tj. o kwotę 15.000

81

GW

2012

03.04

81/2012

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka zo.o.


Przebudowa układu pompowego SUW Gorzanów – Stara Łomnica- Szklarka

 

 

Wniosek na RN o umorzenie części pożyczki w kwocie 17.655

82

OP

2012

03.04

82/2012

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze

Odtworzenie ichtiofauny w Obwodzie Rybackim IX.1 Rzeki Bóbr Nr 1

21 750

 

 

83

OP

2012

03.04

83/2012

Polski Związek Wędkarski Okręg w Wałbrzychu

Wzmocnienie i utrzymanie równowagi biologicznej oraz zachowanie i ochrona różnorodności ichtiofauny w rzekach i zbiornikach zaporowych na terenie byłego województwa wałbrzyskiego

67 200

 

 

84

OP

2012

03.04

84/2012

Województwo Dolnośląskie

Wykonanie projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich i Przemkowskiego Parku Krajobrazowego

186 000

 

 

85

OP

2012

03.04

85/2012

Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”

Restytucja sokoła wędrownego na terenie województwa dolnośląskiego

33 700

 

 

86

EE

2012

03.04

86/2012

Województwo Dolnośląskie

Całoroczna edukacja ekologiczna i krajoznawcza prowadzona przez DZPK we Wrocławiu w roku 2012 – realizacja programu edukacji ekologicznej w CEEiK „Salamandra” w Myśliborzu

287 000

 

 

87

UR

2012

03.04

87/2012

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka Akcyjna

Odbudowa uszkodzonej w trakcie powodzi w dniu 07.08.2010r. oczyszczalni ścieków w Bogatyni przy ul. Turowskiej

 

2 000 000

Wniosek na RN o "odstępstwo" i pożyczkę w kwocie 2 000 000. UCR Nr 90/2010 przyznano dotację w kwocie 3.465.000

88

OP

2012

11.04

88/2012

Powiat Jelenia Góra

Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na pow. 141,26 ha

6 500

 

 

89

EE

2012

25.04

89/2012

 

Regulamin konkursu na dofinansowanie zadań
pn. „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego”

 

 

Uchylono UCZ Nr 37/2011 i 381/2011

90

OW

2012

25.04

90/2012

Gmina Stara Kamienica

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce

 

3 724 000

 

91

OW

2012

25.04

91/2012

Gmina Jemielno

Bezenergetyczna roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Luboszyce

 

183 000

 

92

OW

2012

25.04

92/2012

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o."

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - Etap I

 

-904 100

Wniosek na RN o zmniejszenie przyznanej UCR Nr 36/2011 i 51/2011 pomocy finansowej w formie pożyczki z kwoty 10.815.500 zł do kwoty 8.911.400 zł, tj. o kwotę 1.904.100zł.

93

OA

2012

25.04

93/2012

Gmina Środa Śląska

Wykorzystanie energii słonecznej dla wspomagania instalacji grzewczych obiektu basenu w Środzie Śląskiej

70 000

 

 

94

OZ

2012

25.04

94/2012

Gmina Swierzawa

Realizacja Programu usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Świerzawa – usuwanie wyrobów zawierających azbest w latach 2011-2012

 

 

Zmniejszenie przyznanej UCZ Nr 353/2011 pomocy finansowej w formie dotacji z udziałem środków udostępnionych przez NF z kwoty 90 000 do kwoty 23 800, tj. o kwotę 66 200

95

OP

2012

25.04

95/2012

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej

Monitoring wód śródlądowych i terenów przyległych województwa dolnośląskiego w celu zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ochrona bioróżnorodności i ichtiofauny regionu dolnośląskiego

 

 

Zgoda na zmiany w umowie i na listę zadań

96

OP

2012

25.04

96/2012

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Wrocław

Wykonanie planów ochrony trzech rezerwatów przyrody

 

 

Zgoda na zmiany w umowie i na listę zadań

97

EE

2012

25.04

97/2012

Stowarzyszenie SIDE CLUSTER

Ekologiczni Dolnoślązacy

 

 

Uchwała odmowna

98

EE

2012

25.04

98/2012

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Organizacja konferencji Dolnośląskie Dni Architektury Krajobrazu

-500

 

Zmniejszenie przyznanej UCZ Nr 363/2010 pomocy finansowej w formie dotacji z kwoty 22 500zł do kwoty 22 000zł, tj. o kwotę 500

99

EE

2012

25.04

99/2012

Fundacja Ekologiczna”Silesia”

Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego

-25,93

 

Zmniejszenie przyznanej UCZ Nr 251/2011 i 40/2012 pomocy finansowej w formie dotacji z kwoty 321.468,26zł do kwoty 321.442,33zł, tj. o kwotę 25,93zł.

100

EE

2012

25.04

100/2012

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Rzemiosło dba o środowisko!

-180,86

 

Zmniejszenie przyznanej UCZ Nr 435/2011 pomocy finansowej w formie dotacji z kwoty 42.700 zł do kwoty 42.519,14 zł, tj. o kwotę 180,86 zł.

101

MN

2012

25.04

101/2012

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych na terenie województwa dolnośląskiego

 

 

W UCZ Nr 231/2011 zmieniono nazwę wnioskodawcy na : „Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy ul. Podleśnej 61, 01-673 Warszawa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Parkowej 30, 51-616 Wrocław

102

NZ

2012

25.04

102/2012

Gmina Miękinia

Zakup łodzi aluminiowej z silnikiem zaburtowym na przyczepie podłodziowej dla OSP w Lutyni

30 000

 

 

103

UR

2012

25.04

103/2012

Województwo Dolnośląskie

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na lata 2013-2017

398 520

 

Wniosek na RN + "odstępstwo"

104

EE

2012

25.04

104/2012

Gmina Krośnice

Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej w Gminie Krośnice

1 582 900

 

Wniosek na RN

105

OW

2012

09.05

105/2012

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Zmina listy zadań pjb na 2012

 

 

 

106

OW

2012

09.05

106/2012

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie spółka zo.o.

Wzmocnienie konstrukcyjne sieci kanalizacyjnej w Głogowie metodą bezwykopową ( rękaw termoutwardzalny) przy wymaganej sztywności obwodowej 4kN

 

525 300

Wniosek na RN

107

OW

2012

09.05

107/2012

Gmina Kąty Wrocławskie

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaszkotlu

57 500

115 000

 

108

OA

2012

09.05

108/2012

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Wykonanie kotłowni na biomasę wraz z instalacją solarów i wpięcie ich do istniejącego systemu grzewczego na olej opałowy obiektu DZPK Myślibórz 11, 59-411 Paszowice

53 500

 

 

109

EE

2012

09.05

109/2012

Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze

Wydawnictwa popularnonaukowe Karkonoskiego Parku Narodowego - wydanie 5 książek, 1 monografii i 1 albumu popularyzujących przyrodę Karkonoszy

-43 100

 

Zmniejszenie przyznanej UCZ Nr 18/2012 pomocy finansowej w formie dotacji z kwoty 171.000 do kwoty 127.900, tj. o kwotę 43.100

110

EE

2012

09.05

110/2012

Miasto Lubań

Lubańska Wiosna Ekologiczna ‘2012

15 100

 

 

111

EE

2012

09.05
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna